Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 20.03.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 20.03.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 25/13

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 1/13

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 2/13

"Sl. list APV" 4/13

"Sl. list grada Beograda" 4/13

"Sl. list grada Novog Sada" 6/13

"Sl. list grada Niša" 9/13

"Sl. list grada Kragujevca" 6/13

"Sl. list grada Čačka" 26/12

"Sl. list grada Kruševca" 9/12

"Sl. list grada Kraljeva" 1/13

"Sl. list grada Užica" 19/12

"Sl. list grada Pančeva" 1/13

"Sl. list grada Zrenjanina" 35/12

"Sl. list grada Sombora" 1/13

"Sl. list grada Smedereva" 13/12

"Sl. list grada Loznice" 16/12

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 18/12

"Sl. list grada Zaječara" 35/12

"Sl. list grada Subotice" 55/12

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 31/12

"Sl. glasnik grada Požarevca" 13/12

"Sl. glasnik grada Jagodina" 1/13

"Sl. glasnik grada Leskovca" 44/12

"Sl. glasnik grada Valjeva" 16/12

"Sl. list opština Srema" 2/13

"Sl. list opštine Kikinda" 2/13

"Sl. list opštine Inđija" 12/12

"Sl. list CG" 7/13

"Sl. glasnik Republike Srpske" 21/13

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 25/13 od 15. marta 2013. godine

Zakon o efikasnom korišćenju energije

Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole

Uredba o dodeli podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2013. godini

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2013. godini

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nacionalnim granskim sportskim savezima preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sportskim granama od posebnog značaja za Republiku Srbiju

Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportova

Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportskih stručnjaka

Odluka (o izboru sudija, broj 06-00-9/2013-01)

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

Odluka o izmeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2012/2013. godinu

Odluka o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima

Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o izmeni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2013. godini

Odluka o obrazovanju Radne grupe za definisanje nacionalne širokopojasne mreže

Rešenje (o razvrstavaju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "ROMEO Y JULIETA JULIETA")

Rešenje (o razvrstavaju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "ROMEO Y JULIETA RESERVA ROMEO Y JULIETA 2012")

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2049/2013)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2078/2013)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2108/2013)

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2013. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Agencije za osiguranje depozita

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu u "Koridori Srbije" društvo s ograničenom odgovornošću Beograd

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija "Mreža - Most" Beograd za 2013. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i poslovanja i finansijski plan za 2013. godinu "Koridori Srbije" društvo s ograničenom odgovornošću Beograd

Rešenje o imenovanju članova Saveta Visoke inženjerske škole strukovnih studija "Tehnikum Taurunum" u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodne biblioteke Srbije

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture "Valjevo"

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Agencije za privredne registre

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog centra u Nišu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture "Valjevo"

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Podgrupe za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji (Ljubica Vasić)

Rešenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija i privrede (Duško Marinković)

Rešenje o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Barseloni, Kraljevina Španija (Roberto Rivera)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Slobodan Nikolić)

Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture "Valjevo"

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Visoke inženjerske škole strukovnih studija "Tehnikum Taurunum" u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodne biblioteke Srbije

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Agencije za privredne registre

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog centra u Nišu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture "Valjevo"

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Podgrupe za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji (Duško Lopandić)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-2128/2013-1)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-2170/2013)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-2171/2013)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-2214/2013)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 53)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 54)

Ispravka Pravilnika o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge

Strategija razvoja i podrške industriji informacionih tehnologija

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 1/13 od 24. januara 2013. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Ispravka Pravilnika o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Ispravka Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada ekonomija, pravo i administracija

Ispravka Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 2/13 od 21. februara 2013. godine

Zakon o potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF)

Zakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 150 o administraciji rada

Zakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje

"Sl. list APV", br. 4/13 od 14. februara 2013. godine

Odluka o ostvarivanju novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete

Odluka o prestanku važenja pojedinih odluka

Pokrajinska skupština Odluka o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti

Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom preduzeću "Vojvodinašume"

Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

Pokrajinska skupštinska odluka o javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine"

Pokrajinska skupštinska odluka o prestanku važenja Pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka emitovanja dugoročnih hartija od vrednosti radi jačanja finansijskog potencijala Razvojne banke Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 4/13 od 6. februara 2013. godine

Odluka (o usvajanju Cenovnika usluga JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka za 2013. godinu)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst)

Rešenje o davanju saglasnosti JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka na Odluku o povećanju cene usluga

Rešenje o izmeni Rešenja o cenama usluga za izvršenje programa u delatnosti društvene brige o deci u Beogradu

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između planirane saobraćajnice Severna tangenta, Ulice cara Dušana, produžetka planirane saobraćajnice C-8 i reke Dunav, gradska...

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana generalne regulacije za područje gradske opštine Palilula van obuhvata Generalnog plana Beograda 2021.

Obaveštenje (Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 6/13 od 6. februara 2013. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o rezervaciji parking-mesta na javnim parkiralištima

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju vrednosti boda zakupnine za poslovni prostor

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju mesta za privremeno postavljanje određenih objekata i uređaja na javnim površinama koje su u zoni zaštite

Rešenje o utvrđivanju broja učenika i studenata koji ostvaruju pravo na pomoć u školovanju i nominalni iznos pomoći za 2013. godinu

Rešenje o utvrđivanju iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčane pomoći za trojke, za 2013. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 9/13 od 13. februara 2013. godine

Poslovnik o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Palilula

Rešenje (o davanju saglasnosti na Poslovnik o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Palilula)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 6/13 od 22. februara 2013. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca"

Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Komisije za planove

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima dobrovoljnih davalaca krvi u oblasti zdravstvene zaštite

Rešenje o utvrđivanju cena karata u javnom gradskom prevozu putnika (na teritoriji grada Kragujevca)

Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o promeni cena usluga JKP "Čistoća" Kragujevac

Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "Matične lokacije Grupa Zastava"

"Sl. list grada Čačka", br. 26/12 od 28. decembra 2012. godine

Odluka o izmenama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Čačka)

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji grada Čačka)

"Sl. list grada Kruševca", br. 9/12 od 22. oktobra 2012. godine

Pravilnik o davanju poklon burmi supružnicima prilikom sklapanja prvog braka (na teritoriji grada Kruševca)

Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluge grejanja (JKP "Gradska toplana", Kruševac)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku upravnog odbora JKP "Vodovod - Kruševac" o utvrđivanju cena za isporučenu pijaću vodu i cena usluga odvođenja otpadnih voda

"Sl. list grada Kraljeva", br. 1/13 od 16. januara 2013. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja mobilnih i fiksnih telefona

Ispravka (akata br. 401, 403-424, "Službeni list grada Kraljeva", br. 28/12)

"Sl. list grada Užica", br. 19/12 od 24. decembra 2012. godine

Odluka (o utvrđivanju prosečne tržišne cene nepokretnosti po kvadratnom metru, na teritoriji grada Užica za 2013. godinu)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti grada Užica

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Užica)

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za održavanje i korišćenje sportskih objekata "Veliki park" Užice

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji grada Užica)

Odluka o utvrđivanju stope poreza na zemljište za 2013. godinu (na teritoriji grada Užica)

"Sl. list grada Pančeva", br. 1/13 od 11. februara 2013. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Predškolskoj ustanovi "Dečja radost" Pančevo

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 35/12 od 26. decembra 2012. godine

Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta grada Zrenjanina

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 1/13 od 23. januara 2013. godine

Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta grada Sombor

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno računa konsolidovanog računa trezora grada Sombora

Pravilnik o postupku donošenja finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta i izmene istih (grad Sombor)

Pravilnik za ostvarivanje prava na osnovnu i dodatnu podršku detetu i učeniku

Uputstvo o radu trezora (na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 13/12 od 1. novembra 2012. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o poslovnom prostoru čiji je korisnik grad Smederevo

Odluka o izmeni Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Odluka o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

"Sl. list grada Loznice", br. 16/12 od 12. oktobra 2012. godine

Pravilnik o načinu, uslovima korišćenja i potrošnji goriva službenih vozila Gradske uprave Loznica

Odluka (o usvajanju Pravilnika o načinu, uslovima korišćenja i potrošnji goriva službenih vozila Gradske uprave grada Loznice)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Loznice

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u svojini Grada Loznice

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Loznice)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine Grada Loznice

Program davanja u zakup javnog neizgrađenog građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Loznice)

Zaključak (Gradskog veća grada Loznice, broj: 06-17/12-4-10/1)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 18/12 od 18. decembra 2012. godine

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Zaječara", br. 35/12 od 31. decembra 2012. godine

Ispravka Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u Gradskoj upravi Grada Zaječara

"Sl. list grada Subotice", br. 55/12 od 27. decembra 2012. godine

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji Grada Subotice)

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji grada Subotice)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 31/12 od 21. decembra 2012. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Zaštitniku građana grada Šapca

Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine grada Šapca

Odluka o komunalnom uređenju (na teritoriji grada Šapca)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Šapca)

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji grada Šapca)

Odluka o visini stope poreza na imovinu za 2013. godinu (na teritoriji grada Šapca)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/12 od 25. decembra 2012. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o novčanoj naknadi za prvorođeno dete u 2011. godini (na teritoriji grada Požarevca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na novčanu naknadu porodici u kojoj se rode blizanci, trojke ili četvorke u 2011. godini

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti i socijalnoj sigurnosti građana grada Požarevca

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 1/13 od 25. januara 2013. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi - prečišćeni tekst (grad Jagodina)

Rešenje (o davanju saglasnosti na prečišćeni tekst Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Jagodina)

Rešenje o davanju saglasnosti na cene proizvodnje i distribucije toplotne energije na teritoriji grada Jagodine

Program putovanja organizacije studenata i privredno-političke delegacije Grada Jagodine za Republiku Austriju

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 44/12 od 25. decembra 2012. godine

Odluka o boravišnim i lokalnim komunalnim taksama za 2013. godinu (na teritoriji opštine Preševo)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o boravišnim i lokalnim komunalnim taksama za 2012. god.

Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na imovinu za poljoprivredno i šumsko zemljište za 2013. godine (Skupština opštine Preševo)

Odluka o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu za 2013. g. (Skupština opštine Preševo)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 16/12 od 17. decembra 2012. godine

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji grada Valjeva)

"Sl. list opština Srema", br. 2/13 od 1. februara 2013. godine

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (Skupština opštine Irig)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 2/13 od 29. januara 2013. godine

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju

"Sl. list opštine Inđija", br. 12/12 od 26. decembra 2012. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji opštine Inđija)

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga (na teritoriji opštine Inđija)

"Sl. list CG", br. 7/13 od 4. februara 2013. godine

Uredba o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 21/13 od 13. marta 2013. godine

Ispravka tehničke greške (u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit sa prilogom Obrasci poreskih prijava)