Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 20.04.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 20.04.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 39/16

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 2/16

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 5/16

"Sl. list APV" 19/16

"Sl. list grada Beograda" 22/16

"Sl. list grada Čačka" 1/16

"Sl. glasnik grada Jagodina" 4/16

"Sl. list grada Kikinde" 2/16

"Sl. list grada Kragujevca" 5/16

"Sl. list grada Kraljeva" 9/16

"Sl. list grada Kruševca" 9/15

"Sl. glasnik grada Leskovca" 5/16

"Sl. list grada Loznice" 1/16

"Sl. list grada Niša" 26/16

"Sl. list grada Novog Sada" 17/16

"Sl. list grada Pančeva" 5/16

"Sl. gl. grada Požarevca" 1/16

 

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 4/16

"Sl. list grada Smedereva" 2/16

"Sl. list grada Sombora" 3/16

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 3/16

"Sl. list grada Subotice" 5/16

"Sl. list grada Užica" 1/16

"Sl. glasnik grada Valjeva" 3/16

"Sl. list grada Zaječara" 9/16

"Sl. list grada Zrenjanina" 5/16

"Sl. list opština Srema" 7/16

"Sl. list opštine Inđija" 18/15

"Sl. list CG" 23/16

"Sl. glasnik Republike Srpske" 26/16

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 39/16 od 15. aprila 2016. godine

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "MEDALJA SE OSVAJA SRCEM - RIO 2016"

Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja

Uredba o utvrđivanju Državnog programa sanacije zagađenja Kostajničke reke, Korenite i Jadra usled izlivanja jalovine sa flotacijskih deponija rudnika antimona "Stolice"

Uredba o utvrđivanju Srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2016. do 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o oznakama registracije i obaveznim natpisima vazduhoplova

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu učenika u srednju školu

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kvalitetu hrane za životinje

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

Pravilnik o načinu vođenja Registra opštih udruženja preduzetnika

Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

Pravilnik o pružanju usluga informisanja vazduhoplova u letu i upotrebi izraza na srpskom jeziku

Pravilnik o službenoj odeći ribočuvara, izgledu ribočuvarske značke i obrascu ribočuvarske legitimacije

Pravilnik o tehničkim uslovima i održavanju donjeg stroja železničkih pruga

Pravilnik o tehničkim uslovima i održavanju gornjeg stroja železničkih pruga

Pravilnik o vrsti, sadržini i načinu vođenja isprava i knjiga čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici, Predrag Andrić)

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Interklima d.o.o. Vrnjačka Banja)

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JP "Polet", Plandište)

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Muzeja istorije Jugoslavije kao ustanove u oblasti kulture

Odluka o izmeni Osnivačkog akta Preduzeća za zaštitu imovine i održavanje objekata "Kolubara - Usluge" d.o.o. Lazarevac

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Milan Pajtašev)

Sudski poslovnik o izmenama i dopunama Sudskog poslovnika

Rešenje (o davanju prethodne saglasnosti na poslovno ime privrednog društva IKEA Purchasing Services d.o.o. Beograd sadrži naziv Srbija)

Rešenje (o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Niskogradnja", Užice, Snežana Milutinović, diplomirani ekonomista)

Rešenje (o razrešavanju dužnosti sudskog veštaka Mirašević (Radovan) Sava)

Rešenje (o razvrstavanju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Ambasciator Italico Ammezzato Liquirizia")

Rešenje (o razvrstavanju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Ambasciator Italico Ammezzato N.05")

Rešenje (o razvrstavanju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Ambasciator Italico Ammezzato Soave")

Rešenje (o razvrstavanju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Ambasciator Italico Superiore")

Rešenje (o upisu u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima Akcionarsko društvo British American Tobacco a.d, Vranje)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-3736/2016)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-3908/2016)

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda solidarnosti za 2016. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2016. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2016. godinu

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje", Pančevo (Sandra Božić)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Kačarevo", Kačarevo

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Starčevac", Starčevo

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Usluge i održavanje", Žabalj

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Stambeno", Ruma (Srđan Nikolić, dipl. inž. tehnologije)

Rešenje o imenovanju direktora JP "Vodovod i kanalizacija", Grocka (Đorđe Jevtić, dipl. ecc.)

Rešenje o nastavljanju rada na položaju pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave (Irena Posin)

Rešenje o nastavljanju rada na položaju pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave (Ivana Savićević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti Direktora direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede (Čedomir Belić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (dr Jasna Atanasijević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine (Dragana Gođevac Obradović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Slavko Kapuran)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Zoran Jančić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine (Milanka Davidović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine (mr Nenad Katanić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine (Slobodan Erdeljan)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede (mr Vida Živković)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Slavko Kapuran)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Zoran Jančić)

Rešenje o razrešenju zamenika direktora Centra za razminiranje (Dragan Jovanović)

Rešenje o ustupanju, bez naknade, Srpskom pravoslavnom Manastiru Sv. Joakim i Ana, stvari oduzetih u postupku terenske kontrole

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 73)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 74)

Statut (Razvojne agencije Srbije)

Statut Privredne komore Srbije

Indeksi potrošačkih cena za mart 2016. godine

Ispravka Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika British American Tobacco SEE d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 39/16)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika JULIETA d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 39/16)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 2/16 od 28. marta 2016. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija i Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2015/2016. godinu

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju za nagluve i gluve učenike

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 5/16 od 12. aprila 2016. godine

Međunarodna konvencija o suzbijanju falsifikovanja novca

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva nacionalne ekonomije Mađarske

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Uprave za turizam i antikvitete Emirata Fudžeira

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o osnivanju Nemačko-srpske privredne komore u Beogradu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Amandmana na Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Evropske okvirne konvencije o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Međunarodne konvencije o suzbijanju falsifikovanja novca, sa pratećim protokolom

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Organizacije NATO za podršku (NSPO) o saradnji u oblasti logističke podrške

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnoj zaštiti intelektualne svojine tokom bilateralne vojno-tehničke saradnje

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o osnivanju Nemačko- srpske privredne komore u Beogradu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Republike Mjanmarske Unije koju predstavlja Ministarstvo odbrane o saradnji u oblasti odbrane

"Sl. list APV", br. 19/16 od 1. aprila 2016. godine

Pokrajinska uredba o izmeni i dopuni Pokrajinske uredbe o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015.

"Sl. list grada Beograda", br. 22/16 od 28. marta 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima za ostvarivanje prava i nosiocima prava na finansijsku pomoć iz budžeta Gradske opštine Rakovica

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Gradskoj opštini Rakovica

Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Gradsku opštinu Rakovica

"Sl. list grada Čačka", br. 1/16 od 13. januara 2016. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za potrebe banje Gornja Trepča za delove naselja Gornja i Donja Trepča

Odluka o maksimalnoj spratnosti objekata koji su predmet ozakonjenja (na teritoriji grada Čačka)

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za potrebe banje Gornja Trepča i delove naselja Gornja i Donja Trepča

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/16 od 26. februara 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama grada Jagodina

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (na teritoriji grada Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 2/16 od 1. aprila 2016. godine

Pravilnik o urbanističko-tehničkim uslovima za reklamne i oglasne uređaje (na teritoriji grada Kikinda)

Zaključak o usklađivanju Akata gradske izborne komisije sa odredbama Statuta grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 5/16 od 8. marta 2016. godine

Poslovnik o radu Gradske izborne komisije (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 9/16 od 17. marta 2016. godine

Aneks I Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće "Opštinska stambena agencija" Kraljevo ("Službeni list grada Kraljeva", broj 2/2015 od 28.01.2015. godine)

"Sl. list grada Kruševca", br. 9/15 od 29. decembra 2015. godine

Odluka o izmeni odluka o izradi planova generalne regulacije u Kruševcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Okružni zatvor Kruševac"

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije etno selo "Lomnički kiseljak" u Velikoj Lomnici

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kablovskog voda 110 KV od TS Kruševac 1 do TS Kruševac 3

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije linijskog infrastrukturnog objekta - toplovoda od elektrane na biomasu do mesta priključenja na postojeći distributivni sistem JKP "Gradska toplana" (grad Kruševac)

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije linijskog infrastrukturnog objekta od TS Kruševac 3 do Starog aerodroma

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u lokalnoj samoupravi - Gradu Kruševcu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije etno-selo "Lomnički kiseljak" u velikoj Lomnici na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije kablovskog voda 110 kV od TS Kruševac 1 do TS Kruševac 3 na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije linijskog infrastrukturnog objekta od TS Kruševac 3 do Starog aerodroma na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije linijskog infrastrukturnog objekta-toplovoda od elektrane na biomasu do priključenja na postojeći distributivni sistem JKP "Gradska toplana" na životnu sredinu

Odluka o posebnim uslovima za objekte u postupku ozakonjenja (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Okružni zatvor" Kruševac na životnu sredinu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 5/16 od 7. marta 2016. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Vlasotince za 2015.

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Vlasotince

"Sl. list grada Loznice", br. 1/16 od 4. marta 2016. godine

Odluka o dopuni Odluke o održavanju čistoće, javnih i zelenih površina i zaštiti komunalnih objekata (na teritoriji grada Loznice)

"Sl. list grada Niša", br. 26/16 od 23. marta 2016. godine

Odluka o osnivanju Službe za internu reviziju organa i službi grada Niša

"Sl. list grada Novog Sada", br. 17/16 od 24. marta 2016. godine

Ispravka Odluke o pristupanju proširenju "Slobodne zone Novi Sad"

"Sl. list grada Pančeva", br. 5/16 od 3. marta 2016. godine

Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na korišćenje usluga socijalne zaštite i materijalnu podršku (na teritoriji grada Pančeva)

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Kulturnom centru Pančeva

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Narodnom muzeju Pančevo

Odluka o utvrđivanju nedeljnog rasporeda rada, početka i završetka radnog vremena u Apoteci "Pančevo" Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Kulturnom centru Pančeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Narodnom muzeju Pančevo

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/16 od 25. februara 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o nadležnosti, uslovima i postupcima davanja u zakup poslovnih prostorija (na teritoriji grada Požarevca)

Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju budžetskog fonda za zaštitu životne sredine (na teritoriji grada Požarevca)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Požarevca za 2015. godinu

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 4/16 od 4. marta 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji gradske uprave grada Šapca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Šapca)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora grada Šapca

Odluka o mesnim zajednicama (na teritoriji grada Šapca)

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/16 od 1. marta 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave grada Smedereva za 2015. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 3/16 od 16. marta 2016. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o subvencionisanju cena komunalnih usluga (na teritoriji grada Sombora)

Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/16 od 4. marta 2016. godine

Pravilnik o radu prihvatilišta za žene i decu žrtve porodičnog nasilja i žrtve trgovine ljudima - "Sremske sigurne kuće" u gradu Sremska Mitrovica

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka između ulica Jovanke Gabošac, Jovice Trajkovića i Stevana Sremca, grad Sremska Mitrovica

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 5/16 od 4. februara 2016. godine

Odluka o cenama za toplotnu energiju (JKP "Subotička toplana" Subotica)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu

Odluka o utvrđivanju dozvoljene spratnosti objekata u postupku ozakonjenja objekata izgrađenih bez građevinske dozvole odnosno odobrenja za izgradnju (na teritoriji grada Subotice)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za toplotnu energiju Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica

"Sl. list grada Užica", br. 1/16 od 25. januara 2016. godine

Ispravka (Odluke o uslovima za ozakonjenje objekata koji imaju veću spratnost od propisane važećim planskim dokumentom)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 3/16 od 9. marta 2016. godine

Poslovnik Gradske izborne komisije Valjevo

"Sl. list grada Zaječara", br. 9/16 od 10. marta 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Zaječara

Odluka o izmenama Odluke o Stručnoj službi za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 5/16 od 26. februara 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o boravišnoj taksi (na teritoriji grada Zrenjanina)

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2015.

"Sl. list opština Srema", br. 7/16 od 11. marta 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Stara Pazova

"Sl. list opštine Inđija", br. 18/15 od 30. decembra 2015. godine

Odluka o izmenama Odluke o stipendiranju studenata (na teritoriji opštine Inđija)

Odluka o izmeni Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti opštine Inđija

Odluka o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Inđija za 2015. godinu

Odluka o spratnosti objekata u postupku ozakonjenja objekata (na teritoriji opštine Inđija)

"Sl. list CG", br. 23/16 od 5. aprila 2016. godine

Uredba o dopuni Uredbe o prestanku primjene pojedinih podzakonskih akata

Odluka o prestanku važenja Odluke o naknadama za učešće u radu Kolegijuma predsjednika Skupštine i radnih tijela Skupštine

Odluka o prestanku važenja Odluke o pravu na varijabilni dio zarade i posebne naknade za zaposlene u Službi Skupštine Crne Gore

Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju posebne naknade poslanicima u Skupštini Crne Gore

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 26/16 od 4. aprila 2016. godine

Zakon o oružju i municiji