Trenutno u Ekspertu

Propisa: 125414

Službenih mišljenja: 16348

Sudske prakse: 9303

Modela akata: 849

Obrazaca: 36637

Podzakonskih akata: 93021

Prečišć. tekstova: 28309

Propisa CG: 1845

Propisa R.Srpske: 2235

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 20.05.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 20.05.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 75/20

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 2/20

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 4/20

"Sl. list APV" 26/20

"Sl. list grada Beograda" 51/20

"Sl. list grada Čačka" 2/20

"Sl. glasnik grada Jagodina" 8/20

"Sl. list grada Kikinde" 2/20

"Sl. list grada Kragujevca" 2/20

"Sl. list grada Kraljeva" 1/20

"Sl. list grada Kruševca" 16/2/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 2/20

"Sl. list grada Loznice" 4/20

"Sl. list grada Niša" 64/19

"Sl. list grada Novog Sada" 12/20

"Sl. list grada Pančeva" 23/20

"Sl. gl. grada Požarevca" 5/20

"Sl. l. grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 30/19

"Sl. list grada Smedereva" 6/19

"Sl. list grada Sombora" 5/20

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/20

"Sl. list grada Subotice" 16/20

"Sl. list grada Užica" 15/20

"Sl. glasnik grada Valjeva" 3/20

"Sl. glasnik grada Vranja" 8/20

"Sl. list grada Vršca" 4/20

"Sl. list grada Zaječara" 32/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 6/20

"Sl. list opština Srema" 9/20

"Sl. list opštine Beočin" 11/19

"Sl. list opštine Inđija" 1/20

"Sl. list CG" 38/20

"Sl. glasnik Republike Srpske" 37/20

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 75/20 od 15. maja 2020. godine

Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o tarifi (Komisija za hartije od vrednosti)

Odluka (o davanju saglasnosti na Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa broj 05-42)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Marija Šušnjević)

Odluka o dopuni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

Odluka o izmenama Odluke o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme

Odluka o obrazovanju Saveta za odbrambenu industriju

Odluka o obrazovanju Upravnog odbora Projekta unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog

Odluka o usvajanju Završnog računa Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu

Rešenje (o davanju saglasnosti na Statut Univerziteta odbrane u Beogradu)

Rešenje (o ispunjavanju uslova za obavljanje stručnih poslova veterinarske inspekcije, "MARKO RISTOVIĆ PR VETERINARSKA STANICA NERA-VET ČAJETINA")

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Winston XStyle Long Red")

Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JVP "Srbijavode" za 2020. godinu

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Draganu Doneviću, treneru)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Jasni Šekarić, treneru)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Jeleni Arunović, treneru)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Andrei Arsović)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Bobani Momčilović Veličković)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Damiru Mikecu)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Zorani Arunović)

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Studentskog centra u Kragujevcu (doc. dr Olivera Milovanović)

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Trsteniku

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica (doc. dr Zlatan Elek)

Rešenje o postavljenju na položaj direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija (Dragana Marković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Anita Božinović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Danka Garić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Jelena Matić Varenica)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Miljana Kuzmanović Kostić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu (Aleksandra Mihailović)

Rešenje o prestanku rada na položaju direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija (Dragana Marković)

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Studentskog centra u Kragujevcu (prof. dr Nebojša Zdravković)

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Nacionalnog prosvetnog saveta

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Trsteniku

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica (prim. dr Milan Ivanović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova (Tatjana Conić)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-3869/2020)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 2/20 od 9. aprila 2020. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmenama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o programu nastave i učenja za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja za klasičnu katoličku gimnaziju

Dopuna Kataloga udžbenika za srednje škole

Katalog udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Katalog udžbenika za prvi razred srednje škole - gimnazija i srednje stručne škole (opšteobrazovni predmeti)

Katalog udžbenika za treći i sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 4/20 od 5. marta 2020. godine

Zakon o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan

Zakon o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II

Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru ...

Zakon o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske

Zakon o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka

Zakon o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine

Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijative za...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crnoj Gori

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Nikaragve o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih ...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije,

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

"Sl. list APV", br. 26/20 od 10. maja 2020. godine

Odluka o izmeni Odluke o raspisivanju izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 51/20 od 10. maja 2020. godine

Odluka o izmeni Odluke o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradskih opština grada Beograda

"Sl. list grada Čačka", br. 2/20 od 8. februara 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i gradskom pravobranilaštvu grada Čačka

Odluka (o određivanju cene časa usluge pomoć u kući, za 2020. godinu, grad Čačak)

Odluka (o utvrđivanju cene dnevnog smeštaja u Prihvatilištu za žrtve nasilja u porodici i nezbrinuta lica, za korisnike koji žive van teritorije grada Čačka, za 2020. godinu)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/20 od 19. marta 2020. godine

Pravilnik o radu zaposlenih u organima Grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 2/20 od 10. marta 2020. godine

Odluka o lokalnom ombudsmanu grada Kikinde

Kadrovski plan za 2020. godinu (grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 2/20 od 30. januara 2020. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava za korišćenje obeleženog parking mesta na javnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 1/20 od 8. januara 2020. godine

Rešenje (o utvrđivanju iznosa jednokratne novčane pomoći porodici sa više dece sa teritorije grada Kraljeva za kalendarsku 2020. godinu)

"Sl. list grada Kruševca", br. 16/2/19 od 26. decembra 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih i postavljenih lica u Službi mesnih zajednica (grad Kruševac)

Odluka o boravišnoj taksi (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Kruševac)

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Kruševac)

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u lokalnoj samoupravi - Gradu Kruševcu za 2017. godinu

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kruševca

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kruševca, Gradskog pravobranilaštva, Službe mesnih zajednica, Službe budžetske inspekcije i Službe interne revizije za 2020. godinu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/20 od 11. februara 2020. godine

Odluka o dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Crna Trava

"Sl. list grada Loznice", br. 4/20 od 24. februara 2020. godine

Odluka o izmeni Odluke o finansijskoj podršci bračnim parovima i porodici sa decom na teritoriji grada Loznice

Ispravka tehničke greške u "Službenom listu grada Loznice" broj 19/19 i "Službenom listu grada Loznice" broj 21/19

"Sl. list grada Niša", br. 64/19 od 16. avgusta 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Crveni Krst

Odluka o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Medijana

Odluka o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Niška Banja

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Palilula (grad Niš)

Odluka o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Pantelej

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Crveni Krst)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Medijana)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Palilula)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Pantelej)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Niška Banja

"Sl. list grada Novog Sada", br. 12/20 od 10. aprila 2020. godine

Odluka o načinu plaćanja zakupnine za poslovne prostore u javnoj svojini Grada Novog Sada u toku vanrednog stanja

"Sl. list grada Pančeva", br. 23/20 od 10. aprila 2020. godine

Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika "Autotransport - Pančevo" Pančevo sa Zakonom o javnim preduzećima (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/20 od 11. marta 2020. godine

Odluka o izmenama Odluke o određivanju područja mesnih zajednica i naziva ulica i trgova na području Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 30/19 od 30. decembra 2019. godine

Rešenje o javnim parkiralištima (u gradu Šapcu)

"Sl. list grada Smedereva", br. 6/19 od 27. decembra 2019. godine

Kadrovski plan Gradske uprave grada Smedereva za 2020. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 5/20 od 6. marta 2020. godine

Odluka o šestim izmenama i dopunama Odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine koje primenjuje JKP "Vodokanal" Sombor

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o šestim izmenama i dopunama Odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine koje primenjuje JKP "Vodokanal" Sombor

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/20 od 16. marta 2020. godine

Rešenje o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za odbornike Skupštine grada Sremska Mitrovica, raspisanih za 26. april 2020. godine

"Sl. list grada Subotice", br. 16/20 od 6. aprila 2020. godine

Odluka (o oslobađanju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora u svojini grada Subotice za vreme vanrednog stanja)

"Sl. list grada Užica", br. 15/20 od 24. marta 2020. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 3/20 od 27. februara 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva...

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 8/20 od 17. marta 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Surdulica

"Sl. list grada Vršca", br. 4/20 od 29. februara 2020. godine

Odluka o komunalnom inspekcijskom nadzoru (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 32/19 od 25. decembra 2019. godine

Odluka o boravišnoj taksi (grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 6/20 od 23. marta 2020. godine

Odluka (da se za vreme trajanja vanrednog stanja ne primenjuju st. 2, 3. i 4. člana 17. Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina)

"Sl. list opština Srema", br. 9/20 od 27. marta 2020. godine

Odluka o dopunama Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Ruma

"Sl. list opštine Beočin", br. 11/19 od 27. novembra 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 1/20 od 17. januara 2020. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 38/20 od 25. aprila 2020. godine

Zakon o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 37/20 od 15. aprila 2020. godine

Uredba sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske