Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 20.06.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 20.06.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 66/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 5/22

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 2/22

"Sl. list APV" 26/22

"Sl. list grada Beograda" 59/22

"Sl. list grada Čačka" 9/22

"Sl. gl. grada Jagodina" 5/22

"Sl. list grada Kikinde" 11/22

"Sl. list grada Kragujevca" 19/22

"Sl. list grada Kraljeva" 17/22

"Sl. list grada Kruševca" 12/22

"Sl. gl. grada Leskovca" 14/22

"Sl. list grada Loznice" 1/22

"Sl. list grada Niša" 52/22

"Sl. list grada Novog Sada" 20/22

"Sl. list grada Pančeva" 11/22

"Sl. gl. grada Požarevca" 2/22

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 7/22

"Sl. list grada Smedereva" 4/22

"Sl. list grada Sombora" 5/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 3/22

"Sl. list grada Subotice" 17/22

"Sl. list grada Užica" 22/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 6/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 8/22

"Sl. list grada Vršca" 6/22

"Sl. list grada Zaječara" 21/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 11/22

"Sl. list opština Srema" 12/22

"Sl. list opštine Beočin" 21/21

"Sl. list opštine Inđija" 7/22

"Sl. list CG" 63/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 52/22

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 66/22 od 10. juna 2022. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima i načinu postupanja sa posmrtnim ostacima umrlog lica

Pravilnik o dopuni Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

Pravilnik o hraniteljstvu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima

Pravilnik o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu

Pravilnik o stručnoj spremi, stručnom osposobljavanju i stručnom ispitu za radna mesta železničkih radnika

Pravilnik o trajanju smena u toku radnog dana, trajanju neprekidnog rada i dužini dnevnog odmora kontrolora letenja

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu, Milija Milovanović)

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2022/2023. godini

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za akademije i visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2022/2023. godini

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti (datum dospeća: 8. februar 2028. godine)

Odluka o imenovanju savetnika predsednika Republike (Branka Đukić)

Odluka o imenovanju savetnika predsednika Republike (Dejan Savić)

Odluka o izmenama Odluke o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Bitolju, Republika Makedonija

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Apotekarske ustanove Kosovska Mitrovica

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Doma zdravlja Peć

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Doma zdravlja Štrpce

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Doma zdravlja Zubin Potok

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Doma zdravlja Zvečan

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Kliničko-bolničkog centra Priština

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Zdravstvenog centra Gnjilane

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Rtanj" na životnu sredinu

Odluka o obrazovanju Komisije za evidentiranje i odobravanje sredstava za nadoknadu razlike u ceni gasa

Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Ohridu, Republika Severna Makedonija

Rešenje (direktora Agencije za sprečavanje korupcije, broj 014-020-00-0147/22-11)

Rešenje (direktora Agencije za sprečavanje korupcije, broj 014-07-00-0117/21-11)

Rešenje (direktora Agencije za sprečavanje korupcije, broj 014-07-00-0441/21-11)

Rešenje (o obnovi dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava interpretatora Organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora - "PI")

Rešenje (o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, Ivan Milojić)

Rešenje (o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, Ivana Marićević)

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "CASDAGLI BASILICA C No. 1")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "CASDAGLI GRAND CAFE")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "CASDAGLI PONY EXPRESS")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "CASDAGLI SUPER BELICOSOS")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Dias de Gloria Robusto")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Enclave Broadleaf Robusto")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "MATILDE OSCURA GRANDE")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "MATILDE OSCURA ROBUSTO")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "MATILDE QUADRATA TORPEDO")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "MATILDE RENACER CORONA")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "MATILDE RENACER ROBUSTO")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "MATILDE SERENA ROBUSTO")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "MATILDE SERENA TORO BRAVO")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "San Lotano The Bull Robusto")

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4440/2022)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4442/2022)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4444/2022)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4447/2022)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4450/2022)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4451/2022)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4452/2022)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4438/2022)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4441/2022)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4443/2022)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4445/2022)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4446/2022)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4449/2022)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4453/2022)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4486/2022)

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Akreditacionog tela Srbije za 2022. godinu

Rešenje o imenovanju vršilaca dužnosti članova Saveta Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Akreditacionog tela Srbije (Dragan Pušara)

Rešenje o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Torontu, Kanada (Nebojša Tatomir)

Rešenje o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Ohridu, Republika Severna Makedonija (Mihajlo Filev)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Veselin Kočanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Petar Korović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću u Ministarstvu finansija (Vladan Armuš)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike (Dejan Milijanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine (Sandra Dokić)

Rešenje o razrešenju članova Saveta Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Akreditacionog tela Srbije (prof. dr Aco Janićijević)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4567/2022)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4569/2022)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4571/2022)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4574/2022)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4576/2022)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4578/2022)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4589/2022)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4592/2022)

Rešenje o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u maju 2022. godine

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Nju Delhiju (Vladimir Marić)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Sultanatu Oman, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Kairu (Dragan Bisenić)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Nju Delhiju (Siniša Pavić)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Sultanatu Oman, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Kairu (Miroslav Šestović)

Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2022/2023. godinu

Ispravka Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika

Akcioni plan za 2022. godinu za sprovođenje Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine

Aneks 13 Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Borolini exclusive d.o.o. Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 66/22)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika British American Tobacco SEE d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 66/22)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika JULIETA d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 66/22)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 5/22 od 14. juna 2022. godine

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnoj školi koja ostvaruje nastavni plan i program za obrazovne profile saradnik u dramskoj umetnosti, saradnik u muzičkoj ume

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile saradnik u dramskoj umetnosti, …

Pravilnik o izmeni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (u primeni počev od školske 2022/2023. godine)

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2022/2023. godinu

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2022/2023. godinu

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 2/22 od 12. aprila 2022. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, međunarodne trgovine, civilnog vazduhoplovstva i dijaspore Svete Lucije o prijateljstvu i zajedničkoj saradnji

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti protokola između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i saradnje Republike Ekvatorijalne Gvineje

Memorandum o razumevanju o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i saradnje Republike Ekvatorijalne Gvineje

Opšti sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabona

Sporazum između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske o saradnji u oblasti organske proizvodnje i međusobnom priznavanju sertifikata za organske proizv

Sporazum o saradnji između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ambasade Republike Francuske u Srbiji i Francuskog instituta u Srbiji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu

"Sl. list APV", br. 26/22 od 7. juna 2022. godine

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Carska bara" na životnu sredinu

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Obedska bara" na životnu sredinu

Pokrajinska skupštinska odluka o Izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Carska bara"

Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Obedska bara"

"Sl. list grada Beograda", br. 59/22 od 11. juna 2022. godine

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda (izabranim na izborima održanim 3. aprila 2022. godine)

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda (Broj 118-177/22-S)

Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Beograda (Nikola Nikodijević)

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Beograda (Igor Jovanović)

Rešenje o prestanku mandata članovima Gradskog veća grada Beograda

Rešenje o prestanku mandata gradonačelnika grada Beograda (prof. dr Zoran Radojičić)

Rešenje o prestanku mandata zamenika gradonačelnika grada Beograda (Goran Vesić)

"Sl. list grada Čačka", br. 9/22 od 17. maja 2022. godine

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora JKP "Vodovod" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 5/22 od 20. aprila 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije (grad Jagodina)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pijacama (grad Jagodina)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pogrebnim delatnostima (grad Jagodina)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o vodovodu i kanalizaciji (grad Jagodina)

Odluka o komunalnom redu (grad Jagodina)

Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene (grad Jagodina)

Odluka o održavanju zelenih površina (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 11/22 od 30. maja 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 19/22 od 3. juna 2022. godine

Odluka o posebnim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 17/22 od 2. juna 2022. godine

Dopuna Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (grad Kraljevo)

Otkaz Kolektivnog ugovora zaposlenih u organima, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 12/22 od 13. maja 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi mesnih zajednica, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 14/22 od 14. maja 2022. godine

Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće "Vodovod" Vlasotince

"Sl. list grada Loznice", br. 1/22 od 14. februara 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 52/22 od 10. juna 2022. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o radno pravnom statusu izabranih i postavljenih lica (opština Doljevac)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 20/22 od 30. maja 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, ter

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode … (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 11/22 od 12. maja 2022. godine

Prečišćen tekst Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/22 od 14. februara 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera poboljšanja energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u gradu Požarevcu

Poslovnik Gradske izborne komisije u Požarevcu

Poslovnik o radu Komisije za nadzor (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 7/22 od 28. aprila 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih... (grad Šabac)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po Javnom... (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 4/22 od 5. maja 2022. godine

Strategija upravljanja rizicima grada Smedereva za period od 2022. godine do 2025. godine

"Sl. list grada Sombora", br. 5/22 od 5. maja 2022. godine

Odluka o drugim izmenama Odluke o osnivanju Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Sombora

Odluka o trećim izmenama i dopunama Odluke o dodeljivanju isključivih prava za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/22 od 9. februara 2022. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 17/22 od 2. juna 2022. godine

Pravilnik o bližem uređenju planiranja javnih nabavki, sprovođenja postupaka javnih nabavki, praćenja izvršenja ugovora o javnim nabavkama i o bližem uređenju planiranja i sprovođenja postupaka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 22/22 od 11. maja 2022. godine

Pravilnik o jednokratnim novčanim pomoćima koje se finansiraju iz budžeta grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/22 od 27. maja 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih… (grad Valjevo)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople… (grad Valjevo)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 8/22 od 5. maja 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi,…

"Sl. list grada Vršca", br. 6/22 od 26. aprila 2022. godine

Pravilnik o kriterijumima i procedurama za praćenje realizacije i vrednovanje efekata usluga socijalne zaštite u nadležnosti grada Vršca

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi…

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po…

"Sl. list grada Zaječara", br. 21/22 od 14. juna 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 11/22 od 20. maja 2022. godine

Odluka o izgledu uniforme i oznaka, boji i načinu označavanja vozila i plovila i posebnoj opremi komunalne milicije (grad Zrenjanin)

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Turističke organizacije grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 12/22 od 21. aprila 2022. godine

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (opština Stara Pazova)

"Sl. list opštine Beočin", br. 21/21 od 24. decembra 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Pravobranilaštvu i Stručnim službama opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 7/22 od 8. juna 2022. godine

Program za polaganje ispita iz oblasti poznavanja propisa koji regulišu taksi prevoz i poznavanje teritorije opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 63/22 od 15. juna 2022. godine

Uredba o izmjeni Uredbe o Vladi Crne Gore

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 52/22 od 3. juna 2022. godine

Pravilnik o postupku obrazovanja, vaspitanja i osposobljavanja u oblasti zaštite i zdravlja na radu