Trenutno u Ekspertu

Propisa: 155109

Službenih mišljenja: 17770

Sudske prakse: 10328

Modela akata: 949

Obrazaca: 45013

Podzakonskih akata: 116025

Prečišć. tekstova: 34802

Propisa CG: 2301

Propisa R.Srpske: 2829

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 20.11.2023.

Ekspert Internet je ažuriran 20.11.2023. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 101/23

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 14/23

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 6/23

"Sl. list APV" 49/23

"Sl. list grada Beograda" 90/23

"Sl. list grada Bora" 32/23

"Sl. list grada Čačka" 13/23

"Sl. gl. grada Jagodina" 15/23

"Sl. list grada Kikinde" 20/23

"Sl. list grada Kragujevca" 21/23

"Sl. list grada Kraljeva" 28/23

"Sl. list grada Kruševca" 13/23

"Sl. gl. grada Leskovca" 24/23

"Sl. list grada Loznice" 7/23

"Sl. list grada Niša" 95/23

"Sl. list grada Novog Sada" 44/23

"Sl. list grada Pančeva" 30/23

"Sl. gl. grada Požarevca" 2/23

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 11/23

"Sl. list grada Smedereva" 2/23

"Sl. list grada Sombora" 11/23

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 12/23

"Sl. list grada Subotice" 30/23

"Sl. list grada Užica" 32/23

"Sl. glasnik grada Valjeva" 6/23

"Sl. glasnik grada Vranja" 17/23

"Sl. list grada Vršca" 8/23

"Sl. list grada Zaječara" 34/23

"Sl. list grada Zrenjanina" 14/23

"Sl. list opština Srema" 25/23

"Sl. list opštine Beočin" 3/23

"Sl. list opštine Inđija" 11/23

"Sl. list opštine Šid" 15/23

"Sl. list CG" 99/23

"Sl. glasnik Republike Srpske" 95/23

"Sl. glasnik BiH" 63/23

"Sl. novine Federacije BiH" 73/23

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 101/23 od 15. novembra 2023. godine

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za procenu usklađenosti posebnih zakona sa Zakonom o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije

Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije na Palama, Bosna i Hercegovina

Rešenje (o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za francuski jezik, Dodig Marjanović Milana)

Rešenje (o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za francuski jezik, Macanović Milica)

Rešenje (o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za francuski jezik, Tutić Almira)

Rešenje (o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za francuski jezik, Vojvodić Aleksandra)

Rešenje (o produženju perioda važenja rešenja o izdavanju licence za obavljanje nuklearne aktivnosti, JP "Nuklearni objekti Srbije", Beograd-Vinča)

Rešenje (o upisu u Registar uvoznika srodnih proizvoda, DOO "MERCATA VT", Novi Sad)

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Parka prirode "Mokra Gora" d.o.o. za 2022. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma "Stara planina" u društvo sa ograničenom odgovornošću "SP Resort", Kalna

Rešenje o davanju saglasnosti na zamenu zemljišta (05 broj 464-11007/2023)

Rešenje o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone "Šumadija" u Kragujevcu (05 broj 483-10928/2023)

Rešenje o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Njujorku, Sjedinjene Američke Države (Vladimir Božović)

Rešenje o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije na Palama, Bosna i Hercegovina (Dejan Ljevnaić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Marko Todosić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu (Milan Latinović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova (Arno Gujon)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu (Biljana Marić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu (Nenad Rakić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Svetlana Miladinov)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija (Miroslav Đinović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Maja Folić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Vladimir Despot)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Zvezdan Popović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova (Miloš Todorović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Boriša Roljić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Milan Žižović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova (Miroslav Panić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za brigu o porodici i demografiju (Jelena Lalatović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Dušica Nikolić)

Rešenje o prestanku rada na položaju zamenika Državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Nišu (Vesna Marković)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (05 broj 204-11045/2023)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Mudraja (Mudraya) Svetlana)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova (Arno Gujon)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Miroslav Janković)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova (Irena Šarac)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova (Mirjana Živković)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11121/2023)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11122/2023)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11123/2023)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11124/2023)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11125/2023)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11126/2023)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11127/2023)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11128/2023-1)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11159/2023)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11175/2023)

Indeksi potrošačkih cena za oktobar 2023. godine

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "HEDON LIFE" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", 101/23)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "HEDON LIFE" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", 101/23)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 14/23 od 22. septembra 2023. godine

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje plana i programa nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg obrazovanja i vaspitanja u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada...

Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja za gimnaziju

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta u stručnim školama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Pravilnik o dopuni Pravilnika o programu nastave i učenja za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada ostalo - lične usluge

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i...

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program za...

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o izmenama Pravilnika o programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta u stručnim školama

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem ...

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju plan i program nastave i učenja za obrazovni profil Tehničar mehatronike

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 6/23 od 31. oktobra 2023. godine

Zakon o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 (2023) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa

Zakon o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01 D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj

Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o izmeni Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na...

Zakon o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine, Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu 22. novembra 1928. godine, izmenjene i dopunjene protokolima od 10. maja...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije "Carina" o saradnji u oblasti carina

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu broj CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca

Zakon o potvrđivanju Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Drugog protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji i Trećeg...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Evropske unije, s jedne strane i Republike Srbije, s druge strane, o učešću Republike Srbije u Komponenti za zapošljavanje i socijalne inovacije ("EaSI") Evropskog socijalnog fonda...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva sporta Republike Srbije i Ministarstva sporta Kraljevine Saudijske Arabije o saradnji u oblasti sporta

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sektorskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške programa...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Bangladeš o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Namibije o saradnji u oblasti odbrane

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

"Sl. list APV", br. 49/23 od 16. novembra 2023. godine

Odluka o raspisivanju izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine (za 17. decembar 2023. godine)

"Sl. list grada Beograda", br. 90/23 od 15. novembra 2023. godine

Odluka o pravu na naknadu troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji Grada Beograda (U PRIMENI: od 1. decembra 2023. godine)

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u oktobru 2023. godine (Grad Beograd)

"Sl. list grada Bora", br. 32/23 od 12. septembra 2023. godine

Poslovnik o izmeni Poslovnika o radu Gradske izborne komisije grada Bora

"Sl. list grada Čačka", br. 13/23 od 7. oktobra 2023. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji" (grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 15/23 od 19. jula 2023. godine

Pravilnik o prevozu socijalno ugroženih bolesnih lica van teritorije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 20/23 od 3. oktobra 2023. godine

Odluka o načinu obrazovanja, zadacima i načinu rada Saveta za rodnu ravnopravnost grada Kikinde

Odluka o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost grada Kikinde

Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga daljinskog grejanja JP "Toplana" Kikinda

"Sl. list grada Kragujevca", br. 21/23 od 11. avgusta 2023. godine

Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika (Grad Kragujevac)

Zaključak o organizaciji poslova vezanih za uređivanje i izdavanje "Službenog lista grada Kragujevca"

"Sl. list grada Kraljeva", br. 28/23 od 8. septembra 2023. godine

Odluka o objavljivanju opštih i drugih pravnih akata (Grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 13/23 od 31. avgusta 2023. godine

Pojedinačni kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 24/23 od 18. septembra 2023. godine

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata na teritoriji opštine Vlasotince

"Sl. list grada Loznice", br. 7/23 od 8. avgusta 2023. godine

Odluka o prihvatanju Studije opravdanosti pridruživanja Kolubarskom regionu za upravljanje otpadom grada Loznice i opština Mali Zvornik, Ljubovija i Krupanj (sa Studijom)

"Sl. list grada Niša", br. 95/23 od 13. oktobra 2023. godine

Aneks IV Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima i službama Grada Niša

"Sl. list grada Novog Sada", br. 44/23 od 11. oktobra 2023. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju cene ishrane u boravku i cene užine u osnovnim školama (Grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 30/23 od 10. oktobra 2023. godine

Odluka (o donošenju Statuta Gradske biblioteke Pančevo)

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Gradske biblioteke Pančevo

Statut Gradske biblioteke Pančevo

Izmene Kadrovskog plana Gradske uprave, Službe interne revizije grada Pančeva, Gradskog pravobranilaštva i Stručne službe Lokalnog ombudsmana grada Pančeva za 2023. godinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/23 od 20. marta 2023. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Požarevca

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Komunalne službe" Požarevac sa Zakonom o javnim preduzećima

Odluka o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o određivanju akustičkih zona na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o osnivanju Saveta za rodnu ravnopravnost (grad Požarevac)

Odluka o postavljanju i uklanjanju bašti ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o uspostavljanju međuopštinske saradnje Grada Požarevca, opštine Petrovac na Mlavi, opštine Veliko Gradište, opštine Kučevo, opštine Žagubice, opštine Malo Crniće i opštine Golubac

Poslovnik o izmenama Poslovnika o radu Žalbene komisije Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 11/23 od 15. juna 2023. godine

Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera grada Šapca (sa Etičkim kodeksom)

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/23 od 11. maja 2023. godine

Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim objektima na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 11/23 od 29. avgusta 2023. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji" (Grad Sombor)

Drugi Aneks Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima grada Sombora, Službi za internu reviziju grada Sombora i Pravobranilaštvu grada Sombora

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o trećim izmenama i dopunama Odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje pogonske spremnosti sistema koje primenjuje JKP "Vodokanal" Sombor (sa Odlukom)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/23 od 4. septembra 2023. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

Odluka o izmeni Odluke o besplatnom gradskom i prigradskom prevozu za korisnike penzija i lica starijih od 65 godina koja nemaju status penzionera (Grad Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Subotice", br. 30/23 od 7. septembra 2023. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (Grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 32/23 od 19. septembra 2023. godine

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata (Grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/23 od 4. jula 2023. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opštine Osečina i Službi interne revizije grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 17/23 od 20. septembra 2023. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova u okviru projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji"

"Sl. list grada Vršca", br. 8/23 od 2. juna 2023. godine

Odluka o osnivanju Doma omladine u Vršcu (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Gradske biblioteke Vršac (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Gradskog muzeja u Vršcu (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju narodnog pozorišta "Sterija" Vršac (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju ustanove "Kulturni centar Vršac" Vršac (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Zaječara", br. 34/23 od 20. septembra 2023. godine

Odluka o osnivanju Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 14/23 od 23. juna 2023. godine

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin

"Sl. list opština Srema", br. 25/23 od 8. septembra 2023. godine

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju Opštine Stara Pazova

"Sl. list opštine Beočin", br. 3/23 od 23. februara 2023. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti

Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou (opština Beočin)

Lokalni antikorupcijski plan (LAP) za opštinu Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 11/23 od 24. avgusta 2023. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova u okviru projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji" (opština Inđija)

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

"Sl. list opštine Šid", br. 15/23 od 18. septembra 2023. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji" (Opština Šid)

"Sl. list CG", br. 99/23 od 3. novembra 2023. godine

Odluka Ustavnog suda CG U-I br. 30/20, 41/21, 43/21, 10/22 i 11/22 (odnosi se na Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju)

Ispravka Odluke o minimalnom novčanom iznosu za osiguranje od profesionalne odgovornosti ili uporedivu garanciju za pokriće odgovornosti za pružanje određenih platnih usluga

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 95/23 od 30. oktobra 2023. godine

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad

"Sl. glasnik BiH", br. 63/23 od 15. septembra 2023. godine

Zakon o organizaciji tržišta vina u Bosni i Hercegovini (U PRIMENI: od 24. septembra 2024. godine)

"Sl. novine Federacije BiH", br. 73/23 od 22. septembra 2023. godine

Pravilnik o Ombudsmenu u osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine