Trenutno u Ekspertu

Propisa: 129550

Službenih mišljenja: 16580

Sudske prakse: 9483

Modela akata: 865

Obrazaca: 38044

Podzakonskih akata: 96157

Prečišć. tekstova: 29305

Propisa CG: 1900

Propisa R.Srpske: 2324

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 21.10.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 21.10.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 73/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 14/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 11/19

"Sl. list APV" 40/19

"Sl. list grada Beograda" 86/19

"Sl. list grada Čačka" 13/19

"Sl. glasnik grada Jagodina" 11/19

"Sl. list grada Kikinde" 22/19

"Sl. list grada Kragujevca" 24/19

"Sl. list grada Kraljeva" 24/19

"Sl. list grada Kruševca" 10/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 24/19

"Sl. list grada Loznice" 11/19

"Sl. list grada Niša" 24/19

"Sl. list grada Novog Sada" 44/19

"Sl. list grada Pančeva" 26/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 10/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 11/19

"Sl. list grada Smedereva" 3/19

"Sl. list grada Sombora" 12/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/19

"Sl. list grada Subotice" 21/19

"Sl. list grada Užica" 30/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 11/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 21/19

"Sl. list grada Vršca" 10/19

"Sl. list grada Zaječara" 20/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 18/19

"Sl. list opština Srema" 26/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/19

"Sl. list opštine Inđija" 18/19

"Sl. list CG" 55/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 70/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 73/19 od 11. oktobra 2019. godine

Zakon o alternativnim investicionim fondovima (U PRIMENI: od 20. aprila 2020. godine)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita

Zakon o kontroli državne pomoći (U PRIMENI: od 1. januara 2020. godine)

Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom (U PRIMENI: od 20. aprila 2020. godine)

Zakon o računovodstvu (STUPA NA SNAGU: 1. januara 2020. godine)

Zakon o reviziji (STUPA NA SNAGU: 1. januara 2020. godine)

Uredba o sistematskom praćenju stanja i kvaliteta zemljišta

Pravilnik o dopuni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019. godinu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite

Pravilnik o izmenama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o medicinskim kriterijumima, načinu i uslovima za utvrđivanje smrti

Pravilnik o načinu obeležavanja i čuvanja podataka, vođenju dokumentacije i obezbeđenju sledljivosti svih pribavljenih, dobijenih, presađenih i neiskorišćenih ljudskih organa

Pravilnik o načinu pakovanja, označavanja i prevoza ljudskih organa

Pravilnik o republičkoj listi čekanja

Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca pristanka živog davaoca ljudskog organa i sadržaju obrasca opoziva pristanka živog davaoca ljudskog organa

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za biogoriva i biotečnosti (U PRIMENI: od 1. januara 2020. godine)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Gordana Miajlović)

Odluka (Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje 08/2 broj 022.1-1/56)

Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini (Nevenka Kostadinova)

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca (A broj 708/19)

Odluka o izmeni Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene mešovitog vojno-civilnog aerodroma "Morava" na životnu sredinu

Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Vršca

Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Strategije razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020. do 2025. godine

Odluka o proglašenju linija u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju

Rešenje (o davanju saglasnosti na kandidaturu Atletskog saveza Srbije za organizovanje Svetskog prvenstva u dvorani u atletici, u Beogradu 2022. godine)

Rešenje (o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin, Roland Kokai)

Rešenje (o imenovanju sudskog veštaka za oblast: arhitektura i užu specijalnost - konstrukcije, Radić (Jovan) Petar)

Rešenje (o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti - Sektor za unapređenje ravnopravnosti, Sanja Stanković)

Rešenje (o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Al Fakher Berry")

Rešenje (o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja, "STUDIO ZOOM" d.o.o.)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10036/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, u cilju izgradnje sportske hale namenjene za sadržaj sporta i rekreacije, 05 broj 465-10040/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10038/2019)

Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Akcionarskog društva "Elektromreža Srbije" Beograd u privredno društvo Joint Allocation Office S.A. Luxembourg

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Privrednog društva "5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE BEOGRAD 2020" d.o.o. Beograd za 2019. godinu i 2020. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ukidanju područne organizacione jedinice Terminalne kontrole letenja "Beograd" - Aerodromska kontrola letenja Vršac

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Privrednog društva "5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE BEOGRAD 2020" d.o.o. Beograd za 2019. godinu i 2020. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Srbijagas", Novi Sad za 2019. godinu

Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja (sportisti Dimitriju Grgiću)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Borislav Petrov)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Brankica Stepić)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Dalibor Stanojković)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Darko Čolević)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Dušan Trbojević)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Filip Ljujić)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Katarina Simić)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Marija Lazović)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Marija Radović)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Milan Nikolić)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Mina Jovanović)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Mirjana Rinčić)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Miroslav Selaković)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Mladen Pecelj)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Petar Mustur)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Sandra Trajković)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Snežana Branković)

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja (Zoran Nerandžić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (Ana Tešić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Zoran Pavlović)

Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije (Kseniji Milenković)

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Vranju

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10144/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10247/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10248/2019)

Rešenje o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u septembru 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za oktobar, novembar i decembar 2019. godine

Indeksi potrošačkih cena za septembar 2019. godine

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "Veletabak" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 73/19)

Program za razvoj elektronske trgovine u Republici Srbiji za period 2019-2020. godine

Zaključak (predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-03-776/2019-1)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 14/19 od 26. septembra 2019. godine

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada ostalo - lične usluge

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada ostalo - lične usluge

Dopuna Kataloga Udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 11/19 od 15. oktobra 2019. godine

Izmene i dopune Tehničkih propisa koji su sastavni deo Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (aneks ADN 2019)

"Sl. list APV", br. 40/19 od 18. septembra 2019. godine

Pravilnik o upravi u Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine

Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskim administrativnim taksama

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 86/19 od 30. septembra 2019. godine

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Pete ekonomske škole "Rakovica", Beograd (Bojan Cvetković)

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Pete ekonomske škole "Rakovica", Beograd (Suzana Pribela)

"Sl. list grada Čačka", br. 13/19 od 13. septembra 2019. godine

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" Čačak

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Dom kulture Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis", Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Međuopštinski istorijski arhiv za grad Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Narodni muzej Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 11/19 od 26. jula 2019. godine

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom i održavanju čistoće na površinama javne namene (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 22/19 od 4. septembra 2019. godine

Pravilnik o načinu razvrstavanja i evidenciji osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala u Gradskoj upravi grada Kikinde i indirektnih korisnika budžetskih sredstava

"Sl. list grada Kragujevca", br. 24/19 od 13. septembra 2019. godine

Odluka o boravišnoj taksi (grad Kragujevac)

Odluka o ostvarivanju prava na stalnu mesečnu novčanu pomoć deci palih boraca (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 24/19 od 23. avgusta 2019. godine

Aneks Kolektivnog ugovora zaposlenih u organima, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 10/19 od 22. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Kruševca (Prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 24/19 od 7. septembra 2019. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 11/19 od 9. avgusta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 24/19 od 2. aprila 2019. godine

Odluka o gradskim administrativnim taksama (grad Pirot)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 44/19 od 18. septembra 2019. godine

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije centra Sremske Kamenice (lokalitet verskog objekta na Trgu kralja Petra I)

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije kompleksa Dečije bolnice i stanovanja na delu prostora između ulica Hajduk Veljkove i Futoške u Novom Sadu (lokalitet između ulica Hajduk Veljkove i dr Hempta)

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije opštegradskog centra - centralne funkcije južno od Ulice Rade Kondića u Futogu (lokalitet na uglu ulica Rada Kondića i Prvomajske)

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Čenej (usklađivanje zaštitne zone dalekovoda sa propisima)

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije centra Sremske Kamenice na životnu sredinu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije kompleksa Dečije bolnice i stanovanja na delu prostora između ulica Hajduk Veljkove i Futoške u Novom Sadu na životnu sredinu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije opštegradskog centra - centralne funkcije južno od Ulice Rade Kondića u Futogu na životnu sredinu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Čenej na životnu sredinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 26/19 od 12. septembra 2019. godine

Odluka o izmenama Poslovnika Gradskog veća grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/19 od 8. jula 2019. godine

Statutarna odluka o izmenama i dopunama Statuta Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 11/19 od 26. juna 2019. godine

Odluka o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom (grad Šabac)

Tarifni sistem za obračun isporučene toplotne energije za krajnje kupce (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/19 od 24. juna 2019. godine

Pravilnik o utvrđivanju javnog interesa u gradu Smederevu

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Smederevska tvrđava" Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u gradu Smederevu

"Sl. list grada Sombora", br. 12/19 od 25. jula 2019. godine

Kolektivni ugovor za zaposlene u organima grada Sombora, Službi za budžetsku inspekciju grada Sombora i pravobranilaštvu grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/19 od 10. maja 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 21/19 od 1. jula 2019. godine

Poslovnik o radu Skupštine grada Subotice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 30/19 od 12. septembra 2019. godine

Obaveštenje (Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, Kraljevo)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/19 od 19. jula 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 21/19 od 26. avgusta 2019. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Vranja, Republika Srbija i opštine Brod, Republika Srpska

"Sl. list grada Vršca", br. 10/19 od 23. jula 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o postavljanju objekata na površinama javne namene (grad Vršac)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 20/19 od 11. septembra 2019. godine

Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru iz izvorne nadležnosti Grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 18/19 od 26. juna 2019. godine

Odluka o dopunama Odluke o parkiranju vozila (grad Zrenjanin)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Zrenjanina

Odluka o upravljanju grobljima, sahranjivanju i vršenju pogrebnih delatnosti (grad Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 26/19 od 31. jula 2019. godine

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja rizicima u radu organa opštine Stara Pazova za period od 2019-2021. godine (sa Strategijom)

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/19 od 17. maja 2019. godine

Odluka o komunalnim delatnostima (opština Beočin)

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 18/19 od 22. jula 2019. godine

Odluka o mesnim zajednicama (opština Inđija)

Odluka o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata (opština Inđija)

Odluka o zboru građana (opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 55/19 od 27. septembra 2019. godine

Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 2/19 (odnosi se na Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore)

Odluka o izmjenama Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 70/19 od 23. avgusta 2019. godine

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske