Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 22.03.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 22.03.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 26/17

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 2/17

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 1/17

"Sl. list APV" 12/17

"Sl. list grada Beograda" 9/17

"Sl. list grada Čačka" 3/17

"Sl. gl. grada Jagodina" 21/16

"Sl. list grada Kikinde" 6/17

"Sl. list grada Kragujevca" 5/17

"Sl. list grada Kraljeva" 5/17

"Sl. list grada Kruševca" 15/16

"Sl. gl. grada Leskovca" 2/17

"Sl. list grada Loznice" 26/16

"Sl. list grada Niša" 1/17

"Sl. list grada Novog Sada" 9/17

"Sl. list grada Pančeva" 39/16

"Sl. glasnik grada Požarevca" 2/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 36/16

"Sl. list grada Smedereva" 12/16

"Sl. list grada Sombora" 1/17

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 20/16

"Sl. list grada Subotice" 9/17

"Sl. list grada Užica" 2/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 1/17

"Sl. list grada Vršca" 2/17

"Sl. list grada Zaječara" 6/17

"Sl. list grada Zrenjanina" 5/17

"Sl. list opština Srema" 42/16

"Sl. list opštine Inđija" 5/17

"Sl. list CG" 15/17

"Sl. glasnik Republike Srpske" 19/17

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 26/17 od 20. marta 2017. godine

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave

Uredba o načinu sprovođenja disciplinskog postupka u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Uredba o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama za 2017. godinu

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja sredstava Fonda za solidarnu pomoć

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o obrazovanju Saveta za unapređenje sektora informacionih tehnologija

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje projektima u javnom sektoru

Odluka o izmeni osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću Park prirode "Mokra gora"

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za uspostavljanje i razvoj Centralnog registra stanovništva Republike Srbije

Odluka o poništavanju svih pravnih posledica akata i radnji privremenih institucija samouprave u Prištini koji se odnose na neosnovano oduzimanje imovine Republike Srbije

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 2/17 od 13. marta 2017. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Pravilnik o dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u Školi za osnovno i srednje obrazovanje "Vožd" u Beogradu

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Kultura, umetnost i javno informisanje

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 1/17 od 15. marta 2017. godine

Memorandum između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore o saradnji u oblasti turizma

Memorandum o razumevanju u oblasti digitalizacije javne uprave između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Ministarstva za javnu upravu Republike Slovenije

Program kulturne saradnje između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture Republike Albanije za period 2017-2021

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Saudijskog Visokog saveta za turizam i nacionalnu baštinu Kraljevine Saudijske..

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa druge strane, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske E

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans- evropske železnice

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

"Sl. list APV", br. 12/17 od 1. marta 2017. godine

Pravilnik o kriterijumima za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje obrazovnih programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova (Autonomna pokrajina Vojvodina)

Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučnoistraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate (Autonomna pokrajina Vojvodina)

"Sl. list grada Beograda", br. 9/17 od 27. februara 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika skupštine Gradske opštine Palilula

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca

"Sl. list grada Čačka", br. 3/17 od 3. februara 2017. godine

Poslovnik o radu Žalbene komisije (grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 21/16 od 21. decembra 2016. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku

"Sl. list grada Kikinde", br. 6/17 od 9. marta 2017. godine

Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema grada Kikinda

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama (na teritoriji Grada Kikinde)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 5/17 od 24. februara 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Kragujevca

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o načinu utvrđivanja cene za otuđenje, zakupnine i doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Kragujevac)

Odluka o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom (na teritoriji grada Kragujevca)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 5/17 od 17. februara 2017. godine

Rešenje (o utvrđivanju iznosa jednokratne novčane pomoći porodici sa više dece sa teritorije grada Kraljeva za kalendarsku 2017. godinu)

"Sl. list grada Kruševca", br. 15/16 od 28. decembra 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kruševca

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o boravišnoj taksi grada Kruševca

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za populacionu politiku grada Kruševca

Odluka o proširenim pravima u oblasti boračke i boračko invalidske zaštite na teritoriji grada Kruševca

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kruševca, Gradskog pravobranilaštva i Službe mesnih zajednica za 2017. godinu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/17 od 16. februara 2017. godine

Odluka o Gradskoj upravi grada Leskovca

Odluka o ukidanju Agencije za lokalni ekonomski razvoj (grad Leskovac)

"Sl. list grada Loznice", br. 26/16 od 30. decembra 2016. godine

Dopuna Kadrovskog plana organa grada Loznice za 2017. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 1/17 od 5. januara 2017. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o dodatnim pravima u socijalnoj zaštiti u opštini Pirot

"Sl. list grada Novog Sada", br. 9/17 od 24. februara 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu putnika (na teritoriji Grada Novog Sada)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije "Čistoća" u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone u Rumenki

Rešenje o izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije radne zone u Rumenki na životnu sredinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 39/16 od 29. decembra 2016. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije grada Pančeva

Statut Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo

Statut Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo

Statut Turističke organizacije grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/17 od 2. marta 2017. godine

Odluka o prestanku važenja Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Gradske opštine Kostolac

Statut Gradske opštine Kostolac (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 36/16 od 29. decembra 2016. godine

Kadrovski plan radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama opštine Bogatić

"Sl. list grada Smedereva", br. 12/16 od 23. decembra 2016. godine

Odluka o izmeni Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Odluka o uniformi i oznakama komunalnih policajaca grada Smedereva

Prečišćeni tekst Statuta grada Smedereva

Kadrovski plan Gradske uprave grada Smedereva za 2017. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 1/17 od 13. januara 2017. godine

Pravilnik o postupku donošenja finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta i izmene istih (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 20/16 od 29. decembra 2016. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine Grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 9/17 od 27. februara 2017. godine

Odluka o prestanku rada Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice

Odluka o stavljanju van snage Odluke o uslovima i postupku ustanovljenja prava službenosti i visini i uslovima plaćanja naknade za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Subotice radi izgradnje…

"Sl. list grada Užica", br. 2/17 od 17. januara 2017. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2015.

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/17 od 10. februara 2017. godine

Odluka o nadležnostima u postupku pribavljanja, raspolaganja i upravljanja stvarima u javnoj svojini grada Valjeva

Odluka o Nagradi grada Valjeva

Statut grada Valjeva (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Vršca", br. 2/17 od 1. februara 2017. godine

Pravilnik o upravi u Gradskom pravobranilaštvu (grad Vršac)

Odluka (o naknadi za rad odbornika Skupštine Grada Vršca)

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o upravi u Gradskom pravobranilaštvu (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 6/17 od 22. februara 2017. godine

Pravilnik o službenim putovanjima predsednika, članova Privremenog organa grada Zaječara i lica koja imenuje Privremeni organ grada Zaječara

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona predsednika i članova Privremenog organa grada Zaječara

Odluka o radnopravnom statusu i koeficijentu za obračun i isplatu plate predsednika i članova Privremenog organa grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 5/17 od 14. februara 2017. godine

Odluka o dopuni Statuta grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 42/16 od 29. decembra 2016. godine

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije "Severna obilaznica Pećinaca (opštinski put L12)"

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije arheološkog lokaliteta "Tvrđava Kupinik"

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije bloka 5-2 u radnoj zoni "Jug" u KO Pećinci (sa odvajanjem putnog koridora)

Poslovnik Skupštine opštine Pećinci

Kadrovski plan u jedinici lokalne samouprave opštine Pećinci za 2017. godinu

"Sl. list opštine Inđija", br. 5/17 od 14. februara 2017. godine

Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva (Opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 15/17 od 9. marta 2017. godine

Pravilnik o izvorima pažljivog pretraživanja koji su primjereni određenim kategorijama djela ili fonograma

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 19/17 od 27. februara 2017. godine

Zakon o hrani

Zakon o željeznicama Republike Srpske