Trenutno u Ekspertu

Propisa: 157376

Službenih mišljenja: 17882

Sudske prakse: 10412

Modela akata: 956

Obrazaca: 45598

Podzakonskih akata: 117943

Prečišć. tekstova: 35148

Propisa CG: 2332

Propisa R.Srpske: 2860

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 22.03.2023.

Ekspert Internet je ažuriran 22.03.2023. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 21/23

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 2/23

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 2/23

"Sl. list APV" 9/23

"Sl. list grada Beograda" 5/23

"Sl. list grada Bora" 5/23

"Sl. list grada Čačka" 1/23

"Sl. gl. grada Jagodina" 1/23

"Sl. list grada Kikinde" 3/23

"Sl. list grada Kragujevca" 2/23

"Sl. list grada Kraljeva" 8/23

"Sl. list grada Kruševca" 2/23

"Sl. gl. grada Leskovca" 3/23

"Sl. list grada Loznice" 12/22

"Sl. list grada Niša" 13/23

"Sl. list grada Novog Sada" 8/23

"Sl. list grada Pančeva" 1/23

"Sl. gl. grada Požarevca" 21/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 23/22

"Sl. list grada Smedereva" 8/22

"Sl. list grada Sombora" 3/23

"Sl. l. gr. Sremska Mitrovica" 17/22

"Sl. list grada Subotice" 4/23

"Sl. list grada Užica" 59/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 20/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 31/22

"Sl. list grada Vršca" 3/23

"Sl. list grada Zaječara" 2/23

"Sl. list grada Zrenjanina" 2/23

"Sl. list opština Srema" 2/23

"Sl. list opštine Beočin" 16/22

"Sl. list opštine Inđija" 1/23

"Sl. list opštine Šid" 36/22

"Sl. list CG" 28/23

"Sl. glasnik Republike Srpske" 17/23

"Sl. glasnik BiH" 14/23

"Sl. novine Federacije BiH" 9/23

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 21/23 od 17. marta 2023. godine

Uredba o energetskom označavanju proizvoda koji utiču na potrošnju energije (U PRIMENI: od 1. maja 2023. godine)

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine

Uredba o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Uredba o proglašenju predela izuzetnih odlika "Dolina Pčinje"

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2023. godinu

Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2023. godini

Uredba o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kozmetičkim proizvodima

Pravilnik o izmenama Pravilnika o određivanju uslova i načina rada Komisija za overu resursa i rezervi mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa

Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti u 2023. godini

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Miško Veličković)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Živan Đorđević)

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa Master akademskih studija Kriminalistike, Forenzičkog inženjerstva, Informatike i računarstva, Upravljanje bezbednosnim rizicima prirodnih katastrofa i Nacionalna bezbednost koji se ...

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa Osnovnih akademskih studija Kriminalistike, Forenzičkog inženjerstva, Informatike i računarstva i studijskog programa Osnovnih strukovnih studija Kriminalistike koji se finansiraju iz ...

Odluka o dopuni Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine

Odluka o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije za školsku 2023/2024. godinu

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za prethodnu saglasnost za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini po ceni manjoj od tržišne cene, ili bez naknade

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine

Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalnog rezervata prirode "Zasavica"

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora auto-puta E-75 Subotica - Beograd (Batajnica) na životnu sredinu

Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka za izbor kandidata za dva člana Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije

Odluka o obrazovanju Saveta za srpski jezik

Odluka o odobravanju sredstava

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Anka Radosavljević)

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Branka Kozomora)

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Miljana Kovačević)

Odluka o prestanku rada Centra za azil u Bogovađi

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Bojana Miljuš Martinović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Branka Živković)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Dragana Stanićević)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Gligor Svorcan)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Gorica Radisavljević)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Ljubica Nikolić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Milka Vuković)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Nada Dobrijević)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Petar Nešić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Rajko Ilić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Snežana Marić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Vesna Martinović)

Rešenje (o odbijanju zahteva sportistkinje Jovane Preković, za dodelu novčane nagrade za osvojenu zlatnu medalju na prvenstvu Evrope u

Rešenje (o odbijanju zahteva sportistkinje Sanje Cvrkote, za dodelu novčane nagrade za osvojenu bronzanu medalju na prvenstvu Evrope u

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "CASDAGLI DB52")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "CASDAGLI NICARITA")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "CASDAGLI PERUVITA")

Rešenje (o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "NISE+" (BROWN))

Rešenje (o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "NISE+" (SKY BLUE))

Rešenje (o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "NISE+" (SLATE GREY))

Rešenje (o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "NISE+" (SUNNY YELLOW))

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Red Bull American Blend 30g")

Rešenje (o usvajanju zahteva za promenu naziva marke duvanskog proizvoda, DAVIDOFF REACH MAX)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2067/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2102/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2134/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2135/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2138/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2139/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2140/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2141/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2143/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2144/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2145/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2146/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2147/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2148/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2149/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2243/2023)

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću i Finansijski plan za realizaciju programa priređivanja igara na sreću "Državne lutrije Srbije" d.o.o. Beograd za 2023. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika "Srbija Voz", Beograd

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o iznosu sredstava koja se prenose filijali za 2023. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Trogodišnjeg programa poslovanja Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd za period 2023-2025. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Trogodišnji program poslovanja JP "Elektroprivreda Srbije" Beograd za period 2023-2025. godine

Rešenje o imenovanju člana Saveta Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici (Biljana Vukićević)

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (dr Nemanja Borovčanin)

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta "Pančevo" sa sedištem u Pančevu (Snežana Lazić)

Rešenje o imenovanju članova radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije

Rešenje o imenovanju predsednika Etičkog odbora Srbije (doc. dr Darko Antić)

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Arheološkog instituta u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Astronomske opservatorije u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za savremenu istoriju u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Republikom Alžir (Jelena Tanasković)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovitog ekonomskog komiteta sa Republikom Indijom (Jelena Tanasković)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Stalnog međuvladinog komiteta sa Kraljevinom Maroko (Husein Memić)

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara Pregovaračke grupe za pregovaračko poglavlje 24 za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (Radoljub Dragojlović)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje (Aleksandra Hranjec)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Aleksandra Božić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom (Nedeljko Tenjović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Nacionalne akademije za javnu upravu (Dejan Miletić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija (doc. dr Željko Radovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za socijalno osiguranje (Zoran Panović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija (Ema Dragulj)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija (Dragana Dejanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Verica Ječmenica)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Vedrana Ilić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede (Branislav Pejčić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za javna ulaganja (Neda Maletić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za javna ulaganja (Snežana Popović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine (Tatjana Kaluđerović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Veselin Kočanović)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Republikom Alžir (Branislav Nedimović)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovitog ekonomskog komiteta sa Republikom Indijom (Branislav Nedimović)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Stalnog međuvladinog komiteta sa Kraljevinom Maroko (Tatjana Matić)

Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Goran Zebić)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra zaštite životne sredine (Filip Abramović)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Nabhan (Halil) Mohamed)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Sanogo Seku Junior (Sekou Junior))

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta "Pančevo" sa sedištem u Pančevu (Nada Milanović)

Rešenje o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Nacionalne konferencije za vode

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Agencije za restituciju (prof. dr Evica Petrović)

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Astronomske opservatorije u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za savremenu istoriju u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika, članova i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Arheološkog instituta u Beogradu

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (dr Predrag Rajičić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima (Neda Maletić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima (Snežana Popović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje (Aleksandra Hranjec)

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (Nebojša Jašović)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-2196/2023)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-2294/2023)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-2300/2023)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-2307/2023)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-2308/2023)

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja

Indeksi potrošačkih cena za februar 2023. godine

Program za suzbijanje sive ekonomije 2023-2025. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 2/23 od 13. marta 2023. godine

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi, drugi, treći i četvrti razred srednje škole - gimnazije i srednje stručne škole

Izmene i dopune Kataloga udžbenika za četvrti i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Izmene i dopune Kataloga udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Izmene i dopune Kataloga udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Izmene i dopune Kataloga udžbenika za treći i sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 2/23 od 3. marta 2023. godine

Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza (usvojenih na Kongresu Svetskog poštanskog saveza u Abidžanu, 26. avgusta 2021. godine)

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno- tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom priznavanju programa AEO Uprave carina Ministarstva finansija Republike Srbije i Programa za upravljanje kreditima preduzeća ...

"Sl. list APV", br. 9/23 od 23. februara 2023. godine

Odluka o imenovanju generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (Sandra Stojković)

Odluka o prestanku funkcije generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (Nikola Banjac)

Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta i reda broj 24 Subotica - Zrenjanin - Kovin

Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Pokrajinska skupštinska odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

"Sl. list grada Beograda", br. 5/23 od 22. februara 2023. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Nagradi Grada Beograda - despot Stefan Lazarević

Odluka o prestanku važenja Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju Sportsko-rekreativnog centra na priobalju Dunava, Gradska opština Grocka

Odluka o projektu "Beogradska kartica" (grad Beograd)

Odluka o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta Grada Beograda

"Sl. list grada Bora", br. 5/23 od 23. februara 2023. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o vrednosti boda za obračun zakupnine poslovnog prostora i garaža (grad Bor)

"Sl. list grada Čačka", br. 1/23 od 2. februara 2023. godine

Rešenje o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu u 2023. godini (grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 1/23 od 30. januara 2023. godine

Pravilnik o korišćenju sredstava reprezentacije (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 3/23 od 1. februara 2023. godine

Odluka o izmeni Odluke o odvođenju atmosferskih voda (grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 2/23 od 10. februara 2023. godine

Kolektivni ugovor za zaposlene u organima i službama grada Kragujevca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac"

Odluka o izmenama Odluke o komunalnom redu (grad Kragujevac)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Kragujevca (Prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac (Prečišćen tekst)

Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 8/23 od 27. februara 2023. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Gradskom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva i Službi za internu reviziju organa i službi grada Kraljeva

Odluka o izgledu grba i zastave grada Kraljeva

Odluka o izmeni Odluke o postavljanju kioska na javnim površinama grada Kraljeva

Odluka o stipendiranju studenata sa teritorije grada Kraljeva

Odluka o upotrebi grba, zastave i imena grada Kraljeva

Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 2/23 od 31. januara 2023. godine

Pravilnik o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 3/23 od 24. februara 2023. godine

Odluka o dodeli solidarne pomoći (grad Leskovac)

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Grada Leskovca

Odluka o izmeni Odluke o socijalnoj zaštiti (opština Crna Trava)

Odluka o korišćenju službenih mobilnih telefona i SIM kartica u organima Grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 12/22 od 27. decembra 2022. godine

Aneks 1 Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 13/23 od 17. februara 2023. godine

Pravilnik o kategorijama osoba sa invaliditetom koje mogu da koriste posebno obeležena parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnim parkiralištima na teritoriji Grada Niša

Odluka o komunalnom redu (Prečišćen tekst)

Odluka o raskopavanju površina javne namene (Prečišćen tekst)

Odluka o utvrđivanju visine naknade za obavljanje poslova objedinjene naplate za komunalno-stambene usluge, koje plaćaju javna i javno komunalna preduzeća (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 8/23 od 24. februara 2023. godine

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu (lokalitet na parceli broj 3657 KO Novi Sad II i dr.)

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu na životnu sredinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 1/23 od 4. januara 2023. godine

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za područje Severne industrijsko poslovno- proizvodne zone u Pančevu na životnu sredinu

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana generalne regulacije Celina 7 - Luka Dunav, "Green field 2", Stara Utva i Staklara u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 21/22 od 14. decembra 2022. godine

Kolektivni ugovor o dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Požarevca

Usklađeni dinarski iznosi lokalnih komunalnih taksi za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 23/22 od 19. septembra 2022. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i posebnim organizacijama opštine Bogatić

"Sl. list grada Smedereva", br. 8/22 od 26. decembra 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama grada Smedereva

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima grada Smedereva

Kadrovski plan Gradske uprave grada Smedereva za 2023. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 3/23 od 20. januara 2023. godine

Pravilnik o radu Službe za internu reviziju Grada Sombora

Rešenje (o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Službe za internu reviziju grada Sombora)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 17/22 od 23. decembra 2022. godine

Odluka o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Sremska Mitrovica)

Kadrovski plan organa Grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu

"Sl. list grada Subotice", br. 4/23 od 10. februara 2023. godine

Pravilnik o budžetskom računovodstvu i računovodstvenim politikama (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 59/22 od 20. decembra 2022. godine

Kadrovski plan Uprave Gradske opštine Sevojno za 2023. godinu

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 20/22 od 9. decembra 2022. godine

Poslovnik Skupštine grada Valjeva (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 31/22 od 29. decembra 2022. godine

Kadrovski plan za 2023. godinu (opština Bosilegrad)

"Sl. list grada Vršca", br. 3/23 od 1. marta 2023. godine

Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave (Grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 2/23 od 31. januara 2023. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom prevozu na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 2/23 od 9. januara 2023. godine

Pravilnik o učeničkim i studentskim stipendijama grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 2/23 od 30. januara 2023. godine

Odluka o izgledu uniforme i oznaka, boji i načinu označavanja vozila i plovila i posebnoj opremi komunalne milicije (opština Ruma)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Ruma

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Ruma

"Sl. list opštine Beočin", br. 16/22 od 16. decembra 2022. godine

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Beočin

Kadrovski plan Opštine Beočin i Pravobranilaštva opštine Beočin za 2023. godinu

"Sl. list opštine Inđija", br. 1/23 od 12. januara 2023. godine

Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke i nabavke (opština Inđija)

"Sl. list opštine Šid", br. 36/22 od 12. decembra 2022. godine

Kadrovski plan Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva i stručnih službi opštine Šid za 2023. godinu

"Sl. list CG", br. 28/23 od 10. marta 2023. godine

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nepokretnosti

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 17/23 od 22. februara 2023. godine

Porodični zakon (U PRIMENI: od 1. septembra 2023. godine)

"Sl. glasnik BiH", br. 14/23 od 3. marta 2023. godine

Obavještenje o primjeni naloga visokog predstavnika od 12. aprila 2022. godine na zakon Republike Srpske o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti

"Sl. novine Federacije BiH", br. 9/23 od 8. februara 2023. godine

Uredba o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju