Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 22.07.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 22.07.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 50/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 7/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 7/19

"Sl. list APV" 32/19

"Sl. list grada Beograda" 57/19

"Sl. list grada Čačka" 7/19

"Sl. glasnik grada Jagodina" 7/19

"Sl. list grada Kikinde" 16/19

"Sl. list grada Kragujevca" 14/19

"Sl. list grada Kraljeva" 19/19

"Sl. list grada Kruševca" 6/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 13/19

"Sl. list grada Loznice" 2/19

"Sl. list grada Niša" 14/19

"Sl. list grada Novog Sada" 33/19

"Sl. list grada Pančeva" 11/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 5/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 6/19

"Sl. list grada Smedereva" 2/19

"Sl. list grada Sombora" 9/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 3/19

"Sl. list grada Subotice" 10/19

"Sl. list grada Užica" 10/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 7/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 14/19

"Sl. list grada Vršca" 3/19

"Sl. list grada Zaječara" 14/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 8/19

"Sl. list opština Srema" 16/19

"Sl. list opštine Beočin" 14/18

"Sl. list opštine Inđija" 12/19

"Sl. list CG" 38/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 38/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 50/19 od 12. jula 2019. godine

Uredba o davanju u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu

Uredba o kategorizaciji železničkih pruga koje pripadaju javnoj železničkoj infrastrukturi

Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanim elementarnom nepogodom u junu 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o istraživanju udesa i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom saobraćaju

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima

Pravilnik o izmenama Pravilnika o merilima brzine vozila u saobraćaju

Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa

Pravilnik o načinu i postupku izbora članova Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog planera, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača, kao i pravu i visini naknade za rad u Komisiji

Pravilnik o nepokretnim rezervoarima

Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene

Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni

Pravilnik o Planu podračuna konsolidovanog računa trezora

Pravilnik o programu, načinu polaganja posebnog stručnog ispita za carinskog službenika i evidenciji o položenim ispitima

Pravilnik o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu

Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Odbora za organizaciju Četvrte Kina-CIEZ ministarske konferencije o inovacijama

Odluka o izboru člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (Mersiha Marković)

Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju (RS broj 30)

Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju (RS broj 31)

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca (RS broj 28)

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca (RS broj 29)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postupku po prigovoru i pritužbi pravnog lica

Odluka o izmenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u...

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene hidroelektrana "Brodarevo 1" i "Brodarevo 2" na reci Lim

Odluka o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije

Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Jedrenu, Republika Turska

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Blagoje Stanković)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Bratislav Rančić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Dragana Mićunović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Eržebet Milenković)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Gordana Aranđelović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Maja Kovačević Tomić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Milica Lakićević)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Miloš Miletić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Nada Stamenić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Nevena Antić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Radica Bačević)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Svetlana Dobić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Vesna Ilić)

Odluka o utvrđivanju ulice Braće Radić u Subotici za prostornu kulturno-istorijsku celinu

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Resili Omer)

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-07-00-0234/18-11)

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-46-00-00391/2018-08)

Rešenje (o davanju dozvole za pružanje platnih usluga privrednom društvu, "Društvo sa ograničenom odgovornošću VAKEL Šabac")

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "JADE LA BLEUE LONGS")

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "JADE LA ROSE LONGS")

Rešenje (o upisu u Registar uvoznika duvana, "MISSONI HOOKAH and TOBACCO PRODUCTS INTERNATIONAL TRADE COMPANY" DOO, Novi

Rešenje (o usvajanju zahteva za dopunu dozvole za pružanje platnih usluga, "Transfernova d.o.o. Beograd - Savski Venac")

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Akcionarskog društva "Elektromreža Srbije", Beograd za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Srbije od 1. januara do 31. decembra 2018. godine i Završni račun Turističke organizacije Srbije za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izboru direktora "Jat-Tehnika" društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd (Miroslav Musulin)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd

Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Ambasade Republike Kazahstan u Republici Srbiji

Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja (sportisti Jasni Bojović)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Aleksandri Crvendakić)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Aleksandri Stanaćev)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Ani Dabović)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Dajani Butuliji)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Dragani Stanković)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Jeleni Bruks)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Maji Miljković)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Maji Škorić)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Neveni Jovanović)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Nikolini Milić)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Saši Čađo)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Sonji Petrović)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (treneru Marini Maljković)

Rešenje o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (05 broj 401-6921/2019)

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje "Velika Plana" u Velikoj Plani

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Donja Gušterica (dr Nebojša Milovanović)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Obilić (dr Mirko Mašić)

Rešenje o nastavljanju rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Mira Nikić)

Rešenje o nastavljanju rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Olja Musić)

Rešenje o postavljenju načelnika Kolubarskog upravnog okruga sa sedištem u Valjevu (Goran Milivojević)

Rešenje o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Jedrenu, Republika Turska (Salih Akgul)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade (Nebojša Skorić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini (Dragan Vladisavljević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Nacionalne akademije za javnu upravu (Dražen Maravić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (dr Radomir Tešić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Dejan Đorđević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Branko Josipović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Miroslav Janković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Zoran Jančić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Lazar Popović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (Branimir Gajić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (dr Dragan Demirović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (Filip Šanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane (Milan Ranković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (prof. dr Marija Kuzmanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Nina Mitić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca - zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava (Zorana Jadrijević Mladar)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Saša Ćelić)

Rešenje o prestanku rada na položaju zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Subotici (Magdolna Ruzman)

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje "Velika Plana" u Velikoj Plani (Nenad Perić)

Rešenje o razrešenju direktora Doma zdravlja Obilić (dr Jelica Đorđević)

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Rešenje o razrešenju načelnika Kolubarskog upravnog okruga sa sedištem u Valjevu (Goran Milivojević)

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i sekretara Republičkog saveta za zapošljavanje

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Slavko Kapuran)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Zoran Jančić)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-6976/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7065/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7089/2019)

Indeksi potrošačkih cena za jun 2019. godine

Ispravka Maloprodajnih cena duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.

Ispravka Rešenja o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija

Akcioni plan za sprovođenje Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava za 2019. i 2020. godinu

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača British American Tobacco Vranje a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 50/19)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača JT International a.d. Senta ("Sl. glasnik RS", br. 50/19)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Imperial Tobacco SCG" d.o.o. Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 50/19)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika JT International a.d. Senta ("Sl. glasnik RS", br. 50/19)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 7/19 od 3. jula 2019. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja za osnovno baletsko obrazovanje i vaspitanje

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 7/19 od 27. juna 2019. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstava spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Nikaragve o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine o saradnji na uvozu i izvozu prehrambenih proizvoda i bezbednosti hrane

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva inostranih poslova afričkih integracija i Togoanaca u inostranstvu Republike Togo

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva inostranih poslova Republike Madagaskar

Protokol između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine o inspekcijskim i karantinskim zahtevima za izvoz mlečnih proizvoda iz Republike Srbije u Narodnu Republiku Kinu

Protokol između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine o karantinu i zdravstvenim zahtevima koji se odnose na svinjsko meso za izvoz iz Republike Srbije u Narodnu Republiku...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa pratećim sporazumom

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ustava međunarodne organizacije za civilnu zaštitu

"Sl. list APV", br. 32/19 od 17. jula 2019. godine

Pravilnik za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu"

"Sl. list grada Beograda", br. 57/19 od 1. jula 2019. godine

Odluka o utvrđivanju dela Rušnja kao posebnog naseljenog mesta na području Gradske opštine Čukarica u smislu člana 2. stav 3. Odluke o održavanju čistoće (grad Beograd)

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 7/19 od 21. maja 2019. godine

Kolektivni ugovor JKP "Vodovod" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 7/19 od 1. aprila 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 16/19 od 21. juna 2019. godine

Pravilnik o bližem uređivanju postupka praćenja realizacije ugovora u oblasti nabavki (grad Kikinda)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 14/19 od 21. maja 2019. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke saniranju šteta građanima nastalih prirodnom ili drugom nezgodom na teritoriji grada Kragujevca ("Službeni list grada Kragujevca", broj 38/16)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 19/19 od 28. juna 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na kojima se plaća naknada za parkiranje (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 6/19 od 8. maja 2019. godine

Odluka o osnivanju Službe budžetske inspekcije Grada Kruševca

Odluka o osnivanju Službe interne revizije Grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 13/19 od 7. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Bojnik

"Sl. list grada Loznice", br. 2/19 od 12. februara 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 14/19 od 12. marta 2019. godine

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Bela Palanka

Odluka o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji opštine Bela Palanka

Statut opštine Bela Palanka

"Sl. list grada Novog Sada", br. 33/19 od 5. jula 2019. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna preduzeća i druga javna preduzeća Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 11/19 od 20. maja 2019. godine

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije bloka 014 u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana generalne regulacije Celina 2 - Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/19 od 19. marta 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Doma zdravlja Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 6/19 od 27. marta 2019. godine

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (opština Vladimirci)

Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Vladimirci

Odluka o šestoj izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Vladimirci

Statut opštine Vladimirci

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika opštine Vladimirci

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/19 od 8. aprila 2019. godine

Prečišćen tekst Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

Prečišćen tekst Statuta grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 9/19 od 10. juna 2019. godine

Odluka o kontroli prijema i realizacije donacija budžetu grada Sombora

Rešenje o utvrđivanju naknada odbornicima i članovima radnih tela koje imenuje Skupština grada Sombora

Ispravka štamparske greške (u Odluci o prvim izmenama i dopunama Odluke o načinu raspolaganja, održavanja i upravljanja sa nepokretnostima u javnoj svojini grada Sombora)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/19 od 22. marta 2019. godine

Statut grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 10/19 od 17. aprila 2019. godine

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 10/19 od 23. aprila 2019. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 7/19 od 22. maja 2019. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Valjeva, Republika Srbija i Grada Soči, Krasnodarska Pokrajina, Ruska Federacija

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 14/19 od 10. juna 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Vranjska Banja

"Sl. list grada Vršca", br. 3/19 od 3. aprila 2019. godine

Odluka o javnim priznanjima i zvanju (grad Vršac)

Odluka o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose grada Vršca

Ispravka (Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju objekata na površinama javne namene, grad Vršac)

Ispravka Odluke o organizaciji Gradske uprave Vršac

"Sl. list grada Zaječara", br. 14/19 od 18. juna 2019. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 8/19 od 27. marta 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovljenju praznika grada, nagrada, javnih priznanja i zvanja počasnog građanina grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 16/19 od 24. maja 2019. godine

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Irig

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Irig

"Sl. list opštine Beočin", br. 14/18 od 29. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 12/19 od 10. maja 2019. godine

Obaveštenje (o evidentiranju Trga "Dr Đorđe Natošević" Novi Slankamen za kulturno dobro - Prostorno kulturno-istorijska celina)

"Sl. list CG", br. 38/19 od 5. jula 2019. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini

Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. jula do 31. decembra 2019. godine

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 38/19 od 14. maja 2019. godine

Odluka Ustavnog suda U-43/18 (odnosi se na Zakon o poreskom postupku Republike Srpske)