Trenutno u Ekspertu

Propisa: 157376

Službenih mišljenja: 17882

Sudske prakse: 10412

Modela akata: 956

Obrazaca: 45598

Podzakonskih akata: 117943

Prečišć. tekstova: 35148

Propisa CG: 2332

Propisa R.Srpske: 2860

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 22.10.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 22.10.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 112/14

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 12/14

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 13/14

"Sl. list APV" 39/14

"Sl. list grada Beograda" 70/14

"Sl. list grada Novog Sada" 52/14

"Sl. list grada Niša" 80/14

"Sl. list grada Kragujevca" 30/14

"Sl. list grada Čačka" 10/14

"Sl. list grada Kruševca" 3/14

"Sl. list grada Kraljeva" 24/14

"Sl. list grada Užica" 34/14

"Sl. list grada Pančeva" 15/14

"Sl. list grada Zrenjanina" 20/14

"Sl. list grada Sombora" 11/14

"Sl. list grada Smedereva" 4/14

"Sl. list grada Loznice" 7/14

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 5/14

"Sl. list grada Zaječara" 42/14

"Sl. list grada Subotice" 28/14

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 16/14

"Sl. glasnik grada Požarevca" 4/14

"Sl. glasnik grada Jagodina" 9/14

"Sl. glasnik grada Leskovca" 18/14

"Sl. glasnik grada Valjeva" 8/14

"Sl. list opština Srema" 19/14

"Sl. list opštine Kikinda" 16/14

"Sl. list opštine Inđija" 5/14

"Sl. list CG" 37/14

"Sl. glasnik Republike Srpske" 78/14

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 112/14 od 16. oktobra 2014. godine

Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za proizvodnju električne energije i nabavke uglja za potrebe termoelektrana

Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih objekata rudne proizvodnje i snabdevanja

Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2014. godini

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i sadržaju zahteva za upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava

Pravilnik o izmeni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka

Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija za rad u radio-frekvencijskim opsezima 1710-1785/1805-1880 MHz

Odluka (o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca, Vera Studen)

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (AD ZIP "SLOGA", Kanjiža)

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Društvo Beogas d.o.o.)

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (INTERKLIMA d.o.o. Vrnjačka Banja)

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JKP "Gradska toplana", Zrenjanin)

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JP "Vrbas-gas", Vrbas)

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JP Elgas Senta)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti (datum dospeća 24. oktobar 2016. godine)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti (datum dospeća 26. novembar 2016. godine)

Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva (U PRIMENI OD: 28. SEPTEMBRA 2015. GODINE)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Bosa Purić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Dejan Dragović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Ljubomir Popović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Slobodanka Jeremić)

Odluka o utvrđivanju cene prirodnog gasa za javno snabdevanje (JUGOROSGAZ AD Beograd)

Odluka o utvrđivanju cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa (JUGOROSGAZ AD, Beograd)

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo

Rešenje o davanju saglasnosti na visinu troškova za overavanje merila koje sprovodi ovlašćeno telo Energobull d.o.o. Novi Sad

Rešenje o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone "Pirot" u Pirotu

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Ginekološko-akušerske klinike "Narodni front" (Aleksandra Rakočević Hrnjak)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom (Željko Sertić)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite srpsko-crnogorsko-albanske komisije (Stevan Nikčević)

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika i sekretara Pregovaračke grupe za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Milana Rakić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije (Branko Budimir)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike (Jelena Simović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike (Siniša Tanacković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Jasmina Milošević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (Dragan Injac)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom (Igor Mirović)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite srpsko-crnogorsko-albanske komisije (Stevan Nikčević)

Rešenje o razrešenju člana i imenovanju članova Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Saveta za osobe sa invaliditetom

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje

Rešenje o razrešenju sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Nataša Milidragović)

Rešenje o razrešenju sekretara Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja (Jasmina Milošević)

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika i sekretara Pregovaračke grupe za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (05 broj 401-12567/2014)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-12564/2014)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 12/14 od 29. avgusta 2014. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2014/2015. godinu

Pravilnik o izmenama Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 13/14 od 15. oktobra 2014. godine

Sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Golubac (Republika Srbija) i Nova Moldova (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Vračev Gaj (Republika Srbija) i Sokol (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici

"Sl. list APV", br. 39/14 od 3. oktobra 2014. godine

Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 70/14 od 18. septembra 2014. godine

Izmene i dopune Generalnog plana Beograda 2021.

"Sl. list grada Novog Sada", br. 52/14 od 6. oktobra 2014. godine

Rešenje o izmenama i dopunama Programa investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2014. godinu

Rešenje o izmenama Programa investicionih aktivnosti Apoteke Novi Sad za 2014. godinu

Rešenje o izmenama Programa investicionih aktivnosti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2014. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 80/14 od 1. oktobra 2014. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Doljevac

"Sl. list grada Kragujevca", br. 30/14 od 8. septembra 2014. godine

Odluka o komunalnim delatnostima na teritoriji grada Kragujevca

"Sl. list grada Čačka", br. 10/14 od 9. juna 2014. godine

Pravilnik o pomoći za uklanjanje i ublažavanje posledica nastalih prirodnom ili drugom nezgodom

"Sl. list grada Kruševca", br. 3/14 od 19. juna 2014. godine

Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Kruševac 2025.

Odluka o osnivanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Kruševca - Prečišćen tekst -

"Sl. list grada Kraljeva", br. 24/14 od 3. oktobra 2014. godine

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih prihoda grada Kraljeva

Odluka o stavljanju van snage pojedinih odluka Skupštine opštine Kraljevo i Skupštine grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 34/14 od 9. septembra 2014. godine

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (Gradska uprava grada Užice)

"Sl. list grada Pančeva", br. 15/14 od 14. avgusta 2014. godine

Odluka o davanju u zakup ateljea (grad Pančevo)

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmene i dopune Plana generalne regulacije celina 1 širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana generalne regulacije naseljenog mesta Omoljica na životnu sredinu

Odluka o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva

Zaključak o pokretanju inicijative za izmenu važećih planskih dokumenata

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 20/14 od 27. juna 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i ostalim primanjima izabranih i postavljenih lica u organima grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Odluke o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Statuta grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 11/14 od 16. jula 2014. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 4/14 od 23. jula 2014. godine

Pravilnik fonda za razvoj poljoprivrede grada Smedereva

Odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Smedereva

Odluka o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

Odluka o visini naknade za rad u nadzornim odborima javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Smederevo

"Sl. list grada Loznice", br. 7/14 od 30. septembra 2014. godine

Odluka o izmenama Odluke o radno-pravnom statusu izabranih i postavljenih lica od strane organa grada Loznice

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/14 od 17. juna 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 42/14 od 26. septembra 2014. godine

Odluka o dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

"Sl. list grada Subotice", br. 28/14 od 6. avgusta 2014. godine

Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 16/14 od 28. jula 2014. godine

Odluka o dopuni Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/14 od 15. aprila 2014. godine

Odluka o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/14 od 27. avgusta 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 18/14 od 4. septembra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritorije opštine Vlasotince)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 8/14 od 29. avgusta 2014. godine

Odluka o izmenama i dopuni Poslovnika o radu Gradskog veća grada Valjeva

"Sl. list opština Srema", br. 19/14 od 18. jula 2014. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije severne obilaznice Pećinaca (veza državnog puta II A 128 i državnog puta II A 120)

Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (Delta Real Estate d.o.o. Beograd na k.p. br. 5643/1, k.o. Nova Pazova)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 16/14 od 27. juna 2014. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika osnovnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja Javnog Preduzeća "Toplana" Kikinda

"Sl. list opštine Inđija", br. 5/14 od 26. maja 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 37/14 od 5. septembra 2014. godine

Uredba o sprovođenju javnih nabavki za diplomatsko-konzularna predstavništva, vojno-diplomatske predstavnike i jedinice vojske u međunarodnim snagama i mirovnim misijama

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju broja radnih dozvola za strance za 2014. godinu

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 78/14 od 5. septembra 2014. godine

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma

Uredba o načinu procjene, uslovima i načinu prodaje i davanja u zakup nekretnina i naplati potraživanja kojim upravlja Fond za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske