Trenutno u Ekspertu

Propisa: 153147

Službenih mišljenja: 17691

Sudske prakse: 10293

Modela akata: 942

Obrazaca: 44514

Podzakonskih akata: 114429

Prečišć. tekstova: 34444

Propisa CG: 2263

Propisa R.Srpske: 2814

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 23.01.2023.

Ekspert Internet je ažuriran 23.01.2023. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 2/23

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 16/22

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 7/22

"Sl. list APV" 55/22

"Sl. list grada Beograda" 111/22

"Sl. list grada Bora" 44/22

"Sl. list grada Čačka" 24/22

"Sl. gl. grada Jagodina" 21/22

"Sl. list grada Kikinde" 27/22

"Sl. list grada Kragujevca" 33/22

"Sl. list grada Kraljeva" 37/22

"Sl. list grada Kruševca" 18/22

"Sl. gl. grada Leskovca" 35/22

"Sl. list grada Loznice" 10/22

"Sl. list grada Niša" 136/22

"Sl. list grada Novog Sada" 67/22

"Sl. list grada Pančeva" 37/22

"Sl. gl. grada Požarevca" 8/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 17/22

"Sl. list grada Smedereva" 5/22

"Sl. list grada Sombora" 9/22

"Sl. l. gr. Sremska Mitrovica" 13/22

"Sl. list grada Subotice" 34/22

"Sl. list grada Užica" 52/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 20/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 26/22

"Sl. list grada Vršca" 13/22

"Sl. list grada Zaječara" 40/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 35/22

"Sl. list opština Srema" 34/22

"Sl. list opštine Beočin" 10/22

"Sl. list opštine Inđija" 15/22

"Sl. list opštine Šid" 27/22

"Sl. list CG" 4/23

"Sl. glasnik Republike Srpske" 2/23

"Sl. glasnik BiH" 3/23

"Sl. novine Federacije BiH" 104/22

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 2/23 od 13. januara 2023. godine

Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu, postupku i merama zaštite poverljivih pronalazaka značajnih za odbranu

Uredba o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo

Pravilnik o izmeni Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova

Pravilnik o načinu proračuna i prikazivanja udela svih vrsta izvora energije u prodatoj električnoj energiji

Pravilnik o postupku prinudne naplate izvršnog rešenja budžetske inspekcije

Pravilnik o proračunu udela obnovljivih izvora energije

Odluka Ustavnog suda IUo-121/2020 (odnosi se na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih dobara opštine

Odluka Ustavnog suda IUo-72/2020 (odnosi se na Uredbu o davanju u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini)

Odluka Ustavnog suda IUz-253/2018 (odnosi se na Zakon o opštem upravnom postupku)

Aneks II Kolektivnog ugovora Javnog preduzeća "Službeni glasnik"

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za suzbijanje nasilja u porodici

Odluka o obrazovanju Mreže za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije

Odluka o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje

Rešenje (o davanju saglasnosti na kandidaturu Moto saveza Srbije sa sedištem u Beogradu za organizovanje Svetskog šampionata u Enduro disciplini "Xross Hard Enduro Rally 2023", na Zlatiboru 2023. godine)

Rešenje (o davanju saglasnosti na kandidaturu Saveza Srbije za Bodi Bilding, Fitnes, Bodi Fitnes i Aerobik za organizovanje Svetskog prvenstva u finesu za mlađe kategorije, u Čačku 2023. godine)

Rešenje (o davanju saglasnosti na kandidaturu Saveza za školski sport Srbije za organizovanje Svetskog školskog prvenstva u futsalu za srednje škole, u Beogradu 2023. godine)

Rešenje (o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu, Dušan Mitrović)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-130/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-132/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-133/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-134/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-135/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-137/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-23/2023)

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda solidarnosti za 2022. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program o izmenama i dopunama Plana i programa rada Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja za 2022. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada Instituta za standardizaciju Srbije za 2022. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Konzularne kancelarije Generalnog konzulata Republike Turske u Novom Pazaru, Republika Srbija, sa sedištem u Nišu

Rešenje o imenovanju članova Saveta Kriminalističko-policijskog univerziteta

Rešenje o imenovanju članova saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije

Rešenje o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Čačku (Ivana Vukajlović)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Putevi opštine Pećinci", Pećinci (Miroslav Petrović)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca "Moravac", Mrčajevci (Srđan Bošković)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac", Knjaževac (Mladen Radosavljević)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Toplana", Priboj (Marko Janjušević)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve "Gradac", Čačak (Milan Bojović)

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za bezbednost i zdravlje na radu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma kulture "Studentski grad"

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Zaječar

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (Tomislav Radivojević)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-egipatske komisije (Tomislav Momirović)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Mađarskom (Tomislav Momirović)

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Bosilegrad (Lidija Todorov)

Rešenje o nastavljanju rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (Dijana Ilić Zogović)

Rešenje o nastavljanju rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (Ninoslav Kekić)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije (Aleksandar Milanović)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Kancelarije za javne nabavke (Aleksandra Krivokapić)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Vladimir Šutić)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu (Marija Božić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine (Stefan Simeunović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (dr Petar Petković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Dunja Cicmil)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija (doc. dr Željko Radovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za socijalno osiguranje (Zoran Panović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora (Slavoljub Dabić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Dragan Despotović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (prof. dr Saša Perišić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom (Ivona Katić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu (Boban Mihailović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini (Milija Marković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Darko Vučetić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Ognjenka Ilić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Dragutin Matić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Nataša Mirković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Suzana Ostojić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova (Olga Milojević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastruktura (Miroslav Alempić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete (dr Aleksandar Jović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete (Srđan Brajović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra turizma i omladine (Dunja Đenić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnje i spoljne trgovine (Olivera Jocić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnje i spoljne trgovine (Žarko Malinović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Boriša Roljić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Dragana Trajković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu (dr Siniša Perić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog (Ivana Joksimović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja (dr Jugoslav Kelečević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture (Vukica Kilibarda)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva turizma i omladine (Aleksandar Trivić Lovčanski)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-egipatske komisije (Nikola Selaković)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Mađarskom (Anđelka Atanasković)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Vladimir Šutić)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu (Marija Božić)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Vladimir Ilić)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Pimenov (Jurij) Nikolaj)

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Kragujevac (Aleksandar Milošević)

Rešenje o razrešenju članova i vršioca dužnosti člana Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije

Rešenje o razrešenju članova Tima za podršku pregovorima

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Odbora za javni nadzor revizije

Rešenje o razrešenju i imenovanju ovlašćenog predstavnika Republike Srbije u Mešovitom komitetu za raspodelu diplomatske i konzularne imovine iz Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije

Rešenje o razrešenju koordinatora pregovaračkih klastera Koordinacije za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Saveta za bezbednost i zdravlje na radu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma kulture "Studentski grad"

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Zaječar

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Klinike za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" (Meho Mahmutović)

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Bosilegrad (Igor Antimov)

Rešenje o razrešenju vršilaca dužnosti članova Saveta Kriminalističko-policijskog univerziteta

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Čačku (Ivana Vukajlović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije (Aleksandar Milanović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za javne nabavke (Aleksandra Krivokapić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Darko Vučetić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Milan Petrović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (dr Aleksandar Jović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Srđan Brajović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija (Dunja Đenić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija (Olivera Jocić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti predsednika Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (Slobodan Starčević)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja (Vukica Kilibarda)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-248/2023)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kirgiskoj Republici, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Moskvi (Miroslav Lazanski)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kirgiskoj Republici, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Moskvi (Momčilo Babić)

Uputstvo za korišćenje, podešavanje i održavanje opreme

Uputstvo za markiranje derivata nafte

Indeksi potrošačkih cena za decembar 2022. godine

Spisak ovlašćenih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2023. godinu

Aneks 14 Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade

Lista lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina - nesagorevajući duvan, uvoznika British American Tobacco Vranje a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 2/23)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina - nesagorevajući duvan, uvoznika Philip Morris Operations a.d. Niš ("Sl. glasnik RS", br. 2/23)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača British American Tobacco Vranje a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 2/23)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača Philip Morris Operations a.d. Niš ("Sl. glasnik RS", br. 2/23)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika British American Tobacco Vranje a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 2/23)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Philip Morris Operations a.d. Niš ("Sl. glasnik RS", br. 2/23)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 16/22 od 30. decembra 2022. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o izmenama Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu nastave i učenja za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 7/22 od 28. decembra 2022. godine

Zakon o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i tehničkog osoblja

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Federativne Republike Brazil o pravnoj pomoći u građanskim stvarima

Zakon o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Zakon o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Zakon o potvrđivanju Ugovora o transferu osuđenih lica između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Zakon o potvrđivanju Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Instituta za diplomatske studije Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Države Libije

"Sl. list APV", br. 55/22 od 28. decembra 2022. godine

Pokrajinska uredba o povraćaju neutrošenih budžetskih sredstava ostalih korisnika javnih sredstava, koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Autonomne pokrajine Vojvodine, a pripadaju javnom sektoru

Pravilnik o regresiranju prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Sl. list grada Beograda", br. 111/22 od 26. decembra 2022. godine

Odluka o dodeli naziva ulica na teritoriji gradske opštine: Savski venac (Broj 015-1092/22-S)

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine: Zvezdara

Odluka o podizanju spomenika dr Agostinu Netu

"Sl. list grada Bora", br. 44/22 od 23. decembra 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora i garaža (grad Bor)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (grad Bor)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Bor)

"Sl. list grada Čačka", br. 24/22 od 30. novembra 2022. godine

Rešenje o prosečnim cenama kvadratnog metra nepokretnosti na osnovu kojih je za 2022. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni (grad Čačak)

Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 21/22 od 16. decembra 2022. godine

Odluka o finansijskoj podršci obolelima od malignih bolesti u 2023. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj podršci porodicama u 2023. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj pomoći u slučaju smrti u 2023. godini (grad Jagodina)

Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Jagodine

Odluka o izmenama Odluke o održavanju čistoće na površinama javne namene (grad Jagodina)

Odluka o izmenama Odluke o pijacama (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 27/22 od 10. oktobra 2022. godine

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kikinde za 2022. godinu

"Sl. list grada Kragujevca", br. 33/22 od 4. novembra 2022. godine

Odluka o dopuni Odluke o Gradskom pravobranilaštvu grada Kragujevca

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac

Odluka o određivanju maksimalne spratnosti objekata u postupku ozakonjenja (grad Kragujevac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 37/22 od 27. decembra 2022. godine

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 18/22 od 10. novembra 2022. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi mesnih zajednica, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 35/22 od 24. novembra 2022. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Leskovac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Leskovca

Kadrovski plan Gradske uprave grada Leskovca za 2023. godinu

Kadrovski plan Gradskog pravobranilaštva grada Leskovca za 2023. godinu

"Sl. list grada Loznice", br. 10/22 od 24. oktobra 2022. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 136/22 od 23. decembra 2022. godine

Rešenje o utvrđivanju cene u okviru taksi tarife po kojoj se taksi prevoz mora obavljati na teritoriji grada Niša

"Sl. list grada Novog Sada", br. 67/22 od 30. decembra 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o promeni cena parkiranja, uklanjanja motornih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila (grad Novi Sad)

Odluka o prestanku važenja Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju i radu Službe za budžetsku inspekciju (grad Novi Sad)

Odluka o prodajnoj ceni proizvodnje i isporuke toplotne energije za grejanje prostorija i prodajne cene za utrošenu toplotnu energiju za pripremu tople potrošne vode (grad Novi Sad)

Rešenje o izmenama Mera za unapređenje podrške podsticajnom roditeljstvu i ranom razvoju dece (grad Novi Sad)

Rešenje o utvrđivanju broja učenika i studenata koji ostvaruju pravo na pomoć u školovanju i nominalni iznos pomoći za 2023. godinu (grad Novi Sad)

Rešenje o utvrđivanju cene časa usluge pomoći u kući (grad Novi Sad)

Rešenje o utvrđivanju cene usluge Dnevnog boravka za stara i odrasla lica, u mesečnom iznosu po korisniku (grad Novi Sad)

Rešenje o utvrđivanju iznosa novčane pomoći za prvo dete, novčane pomoći za trojke, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčanog poklona povodom dana grada, za 2023. godinu (grad Novi Sad)

Mere za unapređenje podrške podsticajnom roditeljstvu i ranom razvoju dece za 2023. godinu (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 37/22 od 27. decembra 2022. godine

Odluka o izmeni Statuta Kulturnog centra Pančeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Kulturnog centra Pančeva

Rešenje o izboru lokalnog ombudsmana grada Pančeva (Jelena Stojković Sokolović)

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata lokalnog ombudsmana grada Pančeva (Jelena Stojković Sokolović)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/22 od 15. juna 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 17/22 od 30. juna 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/22 od 29. juna 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara,... (grad Smederevo)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne… (grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 9/22 od 23. novembra 2022. godine

Odluka o osnivanju Službe za internu reviziju grada Sombora

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju Grada Sombora

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/22 od 30. avgusta 2022. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 34/22 od 1. decembra 2022. godine

Odluka o izmenama Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom (na teritoriji Grada Subotice)

"Sl. list grada Užica", br. 52/22 od 24. novembra 2022. godine

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 20/22 od 9. decembra 2022. godine

Poslovnik Skupštine grada Valjeva (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 26/22 od 14. decembra 2022. godine

Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave u Gradskoj opštini Vranjska Banja

"Sl. list grada Vršca", br. 13/22 od 29. oktobra 2022. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, …

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu …

Odluka o javnom vodosnabdevanju (grad Vršac)

Odluka o usvajanju Cenovnika toplotne energije (grad Vršac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Vršca

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora JKP "Drugi oktobar" Vršac o usvajanju Cenovnika toplotne energije

"Sl. list grada Zaječara", br. 40/22 od 28. novembra 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Zaječara

Odluka o izmeni Odluke o organizovanju, finansiranju i uslovima rada Savetnika za zaštitu prava pacijenata (grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 35/22 od 26. decembra 2022. godine

Aneks I Kolektivnog ugovora kod poslodavca za zaposlene u organima grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 34/22 od 22. novembra 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Ruma)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Ruma

Odluka o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Ruma

"Sl. list opštine Beočin", br. 10/22 od 9. avgusta 2022. godine

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 15/22 od 7. novembra 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

"Sl. list opštine Šid", br. 27/22 od 31. avgusta 2022. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima opštine Šid

"Sl. list CG", br. 4/23 od 13. januara 2023. godine

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2023. godine

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 2/23 od 12. januara 2023. godine

Poslovnik o organizaciji i radu komisije za žalbe

"Sl. glasnik BiH", br. 3/23 od 13. januara 2023. godine

Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tač. c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i ...

Odluka o obliku izjave o ispunjenju uslova iz člana 51. stav (1) tač. c), d) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i ...

"Sl. novine Federacije BiH", br. 104/22 od 30. decembra 2022. godine

Uredba o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni otpad i električni i elektronski otpad