Trenutno u Ekspertu

Propisa: 142219

Službenih mišljenja: 17233

Sudske prakse: 9951

Modela akata: 911

Obrazaca: 41675

Podzakonskih akata: 105949

Prečišć. tekstova: 32161

Propisa CG: 2124

Propisa R.Srpske: 2609

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 23.05.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 23.05.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 58/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 4/22

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 2/22

"Sl. list APV" 16/22

"Sl. list grada Beograda" 52/22

"Sl. list grada Čačka" 8/22

"Sl. gl. grada Jagodina" 5/22

"Sl. list grada Kikinde" 4/22

"Sl. list grada Kragujevca" 16/22

"Sl. list grada Kraljeva" 8/22

"Sl. list grada Kruševca" 11/22

"Sl. gl. grada Leskovca" 7/22

"Sl. list grada Loznice" 1/22

"Sl. list grada Niša" 41/22

"Sl. list grada Novog Sada" 18/22

"Sl. list grada Pančeva" 8/22

"Sl. glasnik grada Požarevca" 2/22

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 5/22

"Sl. list grada Smedereva" 10/21

"Sl. list grada Sombora" 4/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 3/22

"Sl. list grada Subotice" 11/22

"Sl. list grada Užica" 15/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 4/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 5/22

"Sl. list grada Vršca" 5/22

"Sl. list grada Zaječara" 14/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 8/22

"Sl. list opština Srema" 9/22

"Sl. list opštine Beočin" 21/21

"Sl. list opštine Inđija" 20/21

"Sl. list CG" 50/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 38/22

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 58/22 od 18. maja 2022. godine

Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2022. godinu

Odluka (o usvajanju prigovora (Snežana Ulemek Racić)

Odluka o dopuni Odluke o izveštavanju društva za osiguranje/reosiguranje

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Bačlija Pavle)

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Jelena Mijatov)

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Milena Kočijašević)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Gordana Pavlović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Marija Rakić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Mirjana Stanković)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Radivoj Šušnjević)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Slađana Nakić Momirović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Svetlana Đuričić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Svjetlana Šobot Blažević)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Verica Bajić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Zoltan Takarić)

Odluka o primeni faktora pola u delatnosti osiguranja (U PRIMENI: od 31. decembra 2022. godine)

Rešenje (direktora Agencije za sprečavanje korupcije, broj 014-020-00-0084/22-11)

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "CASA DE GARCIA TORO")

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Napredak", Sokobanja (Ana Veljković)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Islamskoj Republici Pakistan, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pekingu (Milan Bačević)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Istočnoj Republici Urugvaj, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Buenos Ajresu (Jela Baćović)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Litvaniji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Varšavi (Nikola Zurovac)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Islamskoj Republici Pakistan, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Teheranu (Dragan Todorović)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Istočnoj Republici Urugvaj, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Buenos Ajresu (Zoran Vujić)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Litvaniji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Varšavi (Nebojša Košutić)

Zaključak (o pokretanju postupka ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti protiv učesnika na tržištu Polet-keramika društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Bečej, broj 4/0-01-442/2022-1)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "Pura Vida" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 58/22)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "Pura Vida" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 58/22)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 4/22 od 5. maja 2022. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hidrometeorologija

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada ostalo - lične usluge

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Ekonomski tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Operater osnovnih građevinskih radova" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar bezbednosti železničkog saobraćaja" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar upravljanja železničkim saobraćajem" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Transportni tehničar u železničkom saobraćaju" (sa Standardom kvalifikacije)

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 2/22 od 12. aprila 2022. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, međunarodne trgovine, civilnog vazduhoplovstva i dijaspore Svete Lucije o prijateljstvu i zajedničkoj saradnji

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti protokola između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i saradnje Republike Ekvatorijalne Gvineje

Memorandum o razumevanju o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i saradnje Republike Ekvatorijalne Gvineje

Opšti sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabona

Sporazum između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske o saradnji u oblasti organske proizvodnje i međusobnom priznavanju sertifikata za organske proizv

Sporazum o saradnji između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ambasade Republike Francuske u Srbiji i Francuskog instituta u Srbiji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu

"Sl. list APV", br. 16/22 od 30. marta 2022. godine

Odluka o obrazovanju saveta za rodnu ravnopravnost (AP Vojvodina)

"Sl. list grada Beograda", br. 52/22 od 13. maja 2022. godine

Rešenje o dodeli odborničkih mandata (za odbornike Skupštine grada Beograda)

Sporazum o saradnji grada Kraljeva i gradske opštine Vračar u oblasti zaštite i ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom u sistemu smanjenja rizika od katastrofa i poslova razvoja civilne zaštite

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u aprilu 2022. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 8/22 od 26. aprila 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i gradskom pravobranilaštvu grada Čačka

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 5/22 od 20. aprila 2022. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pijacama (grad Jagodina)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pogrebnim delatnostima (grad Jagodina)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o vodovodu i kanalizaciji (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 4/22 od 21. februara 2022. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini grada Kikinde

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cene zakupa za poslovni prostor grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 16/22 od 19. aprila 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, ... (grad Kragujevac)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode (grad Kragujevac)

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 8/22 od 18. marta 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Gradskom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva, Lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva i…

"Sl. list grada Kruševca", br. 11/22 od 16. aprila 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara,... (grad Kruševac)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne... (grad Kruševac)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 7/22 od 18. marta 2022. godine

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Medveđa

"Sl. list grada Loznice", br. 1/22 od 14. februara 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 41/22 od 10. maja 2022. godine

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Gadžin Han za 2022. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 18/22 od 19. maja 2022. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o rezervaciji parking-mesta na javnim parkiralištima (grad Novi Sad)

Odluka o dopuni Odluke o promeni cena parkiranja, uklanjanja motornih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 8/22 od 25. marta 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o ekonomski najnižoj ceni po kojoj se taksi prevoz putnika mora obavljati na teritoriji grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/22 od 14. februara 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera poboljšanja energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u gradu Požarevcu

Poslovnik Gradske izborne komisije u Požarevcu

Poslovnik o radu Komisije za nadzor (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 5/22 od 14. marta 2022. godine

Ispravka tehničke greške (Odluke o nagrađivanju učenika i studenata na teritoriji grada Šapca)

"Sl. list grada Smedereva", br. 10/21 od 24. decembra 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe (grad Smederevo)

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini grada Smedereva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju spomenika prirode "Hrast lužnjak - Dolovo"

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju spomenika prirode "Hrast lužnjak - Smederevo"

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju spomenika prirode "Hrast Platnara"

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju spomenika prirode "Karađorđev dud"

Kadrovski plan Gradske uprave grada Smedereva za 2022. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 4/22 od 13. aprila 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje ... (grad Sombor)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po ... (grad Sombor)

Odluka o sedmim izmenama i dopunama Odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine koje primenjuje JKP "Vodokanal" Sombor

Rešenje o cenovniku usluga za vršenje Fijakerske službe u gradu Somboru

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o sedmim izmenama i dopunama Odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine koje primenjuje JKP "Vodokanal" Sombor

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/22 od 9. februara 2022. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 11/22 od 31. marta 2022. godine

Odluka (o umanjenju naknade za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 15/22 od 30. marta 2022. godine

Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 4/22 od 11. marta 2022. godine

Odluka o izmenama Metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja (na teritoriji grada Valjeva)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 5/22 od 28. marta 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Surdulica

"Sl. list grada Vršca", br. 5/22 od 23. aprila 2022. godine

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 14/22 od 27. aprila 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara,… (grad Zaječar)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po Javnom… (grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 8/22 od 11. aprila 2022. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 9/22 od 28. marta 2022. godine

Odluka o pravu na finansijsku pomoć trudnicama i nezaposlenim porodiljama (opština Ruma)

Odluka o pružanju finansijske podrške porodici za prvorođeno dete (opština Ruma)

"Sl. list opštine Beočin", br. 21/21 od 24. decembra 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Pravobranilaštvu i Stručnim službama opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 20/21 od 30. decembra 2021. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom (na teritoriji opštine Inđija)

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (opština Inđija)

Odluka o objavljivanju opštih i drugih akata organa opštine Inđija

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Inđija i Pravobranilaštva opštine Inđija za 2022. godinu

"Sl. list CG", br. 50/22 od 9. maja 2022. godine

Zakon o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 38/22 od 29. aprila 2022. godine

Zakon o kulturnim dobrima

Zakon o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica