Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 24.01.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 24.01.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 8/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 18/21

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 27/21

"Sl. list APV" 3/22

"Sl. list grada Beograda" 124/21

"Sl. list grada Čačka" 22/21

"Sl. gl. grada Jagodina" 22/21

"Sl. list grada Kikinde" 34/21

"Sl. list grada Kragujevca" 40/21

"Sl. list grada Kraljeva" 38/21

"Sl. list grada Kruševca" 20/21

"Sl. gl. grada Leskovca" 47/21

"Sl. list grada Loznice" 10/21

"Sl. list grada Niša" 1/22

"Sl. list grada Novog Sada" 2/22

"Sl. list grada Pančeva" 35/21

"Sl. glasnik grada Požarevca" 13/21

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 33/21

"Sl. list grada Smedereva" 9/21

"Sl. list grada Sombora" 16/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 19/21

"Sl. list grada Subotice" 39/21

"Sl. list grada Užica" 58/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 30/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 34/21

"Sl. list grada Vršca" 18/21

"Sl. list grada Zaječara" 67/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 35/21

"Sl. list opština Srema" 49/21

"Sl. list opštine Beočin" 14/21

"Sl. list opštine Inđija" 17/21

"Sl. list CG" 6/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 118/21

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 8/22 od 20. januara 2022. godine

Uredba o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita "Jadar"

Odluka o određivanju oblika, izgleda, boje i sadržine glasačkog listića i kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za ponovno glasanje na republičkom referendumu radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije

Odluka o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Radne grupe za implementaciju projekta "Jadar"

Rešenje o sprovođenju ponovnog glasanja na glasačkim mestima za koja je konstatovano da se ne mogu utvrditi rezultati glasanja i na kojima je poništeno glasanje na republičkom referendumu održanom 16. januara 2022. godine

Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za ponovno glasanje na republičkom referendumu radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 18/21 od 29. decembra 2021. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Dizajner zvuka" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Drogerista" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Farmaceutski tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Galanterista kože" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Monter telekomunikacionih mreža" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Muzički izvođač crkvene muzike - katolički i protestantski smer" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Muzički izvođač crkvene muzike - pravoslavni smer" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Muzički izvođač džez muzike" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Muzički izvođač klasične muzike" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Muzički izvođač rane muzike" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Muzički izvođač srpskog tradicionalnog pevanja i sviranja" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Muzički saradnik" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Operater mašinske obrade rezanjem" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar telekomunikacionih tehnologija" (sa Standardom kvalifikacije)

Izmena Kataloga udžbenika za četvrti i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Izmena Kataloga udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Izmena Kataloga udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Izmena Kataloga udžbenika za treći i sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 27/21 od 30. decembra 2021. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu

"Sl. list APV", br. 3/22 od 12. januara 2022. godine

Rešenje o naknadi za rad i drugim troškovima predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine u Novom Sadu

"Sl. list grada Beograda", br. 124/21 od 23. decembra 2021. godine

Odluka o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2022. godinu

Odluka o budžetu Gradske opštine Palilula za 2022. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja projekata u oblasti kulture sredstvima budžeta Gradske opštine Čukarica

Odluka o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje mere energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Beograda - na području Gradske opštine Palilula

Odluka o uspostavljanju saradnje između Gradske opštine Mladenovac, grad Beograd, Republika Srbija i opštine Pale, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima (grad Beograd)

Ispravka Odluke o izmeni Statuta gradske opštine Čukarica

Javni poziv za sufinansiranje mere energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Beograda - na području Gradske opštine Palilula

"Sl. list grada Čačka", br. 22/21 od 26. novembra 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe (grad Čačak)

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak

Rešenje o prosečnim cenama kvadratnog metra nepokretnosti na osnovu kojih je za 2021. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni (grad Čačak)

Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 22/21 od 20. decembra 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 34/21 od 22. decembra 2021. godine

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti Gradske uprave grada Kikinde

Odluka o finansijskoj podršci za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji grada Kikinde

Odluka o izmenama Odluke o tarifi komunalnih taksi (grad Kikinda)

Odluka o obrazovanju, organizaciji i funkcionisanju jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji grada Kikinde

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Kikinde

Odluka o pravu na novčane naknade porodiljama (grad Kikinda)

Odluka o stavljanju van snage Odluke o obrazovanju, organizaciji i funkcionisanju jedinice civilne zaštite opšte namene na teritoriji grada Kikinde

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kikinde za 2022. godinu

"Sl. list grada Kragujevca", br. 40/21 od 27. decembra 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o komunalnom redu (grad Kragujevac)

Odluka o izmeni Odluke o javnim parkiralištima (grad Kragujevac)

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Putevi" Kragujevac

"Sl. list grada Kraljeva", br. 38/21 od 1. decembra 2021. godine

Kolektivni ugovor Javnog energetskog preduzeća "Toplana" Kraljevo

Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće "Pijaca" Kraljevo

Kolektivni ugovor za Javno preduzeće "Gradsko stambeno" Kraljevo

"Sl. list grada Kruševca", br. 20/21 od 3. decembra 2021. godine

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u gradskoj upravi grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 47/21 od 28. decembra 2021. godine

Kadrovski plan organa opštine Vlasotince za 2022. godinu

"Sl. list grada Loznice", br. 10/21 od 29. septembra 2021. godine

Odluka o utvrđivanju fiskalnih mera podrške privrednim subjektima za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 1/22 od 13. januara 2022. godine

Rešenje o utvrđivanju visine novčanog iznosa Nagrade "11. januar" (grad Niš)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 2/22 od 17. januara 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o rezervaciji parking-mesta na javnim parkiralištima (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 35/21 od 17. decembra 2021. godine

Odluka o budžetu grada Pančeva za 2022. godinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/21 od 14. decembra 2021. godine

Odluka o dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti građana grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 33/21 od 29. novembra 2021. godine

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Koceljeva

Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone za utvrđivanje poreza na imovinu na teritoriji opštine Koceljeva

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Koceljeva

Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu (opština Koceljeva)

Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Koceljeva

"Sl. list grada Smedereva", br. 9/21 od 3. decembra 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o izradi Plana detaljne regulacije dela Industrijske zone Smedereva - Sektor jug

Prečišćen tekst Odluke o snabdevanju Grada Smedereva toplotnom energijom

"Sl. list grada Sombora", br. 16/21 od 30. novembra 2021. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 19/21 od 13. avgusta 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 39/21 od 23. decembra 2021. godine

Odluka o finansijskoj podršci radi unapređenja energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Subotice

Odluka o Kadrovskom planu za Gradsku upravu Grada Subotice, Gradsko pravobranilaštvo, Službu za budžetsku inspekciju Grada Subotice, Lokalnog ombudsmana Grada Subotice i Službu za internu reviziju za 2022. godinu

"Sl. list grada Užica", br. 58/21 od 17. decembra 2021. godine

Kadrovski plan uprave Gradske opštine Sevojno za 2022. godinu

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 30/21 od 28. decembra 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Valjevo)

Kadrovski plan za 2022. godinu u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština: Lajkovac, Ljig i Osečina, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 34/21 od 20. decembra 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Vranje)

Odluka o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Vranje)

"Sl. list grada Vršca", br. 18/21 od 26. novembra 2021. godine

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o održavanju i zaštiti javnih zelenih površina (grad Vršac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 67/21 od 29. novembra 2021. godine

Odluka o dodatnoj zaštiti porodilja na teritoriji grada Zaječara

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama (grad Zaječar)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti građana na teritoriji grada Zaječara

Odluka o izmeni Odluke o taksi prevozu putnika i limo servisu na teritoriji gada Zaječara

Odluka o izmeni Statuta grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 35/21 od 21. decembra 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o učeničkim i studentskim stipendijama grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 49/21 od 23. decembra 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti (Opština Stara Pazova)

"Sl. list opštine Beočin", br. 14/21 od 6. septembra 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 17/21 od 8. novembra 2021. godine

Odluka o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene za teritoriju opštine Inđija

Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu po zonama na teritoriji opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 6/22 od 19. januara 2022. godine

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unaprjeđenju sigurnosti, istraživanju i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 118/21 od 28. decembra 2021. godine

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske