Trenutno u Ekspertu

Propisa: 157487

Službenih mišljenja: 17882

Sudske prakse: 10420

Modela akata: 956

Obrazaca: 45612

Podzakonskih akata: 118041

Prečišć. tekstova: 35166

Propisa CG: 2332

Propisa R.Srpske: 2860

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 24.05.2023.

Ekspert Internet je ažuriran 24.05.2023. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 42/23

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 3/23

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 3/23

"Sl. list APV" 18/23

"Sl. list grada Beograda" 31/23

"Sl. list grada Bora" 6/23

"Sl. list grada Čačka" 5/23

"Sl. glasnik grada Jagodina" 5/23

"Sl. list grada Kikinde" 4/23

"Sl. list grada Kragujevca" 8/23

"Sl. list grada Kraljeva" 13/23

"Sl. list grada Kruševca" 3/23

"Sl. gl. grada Leskovca" 7/23

"Sl. list grada Loznice" 1/23

"Sl. list grada Niša" 39/23

"Sl. list grada Novog Sada" 19/23

"Sl. list grada Pančeva" 6/23

"Sl. gl. grada Požarevca" 21/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 34/22

"Sl. list grada Smedereva" 8/22

"Sl. list grada Sombora" 6/23

"Sl. l. gr. Sremska Mitrovica" 17/22

"Sl. list grada Subotice" 12/23

"Sl. list grada Užica" 7/23

"Sl. glasnik grada Valjeva" 3/23

"Sl. glasnik grada Vranja" 4/23

"Sl. list grada Vršca" 5/23

"Sl. list grada Zaječara" 14/23

"Sl. list grada Zrenjanina" 9/23

"Sl. list opština Srema" 5/23

"Sl. list opštine Beočin" 3/23

"Sl. list opštine Inđija" 4/23

"Sl. list opštine Šid" 6/23

"Sl. list CG" 50/23

"Sl. glasnik Republike Srpske" 32/23

"Sl. glasnik BiH" 14/23

"Sl. novine Federacije BiH" 9/23

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 42/23 od 19. maja 2023. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2023. godinu

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine

Uredba o izmeni Uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu

Uredba o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom "Miholjski susreti sela" za 2023.

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2023. godinu

Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2023. godinu

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za realizaciju projekta izgradnje visokog objekta u bloku između ulica Kneza Miloša, Drinske, Sarajevske i Durmitorske u Beogradu

Odluka o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene sa elementima detaljne regulacije za magistralni gasovod MG 14 GRČ Orljane - Leskovac - Vranje - granica sa Republikom Severnom Makedonijom

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene za mrežu elektroenergetskih vodova na potesu HE Đerdap 1, TE "Drmno", proizvodni rudarski sistemi u Majdanpeku i Boru na životnu sredinu

Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Čonburi, Kraljevina Tajland

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "AZACUALPA PLASENCIA COSECHA 149")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "GENERACION V PLASENCIA ALMA FUERTE")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "LA VEGA PLASENCIA COSECHA 149")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "PLASENCIA YEAR OF THE RABBIT")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "SIXTO I PLASENCIA ALMA FUERTE")

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3102/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4048/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4166/2023-1)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4167/2023)

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća "Nuklearni objekti Srbije" za 2023. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Privrednog društva za priređivanje sajmova i izložbi "Beogradski sajam" d.o.o. Beograd

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu Društva s ograničenom odgovornošću "Rezervat Uvac", Nova Varoš

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Pošta Srbije" za 2023. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja privrednog društva "Energo-Zelena" d.o.o. Inđija za 2023. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze" za 2022. godinu

Rešenje o imenovanju direktora Doma zdravlja Ub (prim. dr Biljana Nikolić)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Urbanizam" Zavod za urbanizam Novi Sad (Dušan Miladinović)

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta medicinska istraživanja u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta šumarstvo u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za informacione tehnologije Kragujevac

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za primenu nuklearne energije "INEP" u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za uporedno pravo u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Istorijskog instituta u Beogradu

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Sveti Đorđe" Topola (dr Valentina Pajić)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Istok (dr Nemanja Jovanović)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Koceljeva (dr Nenad Mandić)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Lučani (dr Zorica Kovačević)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Društva s ograničenom odgovornošću "Rezervat Uvac", Nova Varoš (Nikola Šaponjić)

Rešenje o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Čonburi, Kraljevina Tajland (Aleksandar Radulović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija (prof. dr Gabrijela Grujić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Branko Lakić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti komesara Komesarijata za izbeglice i migracije (Nataša Stanisavljević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Svetlana Miladinov)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija (Miroslav Đinović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Milorad Radišić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija (Danijela Maletić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Maja Folić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Zvezdan Popović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (Dejan Zakić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Boriša Roljić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Milan Žižović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Dejan Šijak)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Slavica Jelača)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Zoran Milošević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Dušica Nikolić)

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Doma zdravlja Lučani (dr Danica Stefanović)

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Doma zdravlja Ub (dr Biljana Nikolić)

Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Istok (dr Dragana Pantić)

Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Društva s ograničenom odgovornošću "Rezervat Uvac", Nova Varoš (Miljka Dučić)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija (Miroslav Đinović)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Belenkov Kiril (Kirill))

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Granado Ransel (Granado Rancel) Pedro)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Halidov Sumajd)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Šendrik (Viktor) Viktor)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Timohina rođ. Novikova Aleksandra)

Rešenje o raspodeli viška prihoda nad rashodima Agencije za kvalifikacije prema redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2022. godinu

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za informacione tehnologije Kragujevac

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za uporedno pravo u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Istorijskog instituta u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika, članova i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Instituta za primenu nuklearne energije "INEP" u

Rešenje o razrešenju predsednika, članova i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Sveti Đorđe" Topola (dr Jovica Žikić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Koceljeva (Ivan Tešić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija (Snežana Veličković)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Boriša Roljić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Dragana Trajković)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Slobodan Nedeljković)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti predsednika, članova i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za šumarstvo u Beogradu

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4283/2023)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4284/2023)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4285/2023)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4286/2023)

Uputstvo za ocenjivanje usklađenosti državne pomoći za zaštitu životne sredine i u sektoru energetike

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 3/23 od 27. aprila 2023. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju…

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada ostalo - lične usluge

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Pravilnik o izmenama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Dekorater zidnih površina" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Polagač obloga" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Policajac" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Pravno-poslovni tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Veterinarski tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Izmena kataloga udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 3/23 od 8. maja 2023. godine

Memorandum o razumevanju između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Diplomatske akademije "Kazi Dikambajev" Ministarstva spoljnih poslova Kirgiske Republike

Memorandum o razumevanju o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Gvineje Bisao

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Okvirni zajam za infrastrukturu u obrazovanju Srbije između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o readmisiji lica koja nezakonito borave

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o vojnoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o osnivanju kulturno-informativnih centara u Skoplju i u Beogradu

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, medija, omladine i sporta

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekte u kontekstu Centralno- evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, sa Aneksom I, Aneksom II i Aneksom III

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji Zajam za likvidnost EPS-a između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1024 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o međusobnom ukidanju viza za nosioca diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Erazmus+ - programu Evropske unije za obrazovanje, obuke, mlade i sport

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont Evropa - okvirnom programu za istraživanje i inovacije

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Bolivarske Republike Venecuele o saradnji u oblasti poljoprivrede

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o međusobnom ukidanju viza za diplomatske i službene pasoše

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Senegal o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora o izručenju između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora o transferu osuđenih lica između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je sačinjen u Abu Dabiju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata

"Sl. list APV", br. 18/23 od 25. aprila 2023. godine

Pravilnik o radu Komisije za utvrđivanje i overu resursa i rezervi mineralnih sirovina za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine i Komisije za utvrđivanje i overu resursa i rezervi podzemnih voda i geotermalnih resursa za teritoriju Autonomne pokrajine

"Sl. list grada Beograda", br. 31/23 od 17. maja 2023. godine

Odluka (o usvajanju Cenovnika o utvrđivanju cene usluga prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Cenovnik o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda)

Cenovnik o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Sl. list grada Bora", br. 6/23 od 28. februara 2023. godine

Odluka o izmeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora i garaža (grad Bor)

Odluka o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga (grad Bor)

Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata i drugih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama na teritoriji grada Bora

"Sl. list grada Čačka", br. 5/23 od 25. marta 2023. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i gradskom pravobranilaštvu grada Čačka

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 5/23 od 21. marta 2023. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, …

"Sl. list grada Kikinde", br. 4/23 od 17. marta 2023. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o utvrđivanju prava na subvenciju - energetski vaučer za plaćanje dela energenata za socijalno ugrožena domaćinstva na teritoriji grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 8/23 od 11. aprila 2023. godine

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Privrednog društva eKG InfoData doo Kragujevac

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Odluke o osnivanju Privrednog društva eKG InfoData doo Kragujevac

"Sl. list grada Kraljeva", br. 13/23 od 12. aprila 2023. godine

Uputstvo za službenu upotrebu grba i zastave grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 3/23 od 9. marta 2023. godine

Odluka o iznosu novčane naknade po nezaposlenoj porodilji u 2023. godini (grad Kruševac)

Odluka o iznosu poklon čestitke u okviru akcije "Treće dete" u 2023. godini (grad Kruševac)

Odluka o iznosu poklon čestitke za 3. i svakog narednog đaka u 2023. godini (grad Kruševac)

Odluka o iznosu poklon čestitke za đake prvake u 2023. godini (grad Kruševac)

Odluka o iznosu poklon čestitke za novorođenčad u 2023. godini (grad Kruševac)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 7/23 od 3. aprila 2023. godine

Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 1/23 od 17. marta 2023. godine

Pravilnik o službenoj legitimaciji poreskog inspektora za poslove kontrole, poreskog inspektora naplate i poreskog izvršitelja u odeljenju za finansije i lokalnu poresku administraciju (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 39/23 od 24. aprila 2023. godine

Odluka (o usvajanju Cenovnika radova za obavljanje komunalne delatnosti, prevezivanje i zamenu priključnih veza, rekonstrukciju vodovodnih i kanalizacionih mreža i ponovno povezivanje, na teritoriji Grada Niša)

Odluka o izmeni Odluke o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice (Grad Pirot)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika radova za obavljanje komunalne delatnosti, prevezivanje i zamenu priključnih veza, rekonstrukciju vodovodnih i kanalizacionih mreža i ponovno povezivanje, na teritoriji Grada Niša)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 19/23 od 3. maja 2023. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o održavanju i upravljanju zgradama i poslovnim prostorijama u javnoj svojini Grada Novog Sada koje koriste mesne zajednice na teritoriji Grada Novog Sada

Rešenje o utvrđivanju cene usluge dnevnog boravka za decu i mlade iz porodica u riziku u mesečnom iznosu prosečno po korisniku (Grad Novi Sad)

Rešenje o utvrđivanju cene usluge privremenog smeštaja u prihvatilište za decu i mlade bez adekvatnog roditeljskog staranja, žrtve zlostavljanja, zanemarivanja i trgovine ljudima u mesečnom iznosu prosečno po korisniku

Rešenje o utvrđivanju cene usluge privremenog smeštaja u prihvatilište za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem u mesečnom iznosu prosečno po korisniku (Grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 6/23 od 7. marta 2023. godine

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Narodnom muzeju Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Narodnom muzeju Pančevo

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 21/22 od 14. decembra 2022. godine

Kolektivni ugovor o dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Požarevca

Usklađeni dinarski iznosi lokalnih komunalnih taksi za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 34/22 od 30. decembra 2022. godine

Odluka o prestanku sa radom Službe za budžetsku inspekciju grada Šapca

"Sl. list grada Smedereva", br. 8/22 od 26. decembra 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama grada Smedereva

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima grada Smedereva

Kadrovski plan Gradske uprave grada Smedereva za 2023. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 6/23 od 14. marta 2023. godine

Odluka o osnivanju Ustanove kulture Galerija "Milan Konjović" Sombor

Odluka o osnivanju Ustanove kulture Gradski muzej Sombor

Odluka o osnivanju Ustanove kulture Kulturni centar "Laza Kostić" Sombor

Odluka o osnivanju Ustanove kulture Narodno pozorište Sombor

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 17/22 od 23. decembra 2022. godine

Odluka o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Sremska Mitrovica)

Kadrovski plan organa Grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu

"Sl. list grada Subotice", br. 12/23 od 27. aprila 2023. godine

Pravilnik o službenim putovanjima i naknadi putnih troškova (Grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 7/23 od 22. februara 2023. godine

Odluka o besplatnom i regresiranom prevozu (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 3/23 od 16. marta 2023. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 4/23 od 27. marta 2023. godine

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u upravi Gradske opštine Vranjska Banja

Odluka o proglašenju predela izuzetnih odlika "Vardenik" (opština Surdulica)

"Sl. list grada Vršca", br. 5/23 od 13. aprila 2023. godine

Odluka o izgradnji i postavljanju spomenika Nikiti Tolstoju (grad Vršac)

Odluka o izmeštanju spomenika Jovana Sterije Popovića (Grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 14/23 od 25. aprila 2023. godine

Odluka o određivanju komunalne delatnosti (grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 9/23 od 30. marta 2023. godine

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Pijace i parkinzi" Zrenjanin (Prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 5/23 od 3. marta 2023. godine

Odluka o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost (Skupština opštine Pećinci)

"Sl. list opštine Beočin", br. 3/23 od 23. februara 2023. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti

"Sl. list opštine Inđija", br. 4/23 od 20. marta 2023. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnom vodovodu (opština Inđija)

"Sl. list opštine Šid", br. 6/23 od 7. aprila 2023. godine

Odluka o pokretanju postupka pripajanja Javnog komunalnog preduzeća "Javna rasveta, usluge i održavanje" Šid Javnom preduzeću "Zavod za urbanizam" Šid

"Sl. list CG", br. 50/23 od 15. maja 2023. godine

Uredba o dopuni Uredbe o prestanku važenja pojedinih podzakonskih akata

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 32/23 od 6. aprila 2023. godine

Zakon o Gradu Prnjavor

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske

"Sl. glasnik BiH", br. 14/23 od 3. marta 2023. godine

Obavještenje o primjeni naloga visokog predstavnika od 12. aprila 2022. godine na zakon Republike Srpske o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti

"Sl. novine Federacije BiH", br. 9/23 od 8. februara 2023. godine

Uredba o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju