Trenutno u Ekspertu

Propisa: 155109

Službenih mišljenja: 17770

Sudske prakse: 10328

Modela akata: 949

Obrazaca: 45013

Podzakonskih akata: 116025

Prečišć. tekstova: 34802

Propisa CG: 2301

Propisa R.Srpske: 2829

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 25.10.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 25.10.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 94/17

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 8/17

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 9/17

"Sl. list APV" 46/17

"Sl. list grada Beograda" 73/17

"Sl. list grada Čačka" 15/17

"Sl. gl. grada Jagodina" 18/17

"Sl. list grada Kikinde" 21/17

"Sl. list grada Kragujevca" 24/17

"Sl. list grada Kraljeva" 21/17

"Sl. list grada Kruševca" 5/17

"Sl. gl. grada Leskovca" 13/17

"Sl. list grada Loznice" 13/17

"Sl. list grada Niša" 101/17

"Sl. list grada Novog Sada" 48/17

"Sl. list grada Pančeva" 24/17

"Sl. glasnik grada Požarevca" 8/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 21/17

"Sl. list grada Smedereva" 8/17

"Sl. list grada Sombora" 9/17

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 13/17

"Sl. list grada Subotice" 27/17

"Sl. list grada Užica" 27/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 11/17

"Sl. glasnik grada Vranja" 24/17

"Sl. list grada Vršca" 17/17

"Sl. list grada Zaječara" 38/17

"Sl. list grada Zrenjanina" 26/17

"Sl. list opština Srema" 30/17

"Sl. list opštine Inđija" 21/17

"Sl. list CG" 68/17

"Sl. glasnik Republike Srpske" 90/17

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 94/17 od 19. oktobra 2017. godine

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Zakon o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti

Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu

Uredba o izmeni Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2017. godini

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja sredstava Fonda za solidarnu pomoć

Pravilnik o izmeni Pravilnika o šumskom redu

Pravilnik o podsticajima za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjavaju objekti za životinjske otpatke i pogoni za preradu i obradu životinjskih otpadaka

Odluka (Advokatske komore Beograda broj 2830/2017)

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim

Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za razvoj turizma Republike Srbije

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju visine i načinu plaćanja tarifa za usluge iz nadležnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd za 2017.

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Nacionalni park Fruška Gora", Sremska Kamenica

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis Kragujevac", Kragujevac (Dušan Petković)

Rešenje o imenovanju direktora Muzeja Jugoslavije, Beograd (mr Neda Knežević)

Rešenje o izmeni Rešenja o ustupanju robe bez naknade

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći (sa primenom počev od utvrđivanja prava za oktobar 2017. godine)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede (Čedomir Belić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Miljana Kuzmanović Kostić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Vančo Božinov)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima (Nada Vuković Rakić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Lazar Popović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu (Branka Totić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu (Marija Božić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja (Mirjana Ćirić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja (Slađana Đukić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca - zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava (Nataša Plavšić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Kragujevcu (Danijela Dančetović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Milena Babić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Sanja Gunjić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Suzana Veličković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije (Svetlana Velimirović)

Rešenje o razrešenju direktora Muzeja istorije Jugoslavije - Ustanove kulture od nacionalnog značaja (mr Neda Knežević)

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova - predstavnika Vlade u Komisiji za izbor miritelja i arbitara

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10245/2017)

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

Nacionalna strategija za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017-2021. godina

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 94/17)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 8/17 od 30. avgusta 2017. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 9/17 od 2. oktobra 2017. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine o saradnji na implementaciji projekta "Upravljanje slivom reke Drine na...

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Države Katar o uspostavljanju političkih konsultacija o pitanjima od zajedničkog interesa

Memorandum o saradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva lokalne uprave i životne sredine Države Katar

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti omladine i sporta

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Države Katar o uspostavljanju političkih konsultacija o pitanjima od zajedničkog interesa

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o saradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva lokalne uprave i životne sredine Države Katar

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugal o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o drumskom prevozu putnika i stvari

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti omladine i

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o statusu i funkcijama Međunarodne komisije za nestala lica

"Sl. list APV", br. 46/17 od 12. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Kancelarije za inkluziju Roma

Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

"Sl. list grada Beograda", br. 73/17 od 6. oktobra 2017. godine

Odluka o dodeli javnih priznanja Gradske opštine Rakovica

"Sl. list grada Čačka", br. 15/17 od 6. septembra 2017. godine

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak

Aneks I Kolektivnog ugovora JKP "Komunalac" Čačak

Aneks II Kolektivnog ugovora JKP "Vodovod" Čačak

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak

Kolektivni ugovor JKP "Moravac" Mrčajevci

Kolektivni ugovor u JKP "Parking servis" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 18/17 od 25. avgusta 2017. godine

Pravilnik o solidarnoj pomoći zaposlenima u gradskim upravama grada Jagodine

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Jagodina

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku 2017. godinu

"Sl. list grada Kikinde", br. 21/17 od 3. oktobra 2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 24/17 od 30. avgusta 2017. godine

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o javnim parkiralištima (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 21/17 od 20. septembra 2017. godine

Odluka o komunalnom uređenju grada (grad Kraljevo)

Odluka o postavljanju i održavanju spomenika na teritoriji grada Kraljeva

Odluka o socijalnoj zaštiti grada Kraljeva

Odluka o uslovima i merilima za uklanjanje građevinskih objekata (grad Kraljevo)

Odluka o uslovima i načinu držanja domaćih životinja (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 5/17 od 9. juna 2017. godine

Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada (grad Kruševac)

Odluka o izmeni Odluke o kriterijumima i postupku za utvrđivanje naziva ulica i trgova na području grada Kruševca

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije "Trg Kosturnica" (grad Kruševac)

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambeno poslovnog bloka između ulica: Radovana Miloševića, Dragoljuba Dimitrijevića, Blagoja Parovića i Radničkog samoupravljanja u Kruševcu (novi naziv Plana "KOLONIJA JUG")

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambenog naselja Ravnjak 1B u Kruševcu

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambeno-poslovnog bloka "Kolonija" (grad Kruševac)

Odluka o službenim putovanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada Kruševca

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac

Odluka o uređenju grada (prečišćen tekst)

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije "Centar 2" (grad Kruševac)

Plan detaljne regulacije kablovskog voda 110 kV od TS Kruševac 1 do TS Kruševac 3 u Kruševcu

Plan detaljne regulacije linijskih infrastrukturnih objekata (razvodni gasovod, MRS i distributivna gasovodna mreža) od RGG "Jugoistok" do kućnih merno-regulacionih setova sliva Ribarske reke

Plan detaljne regulacije za regulaciju reke Rasine od mosta u Mudrakovcu do profila 1.200 m uzvodno

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 13/17 od 14. jula 2017. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Crna Trava)

"Sl. list grada Loznice", br. 13/17 od 7. septembra 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (grad Loznica)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Loznice

Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora grada Loznice za 2017. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 101/17 od 6. oktobra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Pirota za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju zona obaveznog investicionog održavanja zgrada i sufinansiranju radova na održavanju fasada i unapređenju energetskih svojstava zgrada (grad Pirot)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 48/17 od 12. oktobra 2017. godine

Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju visine naknade za obavljanje poslova objedinjene naplate (grad Novi Sad)

Rešenje o izmenama Rešenja o zaštiti i utvrđivanju posebnog režima saobraćaja u užem centru grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 24/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o građevinskom zemljištu grada Pančeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju saobraćaja na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmenama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmenama Odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja (grad Pančevo)

Odluka o izmenama Odluke o podizanju i održavanju spomenika i skulpturalnih dela na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmenama Odluke o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (grad Pančevo)

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Pančevo)

Odluka o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica, njihovoj kategorizaciji i određivanju pravaca opštinskih puteva u naseljima na teritoriji grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o izmeni Odluke o prestanku važenja Odluke o mesnim zajednicama (grad Požarevac)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 21/17 od 14. septembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Šabac)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora grada Šapca

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Vodovod-Šabac" Šabac

Osnivački akt Javnog preduzeća "Infrastruktura Šabac" Šabac

"Sl. list grada Smedereva", br. 8/17 od 20. jula 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave grada Smedereva za 2017. godinu

Odluka o postavljanju privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 9/17 od 23. avgusta 2017. godine

Odluka o promeni Osnivačkog akta JKP "Parking servis Sombor" Sombor - prečišćen tekst

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima i objektima za priređivanje igara na sreću i igara za zabavu na teritoriji grada Sombora - prečišćen tekst -

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta - prečišćen tekst - (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika (grad Sremska Mitrovica)

Izmena Kadrovskog plana za organe Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

"Sl. list grada Subotice", br. 27/17 od 4. oktobra 2017. godine

Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Subotica - Palić do 2030. godine

Odluka o obustavi postupka usklađivanja Generalnog plana Subotica - Palić do 2020. godine sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji

Odluka o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Subotice, Republika Srbija i Opštine Berane, Republika Crna Gora

Rešenje o izradi izveštaja o strateškoj proceni uticaja Generalnog urbanističkog plana Subotica-Palić do 2030. godine na životnu sredinu

"Sl. list grada Užica", br. 27/17 od 6. septembra 2017. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za lokaciju hotela "Turist" na gradskoj plaži u Užicu

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2017. godinu

Odluka o posebnim uslovima za izdavanje informacije o lokaciji i lokacijskih uslova na prostoru Generalnog urbanističkog plana grada Užica do 2020. godine

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

Zaključak (o donošenju Uputstva za sprovođenje analize potreba za stručnim usavršavanjem u gradskim upravama grada Valjeva)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 24/17 od 5. oktobra 2017. godine

Pravilnik o naknadi troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada izabranih lica i postavljenih lica u organima grada Vranja

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o prisutnosti na radu izabranih i postavljenih lica u organima grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 17/17 od 12. oktobra 2017. godine

Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije bloka 83a ("Novo groblje") u Vršcu

"Sl. list grada Zaječara", br. 38/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u svakom organizacionom obliku u sistemu lokalne samouprave Grada Zaječara u 2017. godini

Odluka o ukidanju Stručne službe za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 26/17 od 28. septembra 2017. godine

Odluka o dopuni Statuta grada Zrenjanina

Odluka o ekonomskom osnaživanju žena u gradu Zrenjaninu

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika skupštine grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o platama, dodacima, naknadama i ostalim primanjima izabranih i postavljenih lica u organima grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Odluke o održavanju komunalne higijene (grad Zrenjanin)

Odluka o izmeni Statuta Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanin

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2017. godinu

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija", Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 30/17 od 2. oktobra 2017. godine

Odluka o prazniku i gradskoj slavi Opštine Ruma

"Sl. list opštine Inđija", br. 21/17 od 5. oktobra 2017. godine

Rešenje o rasporedu radnog vremena u Opštinskoj upravi opštine Inđija

Uputstvo o načelima za organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 68/17 od 20. oktobra 2017. godine

Uredba o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 90/17 od 2. oktobra 2017. godine

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Pravilnik o samostalnom obavljanju poslova socijalne zaštite

Pravilnik o uslovima za osnivanje ustanova socijalne zaštite i obavljanje djelatnosti socijalne zaštite