Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 26.06.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 26.06.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 45/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 6/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 6/19

"Sl. list APV" 26/19

"Sl. list grada Beograda" 41/19

"Sl. list grada Čačka" 6/19

"Sl. glasnik grada Jagodina" 4/19

"Sl. list grada Kikinde" 9/19

"Sl. list grada Kragujevca" 14/19

"Sl. list grada Kraljeva" 12/19

"Sl. list grada Kruševca" 6/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 12/19

"Sl. list grada Loznice" 1/19

"Sl. list grada Niša" 14/19

"Sl. list grada Novog Sada" 27/19

"Sl. list grada Pančeva" 11/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 5/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 6/19

"Sl. list grada Smedereva" 2/19

"Sl. list grada Sombora" 9/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 3/19

"Sl. list grada Subotice" 1/19

"Sl. list grada Užica" 5/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 7/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 11/19

"Sl. list grada Vršca" 1/19

"Sl. list grada Zaječara" 10/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 8/19

"Sl. list opština Srema" 10/19

"Sl. list opštine Beočin" 14/18

"Sl. list opštine Inđija" 6/19

"Sl. list CG" 33/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 36/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 45/19 od 21. juna 2019. godine

Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli

Pravilnik o načinu elektronskog prenosa podataka i obrascima za dodeljivanje i elektronsku razmenu podataka za IMO jedinstveni identifikacioni broj

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2019. godini

Pravilnik o popunjavanju radnih mesta u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i elementima za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i sadržini projekata za sve vrste geoloških istraživanja

Odluka o listi vrsta radnji obrade podataka o ličnosti za koje se mora izvršiti procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti i tražiti mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Odluka o obrazovanju Radne grupe za formiranje elektronskog registra poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Republike Srbije

Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije projekta "Izgradnja Nacionalnog fudbalskog stadiona, sa pratećim sadržajem"

Rešenje (o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Resavska pećina", Ana Bogdanović)

Rešenje (o ovlašćenju za ispitivanje otpada, "Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor", Bor)

Rešenje o imenovanju članova Saveta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Komunalprojekt", Bačka Palanka (Boško Mijatović)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas (Radislav Bjelica)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeće za distribuciju gasa "Ingas", Inđija (Milan Končarević)

Rešenje o imenovanju direktora JP "Vodovod i kanalizacija", Grocka (Borko Bali)

Rešenje o imenovanju srpskog dela srpsko-mađarske Mešovite komisije za graničnu kontrolu

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Vodoprivrednog privrednog društva "Dunav i Tisa" društvo s ograničenom odgovornošću Sombor (Boris Bulović)

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje prirodnim gasom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na javno snabdevanje

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom

Rešenje o nastavljanju rada na položaju pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju (Jovica Golubović)

Rešenje o nastavljanju rada na položaju pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju (Tamara Škembović)

Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Nenad Dolovac)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima (Marko Blagojević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Miloš Tomić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede (Predrag Đurić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini (Milija Marković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Sonja Rakić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (dr Sofija Radulović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Ivan Ribać)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Smiljana Kovačević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Dušan Purtić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (Darko Komnenić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja (Slavica Trifunović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja (Željko Kovačević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Vesna Nedeljković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike (prof. dr Miloš Banjac)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Maja Matija Ristić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva omladine i sporta (Slavka Lakićević)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Milorad Ivšan)

Rešenje o razrešenju članova Saveta saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-6199/2019-1)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-6318/2019)

Zaključak (predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, broj 4/0-02-542/2019-1)

Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu

Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2018. godinu

Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu

Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2018. godini

Opšti uslovi međumesnog prevoza

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 6/19 od 20. juna 2019. godine

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Katalog udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 6/19 od 23. maja 2019. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva za ljudske resurse Mađarske o saradnji u oblastima omladine i sporta

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije, Vlade Republike Bugarske, Vlade Republike Grčke i Vlade Rumunije o osnivanju Inicijalnog organizacionog komiteta za podnošenje zajedničkih kandidatura za Evropsko prvenstvo u fudbalu 2028. i ...

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblastima omladine i sporta između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Gruzije

Memorandum o saradnji između Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva životne sredine i energetike Republike Grčke u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora - Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture, između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 (2018) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja usluga elektronske uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina-Požega, između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao z

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad - Subotica - državna granica (Kelebija), između Vlade...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO u Srbiji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o saradnji u borbi protiv

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora o osnivanju Transportne zajednice

"Sl. list APV", br. 26/19 od 5. juna 2019. godine

Odluka o izmeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija, koje se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2019/2020

Rešenje o davanju lovišta "Mošorinski breg" na gazdovanje

"Sl. list grada Beograda", br. 41/19 od 4. juna 2019. godine

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Zemun

"Sl. list grada Čačka", br. 6/19 od 25. aprila 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu sufinansiranja uređenja fasada zgrada u ekstra zoni grada Čačka

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o održavanju javnih zelenih površina (grad Čačak)

Statut grada Čačka

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/19 od 27. februara 2019. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku 2017. godinu

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Jagodina)

Odluka o obavljanju limo servisa na teritoriji grada Jagodine

Odluka o taksi prevozu na teritoriji grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 9/19 od 5. aprila 2019. godine

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Kikinde

Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde

Odluka o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 14/19 od 21. maja 2019. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke saniranju šteta građanima nastalih prirodnom ili drugom nezgodom na teritoriji grada Kragujevca ("Službeni list grada Kragujevca", broj 38/16)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 12/19 od 13. maja 2019. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Kraljeva, Republika Srbija i grada Đilina, Narodna Republika Kina

Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Kraljeva, Republika Srbija i grada Južnog Juklida u Ohaju, Sjedinjene Američke Države

"Sl. list grada Kruševca", br. 6/19 od 8. maja 2019. godine

Odluka o osnivanju Službe budžetske inspekcije Grada Kruševca

Odluka o osnivanju Službe interne revizije Grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 12/19 od 22. maja 2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Vlasotince

"Sl. list grada Loznice", br. 1/19 od 23. januara 2019. godine

Statut grada Loznice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Niša", br. 14/19 od 12. marta 2019. godine

Statut opštine Bela Palanka

"Sl. list grada Novog Sada", br. 27/19 od 5. juna 2019. godine

Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada

Odluka o izmenama Odluke o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom iz Toplifikacionog sistema Grada Novog Sada

Odluka o zaduživanju putem dugoročnog kredita Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora "Stan" Novi Sad

"Sl. list grada Pančeva", br. 11/19 od 20. maja 2019. godine

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije bloka 014 u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana generalne regulacije Celina 2 - Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/19 od 19. marta 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Doma zdravlja Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 6/19 od 27. marta 2019. godine

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (opština Vladimirci)

Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Vladimirci

Odluka o šestoj izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Vladimirci

Statut opštine Vladimirci

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika opštine Vladimirci

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/19 od 8. aprila 2019. godine

Prečišćen tekst Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 9/19 od 10. juna 2019. godine

Odluka o kontroli prijema i realizacije donacija budžetu grada Sombora

Rešenje o utvrđivanju naknada odbornicima i članovima radnih tela koje imenuje Skupština grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/19 od 22. marta 2019. godine

Statut grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 1/19 od 18. januara 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 5/19 od 18. februara 2019. godine

Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema Gradskih uprava grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 7/19 od 22. maja 2019. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Valjeva, Republika Srbija i Grada Soči, Krasnodarska Pokrajina, Ruska Federacija

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 11/19 od 25. aprila 2019. godine

Odluka o izmeni Odluke o javnim priznanjima Grada Vranja

Odluka o izmeni odluke o Pravobranilaštvu grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 1/19 od 5. marta 2019. godine

Odluka o javnim parkiralištima (grad Vršac)

Odluka o pokretanju postupka pribavljanja u javnu svojinu grada Vršca poslovnog prostora označenog sa brojem 1 koji se nalazi u prizemlju poslovne zgrade u Vršcu ul. Sterijina 60 putem razmene neposrednom pogodbom

Statut grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 10/19 od 12. aprila 2019. godine

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom prevozu na teritoriji Grada Zaječara

Poslovnik Gradskog veća grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 8/19 od 27. marta 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 10/19 od 29. marta 2019. godine

Statut opštine Irig

"Sl. list opštine Beočin", br. 14/18 od 29. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 6/19 od 5. marta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu u Opštinskoj upravi opštine Inđija

Pravilnik o službenoj i radnoj odeći i obući i dodatnoj opremi zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Inđija

Odluka o izmeni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom (opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 33/19 od 14. juna 2019. godine

Uredba o viznom režimu

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 36/19 od 4. maja 2019. godine

Zakon o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

Zakon o radio-amaterizmu u Republici Srpskoj

Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja