Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 26.12.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 26.12.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 97/11

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 8/11

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 10/11

"Sl. list APV" 20/11

"Sl. list grada Beograda" 47/11

"Sl. list grada Novog Sada" 44/11

"Sl. list grada Niša" 71/11

"Sl. list grada Kragujevca" 27/11

"Sl. list grada Čačka" 14/11

"Sl. list grada Kruševca" 3/11

"Sl. list grada Kraljeva" 15/11

"Sl. list grada Užica" 13-1/11

"Sl. list grada Pančeva" 29/11

"Sl. list grada Zrenjanina" 19/11

"Sl. list grada Sombora" 11/11

"Sl. list grada Smedereva" 7/11

"Sl. list grada Loznice" 4/11

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 8/11

"Sl. list grada Zaječara" 31/11

"Sl. list grada Subotice" 60/11

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 25/11

"Sl. glasnik grada Požarevca" 6/11

"Sl. glasnik grada Jagodina" 10/11

"Sl. glasnik grada Leskovca" 23/11

"Sl. glasnik grada Valjeva" 12/11

"Sl. glasnik grada Vranja" 23/11

"Sl. list opština Srema" 29/11

"Sl. list opštine Kikinda" 20/11

"Sl. list CG" 58/11

"Sl. glasnik Republike Srpske" 124/11

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 97/11 od 21. decembra 2011. godine

Uredba o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Uredba o posebnim merama fizičko-tehničke zaštite tajnih podataka

Uredba o prestanku važenja Uredbe o tehničkoj dokumentaciji za izvođenje geodetskih radova i sticanju ovlašćenja za projektovanje geodetskih radova

Pravilnik o evidenciji o izvorima jonizujućih zračenja, profesionalno izloženim licima, o izloženosti pacijenata jonizujućim zračenjima i radioaktivnom otpadu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka,…

Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti

Pravilnik o tehničkoj dokumentaciji za izvođenje geodetskih radova i dnevniku radova

Odluka o izmenama Odluke o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda

Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Stara Pazova

Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Dušica Colić)

Odluka o prestanku važenja Odluke o evidencijama o izvorima jonizujućih zračenja i o ozračenosti stanovništva, pacijenata i lica koja su pri radu izložena dejstvu jonizujućih zračenja

Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu i uslovima sistematskog ispitivanja prisustva radionuklida u životnoj sredini u okolini nuklearnog objekta

Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Kula i obrazovanju Privremenog organa opštine Kula

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2012. godini

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja za 2011. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije za 2011. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" za 2011.godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda nad rashodima ostvarenog u Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije u 2010. godini

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Kula

Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9445/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9410/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9423/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9424/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9431/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9505/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9506/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9508/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9509/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9511/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9533/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9535/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9599/2011)

Rešenje o ustupanju, bez naknade, opštini Kanjiža stvari oduzetih u postupku terenske kontrole

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 9)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora - stalnog predstavnika Republike Srbije - šefa Stalne misije Republike Srbije pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i drugim međunarodnim organizacijama u Beču (Miroslava Beham)

Statut Akreditacionog tela Srbije

Spisak srpskih standarda iz oblasti opreme pod pritiskom i sklopova kod kojih je najveći dozvoljeni pritisak PS veći od 0,5 bar

Spisak srpskih standarda iz oblasti serijski proizvedenih jednostavnih posuda pod pritiskom

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 8/11 od 1. decembra 2011. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 10/11 od 7. decembra 2011. godine

Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o pomorskim privilegijama i hipotekama

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o privremenom zapošljavanju državljana Republike Srbije u Bosni i Hercegovini i državljana Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zaštite životne sredine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti odbrane i statusu njihovih snaga

"Sl. list APV", br. 20/11 od 1. decembra 2011. godine

Rešenje (o utvđivanju Programa unapređenja stočarstva u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2011. godinu)

Rešenje (o utvrđivanju Programa ruralnog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu)

"Sl. list grada Beograda", br. 47/11 od 24. novembra 2011. godine

Pravilnik o načinu pripreme i distribucije besplatnih obroka

Odluka o donošenju Programa gasifikacije naselja na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za kulturu Lazarevac iz Lazarevca, ul. Hilandarska br. 2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci grada Beograda iz Beograda, ul. Knez Mihailova br. 56

Pokazatelj rasta potrošačkih cena u oktobru 2011. godine

"Sl. list grada Novog Sada", br. 44/11 od 26. novembra 2011. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada Novog Sada

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uniformi i oznakama na uniformi komunalnih policajaca (na teritoriji Grada Novog Sada)

Odluka o izmenama Odluke o organizovanju Komunalne radne organizacije "Gradsko zelenilo" u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2011. godinu (na teritoriji Grada Novog Sada)

Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Informatika" Novi Sad za 2011. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Informatika" Novi Sad za 2011. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana" Novi Sad radi izmirenja dugovanja prema Javnom preduzeću "Srbijagas" Novi Sad

"Sl. list grada Niša", br. 71/11 od 25. novembra 2011. godine

Odluka br. 6 (o utvrđivanju cena održavanja stambenog i poslovnog prostora JP "Nišstan" Niš)

Odluka o cenama neophodnih pogrebnih usluga (JKP "Gorica" Niš)

Odluka o cenama redovnog odvoza smeća (JKP "Mediana" Niš)

Odluka o utvrđivanju cene grejanja (Javno komunalno preduzeće "Gradska toplana" Niš)

Odluka o utvrđivanju pijačne naknade na pijacama na teritoriji Grada Niša

Odluka o utvrđivanju visine cena komunalnih usluga (JKP "Mediana" Niš)

Rešenje (o davanju saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Mediana" Niš o utvrđivanju visine cena komunalnih usluga redovnog odvoza smeća)

Rešenje (o davanju saglasnost na Odluku Upravnog odbora JP za stambene usluge "Nišstan" Niš)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Gorica" Niš o cenama neophodnih pogrebnih usluga)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Niš o utvrđivanju cene grejanja)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Mediana" Niš o utvrđivanju visine cena obaveznih dimničarskih usluga)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Niš, o utvrđivanju pijačne naknade na pijacama na teritoriji Grada Niša)

Rešenje o utvrđivanju cena usluga prevoza u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša

"Sl. list grada Kragujevca", br. 27/11 od 6. decembra 2011. godine

Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2012. godinu

"Sl. list grada Čačka", br. 14/11 od 29. oktobra 2011. godine

Odluka (o izboru "Progres-inženjering"-a iz Čačka, za strateškog partnera za finansiranje, projektovanje i izvođenje radova na gasifikaciji naseljenih mesta grada Čačka)

Izmene Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2011. godinu (na teritoriji grada Čačka)

Izmene Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2011. godinu (na teritoriji grada Čačka)

"Sl. list grada Kruševca", br. 3/11 od 4. juna 2011. godine

Odluka o izmenama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmeni Odluke o boji i načinu označavanja vozila i opremi komunalne policije (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmeni Odluke o uniformi i oznakama komunalnih policajaca (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu, osim poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon (na teritoriji grada Kruševca)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 15/11 od 24. oktobra 2011. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja mobilnih i fiksnih telefona (na teritoriji grada Kraljeva)

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja mobilnih i fiksnih telefona gradske uprave grada Kraljeva

Pravilnik o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika novčane pomoći za nabavku građevinskog materijala (na teritoriji grada Kraljeva)

"Sl. list grada Užica", br. 13-1/11 od 5. septembra 2011. godine

Odluka o ustanovljenju javnih priznanja i nagrada grada Užica (prečišćeni tekst)

"Sl. list grada Pančeva", br. 29/11 od 14. novembra 2011. godine

Odluka (o utvrđivanju cena karata za prevoz u I zoni "JKP "Autotransport Pančevo")

Odluka (o utvrđivanju cena karata za prevoz u II zoni "JKP "Autotransport Pančevo")

Odluka (o utvrđivanju cena karata za prevoz u III zoni "JKP "Autotransport Pančevo")

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena karata za prevoz u I zoni (grad Pančevo)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena karata za prevoz u II zoni (grad Pančevo)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena karata za prevoz u III zoni (grad Pančevo)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 19/11 od 27. oktobra 2011. godine

Odluka o izmenama Odluke o parkiranju vozila (na teritoriji grada Zrenjanina)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 11/11 od 29. novembra 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritoriji Grada Sombora)

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Grada Sombora

Odluka o otpisu kamate na izvorne lokalne javne prihode Grada Sombora dospelih na naplatu zaključno sa 31.12.2010. godine privrednim subjektima u restrukturiranju

Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o Mesnim zajednicama na teritoriji grada Sombora

"Sl. list grada Smedereva", br. 7/11 od 4. novembra 2011. godine

Odluka o gradskom vodovodu i kanalizaciji (na teritoriji grada Smedereva)

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama grada Smedereva

Odluka o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva

Rešenje o ceni ishrane dece koja pohađaju četvoročasovni pripremni predškolski program u godini pred polazak u školu u ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Naša radost" Smederevo

"Sl. list grada Loznice", br. 4/11 od 13. juna 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Loznice

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u svojini Grada Loznice

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji gada Loznice)

Odluka o visini stope poreza na imovinu (na teritoriji grada Loznice)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8/11 od 7. novembra 2011. godine

Odluka o regresiranju troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi "Pčelica" (Grad Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Zaječara", br. 31/11 od 24. oktobra 2011. godine

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju autobuskih stajališta na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Subotice", br. 60/11 od 12. decembra 2011. godine

Odluka Ustavnog suda IUl broj 16/2009 (odnosi se na Odluku o javnim parkiralištima u Opštini Subotica)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 25/11 od 18. novembra 2011. godine

Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite opštine Koceljeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 6/11 od 23. septembra 2011. godine

Aneks Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Parking servis Požarevac"

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom uređenju (na teritoriji grada Požarevca)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 10/11 od 6. decembra 2011. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi (grada Jagodine)

Odluka o zlatnicima koje dodeljuje grad Jagodina

Rešenje (o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Jagodine)

Rešenje o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju (na teritoriji grada Jagodine)

Rešenje o osnivanju Službe za internu finansijsku kontrolu (na teritoriji grada Jagodine)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 23/11 od 7. novembra 2011. godine

Odluka o finansijskoj pomoći porodiljama (na teritoriji grada Leskovca)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu (na teritoriji grada Leskovca)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 12/11 od 30. septembra 2011. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Doma zdravlja Valjevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu (na teritoriji grada Valjeva)

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o podizanju i održavanju spomenika i skulpturalnih dela na teritoriji grada Valjeva

Odluka o izmenama Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Valjeva)

Odluka o organizaciji rada doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti (na teritoriji grada Valjeva)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 23/11 od 22. avgusta 2011. godine

Odluka o građevinskom zemljištu (prečišćen tekst)

Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst)

Odluka o javnim priznanjima grada Vranja (prečišćen tekst)

Odluka o komunalnoj inspekciji (prečišćen tekst)

Odluka o objavljivanju gradskih propisa i drugih akata i o izdavanju "Službenog glasnika grada Vranja" (prečišćen tekst)

Odluka o obrazovanju i unutrašnjem uređenju komunalne policije grada Vranja (prečišćen tekst)

Odluka o organizaciji Gradske uprave Grada Vranja (Prečišćen tekst)

Odluka o uniformi i oznakama komunalnih policajaca grada Vranja (prečišćen tekst)

Statut grada Vranja (Prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 29/11 od 4. novembra 2011. godine

Odluka o usvajanju Regionalnog plana upravljanja otpadom za opštine Inđija, Irig, Ruma, Sremski Karlovci, Šid, Stara Pazova i Pećinci

Poslovnik o dopunama Poslovnika Opštinskog veća (opštine Šid)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 20/11 od 6. septembra 2011. godine

Kolektivni ugovor za ustanove kulture i fizičke kulture opštine Kikinda

Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna preduzeća opštine Kikinda

"Sl. list CG", br. 58/11 od 6. decembra 2011. godine

Pravilnik o načinu sprovođenja internog oglasa za raspoređivanje na rad u diplomatsko-konzularnom predstavništvu

Pravilnik o određivanju visine troškova ishrane djece koje plaćaju roditelji u javnoj predškolskoj ustanovi

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 124/11 od 14. decembra 2011. godine

Zakon o komunalnim djelatnostima

Zakon o zaštiti vazduha

Pravilnik o uslovima za rad sigurne kuće

Kodeks profesionalne etike za interne revizore u javnom sektoru Republike Srpske