Trenutno u Ekspertu

Propisa: 158089

Službenih mišljenja: 17912

Sudske prakse: 10432

Modela akata: 957

Obrazaca: 45721

Podzakonskih akata: 118553

Prečišć. tekstova: 35246

Propisa CG: 2343

Propisa R.Srpske: 2867

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 27.02.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 27.02.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 12/17

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 1/17

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 11/16

"Sl. list APV" 6/17

"Sl. list grada Beograda" 5/17

"Sl. list grada Čačka" 26/16

"Sl. gl. grada Jagodina" 21/16

"Sl. list grada Kikinde" 4/17

"Sl. list grada Kragujevca" 42/16

"Sl. list grada Kraljeva" 5/17

"Sl. list grada Kruševca" 15/16

"Sl. gl. grada Leskovca" 54/16

"Sl. list grada Loznice" 26/16

"Sl. list grada Niša" 151/16

"Sl. list grada Novog Sada" 6/17

"Sl. list grada Pančeva" 39/16

"Sl. glasnik grada Požarevca" 18/16

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 36/16

"Sl. list grada Smedereva" 11/16

"Sl. list grada Sombora" 28/16

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 20/16

"Sl. list grada Subotice" 3/17

"Sl. list grada Užica" 2/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 1/17

"Sl. list grada Vršca" 20/16

"Sl. list grada Zaječara" 1/17

"Sl. list grada Zrenjanina" 34/16

"Sl. list opština Srema" 42/16

"Sl. list opštine Inđija" 26/16

"Sl. list CG" 10/17

"Sl. glasnik Republike Srpske" 13/17

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 12/17 od 22. februara 2017. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja

Uredba o izmeni Uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke "EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017"

Uredba o izmeni Uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke "KROV 2017"

Pravilnik o bližim uslovima za upis u Evidenciju posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima

Pravilnik o dopuni Pravilnika o naučnim, umetničkim, odnosno stručnim oblastima u okviru obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih

Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportova

Pravilnik o sadržaju izveštaja privremenog zastupnika kapitala

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku sprovođenja javnog konkursa za javno-privatno partnerstvo i koncesije u području žičara

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Tomislav Runić)

Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za razvoj turizma Republike Srbije

Odluka o obrazovanju Radne grupe za uspostavljanje usluge elektronskog plaćanja platnim karticama

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Dragiša Radisavljević)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Milovan Aleksić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Vera B. Milošević)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Vera V. Milošević)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0006/16-11)

Rešenje (o utvrđivanju o ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, "Animal Duo-Vet" d.o.o. Negotin)

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za 2017. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Razvojne agencije Srbije za 2017. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Razvojne agencije Srbije za 2017. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" za 2016. godinu

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" iz Kraljeva (Ivica Bogojević)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Vladimir Ilić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za železnice (Siniša Trkulja)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde (dr Marko Nikolić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Predrag Ćetković)

Rešenje o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" iz Kraljeva (Dejan Ćajić)

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naredba o izmeni Naredbe o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti ptica avijarna influenca u Republiku Srbiju

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 91)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Kipar (Marko Blagojević)

Podatak o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom isplaćene u četvrtom kvartalu 2016. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 1/17 od 10. januara 2017. godine

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program za obrazovni profil tehničar mehatronike

Pravilnik o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u Filološkoj gimnaziji

Pravilnik o programu učenja znakovnog jezika

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 11/16 od 28. decembra 2016. godine

Memorandum o razumevanju između vazduhoplovnih vlasti Republike Kazahstana i vazduhoplovnih vlasti Republike Srbije

Zakon o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom avio-prevozu u Evropi

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke,...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Koreje

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

"Sl. list APV", br. 6/17 od 1. februara 2017. godine

Pravilnik o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za zapošljavanje

Rešenje (o utvrđivanju nominalnog iznosa novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete za 2017. godinu, na teritoriji AP Vojvodine)

"Sl. list grada Beograda", br. 5/17 od 3. februara 2017. godine

Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Beogradu

Odluka o dopuni Odluke o Upravi Gradske opštine Lazarevac

Odluka o izmeni Odluke o načinu finansiranja projekata, aktivnosti ili programa unapređenja poljoprivrede na teritoriji Gradske opštine Mladenovac iz budžeta Gradske opštine Mladenovac

Odluka o izmeni Odluke o načinu obračuna i naplate osnovnih komunalnih usluga - isporuka vode za piće i odvođenje iskorišćenih voda (kanalizacija) na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Odluka o stalnim manifestacijama iz oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Mladenovac

Odluka o uspostavljanju saradnje Gradske opštine Lazarevac sa gradovima i opštinama u slivu Kolubare

Prečišćen tekst Odluke o promeni osnivačkog akta Privrednog društva "Elektroizgradnja" doo Beograd

Plan mesta za postavljanje stanica za iznajmljivanje bicikala na teritoriji grada Beograda

Ugovor o osnivanju fonda "Zoran Božinović"

"Sl. list grada Čačka", br. 26/16 od 29. decembra 2016. godine

Odluka o izmeni i dopunama Statuta grada Čačka

Odluka o utvrđivanju ekonomski najniže cene auto-taksi prevoza na teritoriji grada Čačka

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 21/16 od 21. decembra 2016. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku

"Sl. list grada Kikinde", br. 4/17 od 10. februara 2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 42/16 od 20. decembra 2016. godine

Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2017. godinu

"Sl. list grada Kraljeva", br. 5/17 od 17. februara 2017. godine

Rešenje (o utvrđivanju iznosa jednokratne novčane pomoći porodici sa više dece sa teritorije grada Kraljeva za kalendarsku 2017. godinu)

"Sl. list grada Kruševca", br. 15/16 od 28. decembra 2016. godine

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kruševca, Gradskog pravobranilaštva i Službe mesnih zajednica za 2017. godinu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 54/16 od 29. decembra 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Leskovca za 2015. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Leskovca

Odluka o utvrđivanju radnopravnog statusa lica koja bira Skupština opštine Lebane

"Sl. list grada Loznice", br. 26/16 od 30. decembra 2016. godine

Dopuna Kadrovskog plana organa grada Loznice za 2017. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 151/16 od 22. decembra 2016. godine

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Gadžin Han

"Sl. list grada Novog Sada", br. 6/17 od 13. februara 2017. godine

Uputstvo o bližem uređivanju načela za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 39/16 od 29. decembra 2016. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo

Statut Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 18/16 od 26. decembra 2016. godine

Statutarna odluka o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Kostolac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 36/16 od 29. decembra 2016. godine

Kadrovski plan radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama opštine Bogatić

"Sl. list grada Smedereva", br. 11/16 od 30. novembra 2016. godine

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 28/16 od 22. decembra 2016. godine

Poslovnik Skupštine grada Sombora (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 20/16 od 29. decembra 2016. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine Grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 3/17 od 27. januara 2017. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2017. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2017. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 2/17 od 17. januara 2017. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2015.

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/17 od 10. februara 2017. godine

Statut grada Valjeva (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Vršca", br. 20/16 od 21. decembra 2016. godine

Odluka o organizaciji Gradske uprave (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 1/17 od 12. januara 2017. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Stručnoj službi za skupštinske poslove, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 34/16 od 23. decembra 2016. godine

Odluka o izmeni Odluke o raspolaganju stanovima grada Zrenjanina na osnovu programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje

"Sl. list opština Srema", br. 42/16 od 29. decembra 2016. godine

Poslovnik Skupštine opštine Pećinci

Kadrovski plan u jedinici lokalne samouprave opštine Pećinci za 2017. godinu

"Sl. list opštine Inđija", br. 26/16 od 29. decembra 2016. godine

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Inđija i Pravobranilaštva opštine Inđija za 2017. godinu

"Sl. list CG", br. 10/17 od 8. februara 2017. godine

Uputstvo o izmjeni Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 13/17 od 13. februara 2017. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bezbjednosti predmeta široke potrošnje