Trenutno u Ekspertu

Propisa: 141478

Službenih mišljenja: 17184

Sudske prakse: 9891

Modela akata: 908

Obrazaca: 41473

Podzakonskih akata: 105368

Prečišć. tekstova: 32025

Propisa CG: 2117

Propisa R.Srpske: 2599

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 27.04.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 27.04.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 49/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 3/22

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 2/22

"Sl. list APV" 16/22

"Sl. list grada Beograda" 44/22

"Sl. list grada Čačka" 5/22

"Sl. gl. grada Jagodina" 4/22

"Sl. list grada Kikinde" 4/22

"Sl. list grada Kragujevca" 15/22

"Sl. list grada Kraljeva" 4/22

"Sl. list grada Kruševca" 23/21

"Sl. gl. grada Leskovca" 7/22

"Sl. list grada Loznice" 1/22

"Sl. list grada Niša" 34/22

"Sl. list grada Novog Sada" 13/22

"Sl. list grada Pančeva" 8/22

"Sl. gl. grada Požarevca" 2/22

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 5/22

"Sl. list grada Smedereva" 10/21

"Sl. list grada Sombora" 3/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 2/22

"Sl. list grada Subotice" 11/22

"Sl. list grada Užica" 15/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 4/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 5/22

"Sl. list grada Vršca" 2/22

"Sl. list grada Zaječara" 75/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 8/22

"Sl. list opština Srema" 9/22

"Sl. list opštine Beočin" 20/21

"Sl. list opštine Inđija" 20/21

"Sl. list CG" 44/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 33/22

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 49/22 od 21. aprila 2022. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava

Uredba o izmenama Uredbe o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira

Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom

Pravilnik o bližem sadržaju i smernicama za određivanje nacionalnih ciljeva Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana, načinu njegove izrade i izveštavanju o njegovoj realizaciji

Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode "Carska bara"

Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada

Odluka o izboru sudije (Biljana Lepotić)

Odluka o izboru sudije (Bojan Božović)

Odluka o izboru sudije (Dubravka Knežević)

Odluka o izboru sudije (Jasmina Vukovljak Jovanović)

Odluka o izboru sudije (Jelena Grubor)

Odluka o izboru sudije (Ljiljana Marjanović Andrić)

Odluka o izboru sudije (Maja Dabić)

Odluka o izboru sudije (Milena Simonović)

Odluka o izboru sudije (Miško Radivojević)

Odluka o izboru sudije (Nada Đorđević)

Odluka o izboru sudije (Sanja Marković)

Odluka o izboru sudije (Sanja Perić)

Odluka o izboru sudije (Slađana Jovanović)

Odluka o izboru sudije (Tatjana Jeremić)

Odluka o izboru sudije (Tatjana Naumov)

Odluka o izboru sudije (Vesna Lukačević)

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca (A broj 173/22)

Odluka o izboru zamenika Republičkog javnog tužioca (A broj 173/22)

Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene arheološkog nalazišta Belo brdo

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd centar - Resnik - Mladenovac - Velika Plana na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd-Niš na životnu sredinu

Odluka o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo

Rešenje (Direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Broj 014-07-00-0270/21-11)

Rešenje (Direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Broj 014-07-00-0651/19-11)

Rešenje (o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, Hadžić (Vladan) Gordana)

Rešenje (o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, Mitrović (Slobodan) Dejan)

Rešenje (o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, Nikolić (Obrad) Veljko)

Rešenje (o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, Pajović (Nenad) Milan)

Rešenje (o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, Pantović (Dobrivoje) Aleksandar)

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "SAN CRISTOBAL DE LA HABANA 20 ANIVERSARIO")

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću i Finansijski plan za realizaciju programa priređivanja igara na sreću "Državna lutrija Srbije" d.o.o. Beograd za 2022. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Vrnjačka Banja, Republika Srbija i grada Živinice, Bosna i Hercegovina

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja za 2022. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti DTD VD "Srednja Bačka" d.o.o. Bečej za 2021. godinu

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Ivanjica (dr Marijana Lišanin)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Veliki park", Užice (Vesna Petrić)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš (Dušan Andrejević)

Rešenje o izmenama Rešenja o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade (Nebojša Skorić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za železnice (Lazar Mosurović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora - glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (Gradimir Ćirković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora - glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (Vesna Bogićević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije (Aleksandar Milanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (Slavimir Stevanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Duško Marinković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija (Tatjana Paulica Milovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija (Danijela Maletić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje (Aleksandra Hranjec)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja (Stanko Blagojević)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Padalica (Aleksandar) Akim)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Renge (Vladimir) Evgenij)

Rešenje o razrešenju člana i imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za proučavanje lekovitog bilja "Dr Josif Pančić" u Beogradu

Rešenje o razrešenju direktora JP "Veliki park", Užice (Branko Bogićević)

Rešenje o razrešenju direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš (Ljiljana Berić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Ivanjica (dr Nikola Karapetrović)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-3383/2022)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-3384/2022)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 107)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 108)

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 109)

Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2022. godinu

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 3/22 od 29. marta 2022. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju ...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju ...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju ...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju ...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju …

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2021/2022. godinu

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem…

Dopuna Kataloga udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za treći i sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Katalog udžbenika na jezicima nacionalnih manjina za predškolsku ustanovu, osnovnu i srednju školu za školsku 2022/2023. godinu

Katalog udžbenika za četvrti i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 2/22 od 12. aprila 2022. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, međunarodne trgovine, civilnog vazduhoplovstva i dijaspore Svete Lucije o prijateljstvu i zajedničkoj saradnji

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti protokola između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i saradnje Republike Ekvatorijalne Gvineje

Memorandum o razumevanju o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i saradnje Republike Ekvatorijalne Gvineje

Opšti sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabona

Sporazum između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske o saradnji u oblasti organske proizvodnje i međusobnom priznavanju sertifikata za organske proizv

Sporazum o saradnji između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ambasade Republike Francuske u Srbiji i Francuskog instituta u Srbiji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu

"Sl. list APV", br. 16/22 od 30. marta 2022. godine

Odluka o obrazovanju saveta za rodnu ravnopravnost (AP Vojvodina)

"Sl. list grada Beograda", br. 44/22 od 14. aprila 2022. godine

Rešenje o sprovođenju ponovnog glasanja na biračkim mestima na kojima je poništeno glasanje na izborima za odbornike Skupštine grada Beograda, održanim 3. aprila 2022. godine

"Sl. list grada Čačka", br. 5/22 od 26. februara 2022. godine

Aneks II Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak

Odluka o dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Dom kulture Čačak

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis"

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Narodni muzej Čačak

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/22 od 21. marta 2022. godine

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 4/22 od 21. februara 2022. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini grada Kikinde

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cene zakupa za poslovni prostor grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 15/22 od 1. aprila 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama (na teritoriji grada Kragujevca)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 4/22 od 17. februara 2022. godine

Rešenje o utvrđivanju visine iznosa neprofitne zakupnine (grad Kraljevo, U PRIMENI: od 1. jula 2022. godine)

"Sl. list grada Kruševca", br. 23/21 od 25. decembra 2021. godine

Odluka o dopunama Poslovnika Skupštine grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Kruševac)

Odluka o izradi murala posvećenog Veri Nikolić u Kruševcu

Odluka o uslovima i načinu sticanja prava na plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za samostalne umetnike (grad Kruševac)

Etički kodeks ponašanja funkcionera grada Kruševca

Kadrovski plan Gradske uprave, Gradskog pravobranilaštva, Službe mesnih zajednica, Službe budžetske inspekcije i Službe interne revizije grada Kruševca za 2022. godinu

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 7/22 od 18. marta 2022. godine

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Medveđa

"Sl. list grada Loznice", br. 1/22 od 14. februara 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 34/22 od 11. aprila 2022. godine

Rešenje o utvrđivanju cene u okviru taksi tarife po kojoj se taksi prevoz mora obavljati na teritoriji Grada Niša

"Sl. list grada Novog Sada", br. 13/22 od 18. aprila 2022. godine

Program prevencije zloupotrebe droga za 2022. godinu (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 8/22 od 25. marta 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o ekonomski najnižoj ceni po kojoj se taksi prevoz putnika mora obavljati na teritoriji grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/22 od 14. februara 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera poboljšanja energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u gradu Požarevcu

Poslovnik Gradske izborne komisije u Požarevcu

Poslovnik o radu Komisije za nadzor (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 5/22 od 14. marta 2022. godine

Ispravka tehničke greške (Odluke o nagrađivanju učenika i studenata na teritoriji grada Šapca)

"Sl. list grada Smedereva", br. 10/21 od 24. decembra 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe (grad Smederevo)

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini grada Smedereva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju spomenika prirode "Hrast lužnjak - Dolovo"

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju spomenika prirode "Hrast lužnjak - Smederevo"

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju spomenika prirode "Hrast Platnara"

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju spomenika prirode "Karađorđev dud"

Kadrovski plan Gradske uprave grada Smedereva za 2022. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 3/22 od 24. februara 2022. godine

Poslovnik o radu Gradske izborne komisije grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/22 od 31. januara 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 11/22 od 31. marta 2022. godine

Odluka (o umanjenju naknade za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 15/22 od 30. marta 2022. godine

Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 4/22 od 11. marta 2022. godine

Odluka o izmenama Metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja (na teritoriji grada Valjeva)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 5/22 od 28. marta 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Surdulica

"Sl. list grada Vršca", br. 2/22 od 12. februara 2022. godine

Poslovnik o radu Gradske izborne komisije grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 75/21 od 30. decembra 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 8/22 od 11. aprila 2022. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 9/22 od 28. marta 2022. godine

Odluka o pravu na finansijsku pomoć trudnicama i nezaposlenim porodiljama (opština Ruma)

Odluka o pružanju finansijske podrške porodici za prvorođeno dete (opština Ruma)

"Sl. list opštine Beočin", br. 20/21 od 20. decembra 2021. godine

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Beočin i Pravobranilaštva opštine Beočin za 2022. godinu

"Sl. list opštine Inđija", br. 20/21 od 30. decembra 2021. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom (na teritoriji opštine Inđija)

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (opština Inđija)

Odluka o objavljivanju opštih i drugih akata organa opštine Inđija

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Inđija i Pravobranilaštva opštine Inđija za 2022. godinu

"Sl. list CG", br. 44/22 od 20. aprila 2022. godine

Odluka o izmjeni Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 33/22 od 15. aprila 2022. godine

Pravilnik o trgovanju hartijama od vrijednosti

Posebni kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti socijalne zaštite