Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 27.05.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 27.05.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 45/15

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 3/15

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 10/15

"Sl. list APV" 14/15

"Sl. list grada Beograda" 22/15

"Sl. list grada Novog Sada" 13/15

"Sl. list grada Niša" 28/15

"Sl. list grada Kragujevca" 11/15

"Sl. list grada Čačka" 5/15

"Sl. list grada Kruševca" 7/14

"Sl. list grada Kraljeva" 11/15

"Sl. list grada Užica" 8/15

"Sl. list grada Pančeva" 11/15

"Sl. list grada Zrenjanina" 8/15

"Sl. list grada Sombora" 3/15

"Sl. list grada Smedereva" 2/15

"Sl. list grada Loznice" 9/14

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 2/15

"Sl. list grada Zaječara" 18/15

"Sl. list grada Subotice" 5/15

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 4/15

"Sl. glasnik grada Požarevca" 13/14

"Sl. glasnik grada Jagodina" 4/15

"Sl. glasnik grada Leskovca" 5/15

"Sl. glasnik grada Valjeva" 2/15

"Sl. list opština Srema" 13/15

"Sl. list opštine Kikinda" 6/15

"Sl. list opštine Inđija" 14/14

"Sl. list CG" 17/15

"Sl. glasnik Republike Srpske" 35/15

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 45/15 od 22. maja 2015. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save"

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2015. godinu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku investicijama u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka

Pravilnik o registraciji kolektivnih ugovora

Pravilnik o rejonizaciji vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Srbije

Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa izvođenja osnovnih geoloških istraživanja za 2015. godinu

Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2015. godinu

Odluka o dopuni Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Selevenjske pustare"

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

Odluka o poravnanju razlika između opravdanih i ostvarenih prihoda i odobrenih troškova operatora distributivnog sistema električne energije

Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize

Rešenje (o upisu u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima Privredno društvo "Fortis Tobacco" d.o.o., Beograd)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara - Sektor za nadzor u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Radovan Ristanović)

Autentično tumačenje odredbe člana 54. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14)

Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi (u primeni od 1. juna 2015. godine)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 3/15 od 7. maja 2015. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

Pravilnik o osnovama vaspitnog programa

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 10/15 od 11. maja 2015. godine

Zakon o potvrđivanju Protokola broj 15 kojim se menja Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

"Sl. list APV", br. 14/15 od 8. aprila 2015. godine

Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine"

Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju instituta BioSens - istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema

"Sl. list grada Beograda", br. 22/15 od 20. aprila 2015. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica i naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Grocka

"Sl. list grada Novog Sada", br. 13/15 od 9. aprila 2015. godine

Odluka o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2015. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 28/15 od 15. aprila 2015. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Žitorađa

"Sl. list grada Kragujevca", br. 11/15 od 31. marta 2015. godine

Uputstvo o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u gradskoj upravi grada Kragujevca

"Sl. list grada Čačka", br. 5/15 od 14. marta 2015. godine

Pravilnik o finansijskoj podršci porodici za novorođenu decu u 2015. godini (na teritoriji grada Čačka)

"Sl. list grada Kruševca", br. 7/14 od 30. decembra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće i podizanju i održavanju zelenih površina na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada

"Sl. list grada Kraljeva", br. 11/15 od 2. aprila 2015. godine

Odluka o građevinskom zemljištu

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Kraljeva)

"Sl. list grada Užica", br. 8/15 od 8. aprila 2015. godine

Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

"Sl. list grada Pančeva", br. 11/15 od 9. aprila 2015. godine

Odluka o zelenim površinama na teritoriji grada Pančeva

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 8/15 od 27. februara 2015. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 3/15 od 29. aprila 2015. godine

Odluka o načinu korišćenja poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, neplodnog i vodnog zemljišta u javnoj svojini grada Sombora

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/15 od 9. marta 2015. godine

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju "Sunce", Smederevo

Prečišćen tekst Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u gradu Smederevu

Prečišćen tekst Statuta grada Smedereva

"Sl. list grada Loznice", br. 9/14 od 7. novembra 2014. godine

Pravilnik o radnim odnosima (Gradska uprava grada Loznice)

Odluka o radno-pravnom statusu izabranih i postavljenih lica od strane organa grada Loznice

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/15 od 20. februara 2015. godine

Odluka o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Sremske Mitrovice)

Zaključak (o donošenju Programa postavljanja plovnih i drugih objekata na delovima obale i vodenog prostora na teritoriji grada Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Zaječara", br. 18/15 od 14. aprila 2015. godine

Pravilnik o korišćenju sredstava reprezentacije

"Sl. list grada Subotice", br. 5/15 od 11. februara 2015. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2015. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2015. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 4/15 od 27. februara 2015. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o većem obimu prava porodici sa decom

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (grad Šabac)

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Šabac)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/14 od 24. decembra 2014. godine

Odluka o izmenama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/15 od 2. marta 2015. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Agencije za mala i srednja preduzeća i registrovana poljoprivredna domaćinstva

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 5/15 od 27. marta 2015. godine

Odluka o otuđenju, davanju u zakup i pribavljanju građevinskog zemljišta u javnoj svojini (na teritoriji grada Leskovca)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/15 od 27. februara 2015. godine

Poslovnik Skupštine grada Valjeva

"Sl. list opština Srema", br. 13/15 od 27. aprila 2015. godine

Odluka o izmenama Odluke o pravu na finansijsku pomoć nezaposlenim porodiljama (na teritoriji opštine Ruma)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 6/15 od 24. februara 2015. godine

Kolektivni ugovor za ustanove kulture i fizičke kulture opštine Kikinda za period 2015-2017. godina

Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna preduzeća Opštine Kikinda za period 2015-2017. godine

"Sl. list opštine Inđija", br. 14/14 od 29. decembra 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 17/15 od 17. aprila 2015. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržini godišnje prijave za obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 35/15 od 5. maja 2015. godine

Pravilnik o mjerilima za ostvarivanje i sufinansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje