Trenutno u Ekspertu

Propisa: 158089

Službenih mišljenja: 17912

Sudske prakse: 10432

Modela akata: 957

Obrazaca: 45721

Podzakonskih akata: 118553

Prečišć. tekstova: 35246

Propisa CG: 2343

Propisa R.Srpske: 2867

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 27.11.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 27.11.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 127/14

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 13/14

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 15/14

"Sl. list APV" 42/14

"Sl. list grada Beograda" 81/14

"Sl. list grada Novog Sada" 57/14

"Sl. list grada Niša" 85/14

"Sl. list grada Kragujevca" 37/14

"Sl. list grada Čačka" 10/14

"Sl. list grada Kruševca" 4/14

"Sl. list grada Kraljeva" 24/14

"Sl. list grada Užica" 34/14

"Sl. list grada Pančeva" 19/14

"Sl. list grada Zrenjanina" 20/14

"Sl. list grada Sombora" 11/14

"Sl. list grada Smedereva" 5/14

"Sl. list grada Loznice" 8/14

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 5/14

"Sl. list grada Zaječara" 47/14

"Sl. list grada Subotice" 34/14

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 18/14

"Sl. glasnik grada Požarevca" 4/14

"Sl. glasnik grada Jagodina" 9/14

"Sl. glasnik grada Leskovca" 18/14

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/14

"Sl. list opština Srema" 21/14

"Sl. list opštine Kikinda" 16/14

"Sl. list opštine Inđija" 5/14

"Sl. list CG" 48/14

"Sl. glasnik Republike Srpske" 83/14

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 127/14 od 21. novembra 2014. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš - granica Republike Makedonije

Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za klimatske promene

Odluka o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2014. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Konsolidovani finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd za 2013. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na odluke o statusnoj promeni privrednog društva "Koridori Srbije" d.o.o. Beograd i Javnog preduzeća "Putevi Srbije", Beograd

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada i finansijskog plana Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija za 2014. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Tara" za 2014. godinu

Rešenje o imenovanju člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (dr Dragan Janjić)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod Ibar", Kosovska Mitrovica (Miodrag Ralić)

Rešenje o imenovanju direktora JP "Direkcija za stambeni i poslovni prostor", Kosovska Mitrovica (Dušan Dimitrijević)

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd

Rešenje o imenovanju predsednika i članova srpskog dela Komisije za povraćaj kulturnih dobara

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za kukuruz "Zemun Polje" u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za primenu nuklearne energije "INEP" u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za voćarstvo, Čačak

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Akreditacionog tela Srbije (Vladimir Lučić)

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije" (Dragomir R. Blagojević)

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara Pregovaračke grupe za pravo privrednih društava Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

Rešenje o nastavljanju rada na položaju direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede (Mr Vida Živković)

Rešenje o nastavljanju rada na položaju pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede (Boris Laštro)

Rešenje o nastavljanju rada na položaju pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede (Lucija Dujović)

Rešenje o nastavljanju rada na položaju pomoćnika ministra privrede (dr Dragan Janjić)

Rešenje o nastavljanju rada na položaju pomoćnika ministra privrede (mr Jelena Popović)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova (Roksanda Ninčić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede (Dubravka Drakulić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Mirjana Nedeljković)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Željko Kojić)

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja

Rešenje o razrešenju pomoćnika ministra spoljnih poslova (Roksanda Ninčić)

Rešenje o razrešenju pomoćnika ministra zdravlja (Gordana Basta)

Rešenje o razrešenju predsednika i člana i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd

Rešenje o razrešenju predsednika i članova srpskog dela Komisije za povraćaj kulturnih dobara

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za kukuruz "Zemun Polje" u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za voćarstvo, Čačak

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije" (Draško Marković)

Rešenje o razrešenju predsednika Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma (Aleksandar Vulin)

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara Pregovaračke grupe za pravo privrednih društava Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

Uputstvo o izmeni i dopuni Uputstva za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

Ispravka Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

Ispravka Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine u Beogradu

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača BAT Vranje a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 127/14)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača Monus d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 127/14)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika TDR d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 127/14)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 13/14 od 4. novembra 2014. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil tehničar za održavanje objekata

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 15/14 od 20. novembra 2014. godine

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva ekonomije Republike Jermenije

Memorandum o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva privrede Republike Srbije i Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore

Memorandum o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima

"Sl. list APV", br. 42/14 od 28. oktobra 2014. godine

Pokrajinska skupštinska odluka o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete

"Sl. list grada Beograda", br. 81/14 od 31. oktobra 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu odnosno gradskim opštinama u 2014. godini

Odluka o rebalansu budžeta Grada Beograda za 2014. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 57/14 od 31. oktobra 2014. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o rezervaciji parking-mesta na javnim parkiralištima

"Sl. list grada Niša", br. 85/14 od 14. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Niša za 2014. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Niša

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini grada Niša

"Sl. list grada Kragujevca", br. 37/14 od 6. novembra 2014. godine

Uputstvo za postupanje po zahtevima poreskih obveznika za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

"Sl. list grada Čačka", br. 10/14 od 9. juna 2014. godine

Pravilnik o pomoći za uklanjanje i ublažavanje posledica nastalih prirodnom ili drugom nezgodom

"Sl. list grada Kruševca", br. 4/14 od 18. septembra 2014. godine

Odluka o isplati naknade štete Narodnom univerzitetu u Kruševcu

Odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Kruševca

Odluka o pokretanju postupka likvidacije Narodnog univerziteta u Kruševcu

"Sl. list grada Kraljeva", br. 24/14 od 3. oktobra 2014. godine

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih prihoda grada Kraljeva

Odluka o stavljanju van snage pojedinih odluka Skupštine opštine Kraljevo i Skupštine grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 34/14 od 9. septembra 2014. godine

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (Gradska uprava grada Užice)

"Sl. list grada Pančeva", br. 19/14 od 24. oktobra 2014. godine

Pravilnik o popisu nepokretnosti u javnoj svojini grada Pančeva, uspostavljanju jedinstvene evidencije nepokretnosti i upisu nepokretnosti u javne knjige

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Pančeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama

Odluka o izmenama Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Odluka o poveravanju "Domu omladine" Pančevo, funkcije upravljanja nepokretnošću u državnoj svojini RS, sa pravom korišćenja grada Pančeva, objekat bivšeg "Crvenog signala" u ul. Zmaj Jovina br. 24v u Pančevu

Odluka o poveravanju Centru za socijalni rad "Solidarnost" Pančevo, funkcije upravljanja, bez prava raspolaganja, nepokretnošću u javnoj svojini grada Pančeva, stambene zgrade za kolektivno stanovanje - objekat stanovanja u zaštićenim uslovima

Odluka o poveravanju Centru za socijalni rad "Solidarnost" Pančevo, funkcije upravljanja, bez prava raspolaganja, nepokretnošću u javnoj svojini grada Pančeva, zgrade za socijalnu zaštitu - SIGURNA KUĆA u Pančevu

Odluka o raspolaganju stanovima grada Pančeva

Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom kupaca na području grada Pančeva

Tarifni sistem za obračun isporučene količine toplotne energije kupcima na području grada Pančeva

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 20/14 od 27. juna 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i ostalim primanjima izabranih i postavljenih lica u organima grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Odluke o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Statuta grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 11/14 od 16. jula 2014. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/14 od 7. oktobra 2014. godine

Odluka o snabdevanju grada Smedereva toplotnom energijom

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo

Prečišćen tekst Poslovnika Skupštine grada Smedereva

"Sl. list grada Loznice", br. 8/14 od 2. oktobra 2014. godine

Statut grada Loznice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/14 od 17. juna 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 47/14 od 19. novembra 2014. godine

Zaključak o privremenoj obustavi isplate dodatnih oblika zaštite porodilja

"Sl. list grada Subotice", br. 34/14 od 25. septembra 2014. godine

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu (Grad Subotica)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 18/14 od 31. avgusta 2014. godine

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Toplana-Šabac" na povećanje cene grejanja)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/14 od 15. aprila 2014. godine

Odluka o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/14 od 27. avgusta 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 18/14 od 4. septembra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritorije opštine Vlasotince)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/14 od 26. septembra 2014. godine

Odluka o dopuni Metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja

Odluka o izmenama i dopunama Tarifnog sistema za obračun isporučene toplotne energije i izvršenih usluga

"Sl. list opština Srema", br. 21/14 od 18. septembra 2014. godine

Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora (opština Pećinci)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 16/14 od 27. juna 2014. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika osnovnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja Javnog Preduzeća "Toplana" Kikinda

"Sl. list opštine Inđija", br. 5/14 od 26. maja 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 48/14 od 13. novembra 2014. godine

Odluka o prestanku važenja pojedinih podzakonskih propisa iz oblasti platnog prometa u zemlji

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 83/14 od 23. septembra 2014. godine

Zakon o dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske