Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 28.02.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 28.02.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 14/18

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 1/18

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 1/18

"Sl. list APV" 7/18

"Sl. list gr. Beograda" 19/18

"Sl. list grada Čačka" 2/18

"Sl. gl. grada Jagodina" 25/17

"Sl. list grada Kikinde" 2/18

"Sl. list grada Kragujevca" 37/17

"Sl. list grada Kraljeva" 1/18

"Sl. list grada Kruševca" 11/17

"Sl. gl. grada Leskovca" 24/17

"Sl. list grada Loznice" 19/17

"Sl. list grada Niša" 5/18

"Sl. list grada Novog Sada" 7/18

"Sl. list grada Pančeva" 1/18

"Sl. glasnik grada Požarevca" 16/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 31/17

"Sl. list grada Smedereva" 14/17

"Sl. list grada Sombora" 1/18

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 18/17

"Sl. list grada Subotice" 1/18

"Sl. list grada Užica" 36/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 14/17

"Sl. glasnik grada Vranja" 4/18

"Sl. list grada Vršca" 24/17

"Sl. list grada Zaječara" 7/18

"Sl. list grada Zrenjanina" 3/18

"Sl. list opština Srema" 4/18

"Sl. list opštine Inđija" 30/17

"Sl. list CG" 11/18

"Sl. glasnik Republike Srpske" 16/18

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 14/18 od 23. februara 2018. godine

Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept

Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini

Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga koje sprovode akreditovane regionalne razvojne agencije u 2018. godini

Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2018. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Uredba o visini naknada za vode

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima

Pravilnik o izmeni Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje leka na Listu lekova, izmene i dopune Liste lekova, odnosno za skidanje leka sa Liste lekova

Odluka (Državnog veća tužilaca, A broj 32/18)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Argita Bulatović)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Bina Dukić)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Jagodinka Nikolić)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Jovo Radović)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Lidija Nedeljković)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Milan Bigović)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Mile Marković)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Nataša Radović)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Nataša Tanić)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Nenad Trifunović)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Radovan Todorović)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Slavica Mavrić)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Slavica Popović)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Stojanka Kasalović)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Zorica Garić)

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Komore biohemičara Srbije

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu

Odluka o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima

Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

Odluka o otvaranju Konzularne kancelarije Generalnog konzulata Republike Srbije u Banjaluci, Bosna i Hercegovina, sa sedištem u Trebinju

Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Los Anđelesu, Sjedinjene Američke Države

Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Vindhuku, Republika Namibija

Odluka o utvrđivanju Starog centra Vranjeva za prostorno kulturno-istorijsku celinu

Poseban kolektivni ugovor za delatnost putne privrede Republike Srbije

Rešenje (o imenovanju javnog beležnika za područje Osnovnog suda u Somboru - opština Odžaci, Zvezdana Zvonar)

Rešenje (o imenovanju sudskog veštaka, Pavlović (Miodrag) Branko)

Rešenje (o razvrstavanju se u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Pall Mall" (Longs Silver))

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Pall Mall" (Longs Blue))

Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća "Nacionalni park Kopaonik" sa potpunom odgovornošću, Kopaonik (2017-2026)

Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" 2017-2027.

Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP za skloništa za period 2017-2026. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za bezbednost saobraćaja za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za upravljanje lukama za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan poslovanja sa programom priređivanja igara na sreću i Finansijski plan za realizaciju programa priređivanja igara na sreću "Državne lutrije Srbije" d.o.o. Beograd za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za bezbednost saobraćaja za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za upravljanje lukama za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Vladimirci, Republika Srbija i opštine Beit Ommar, Država Palestina

Rešenje o davanju saglasnosti na Program Fonda za razvoj Republike Srbije

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću "Aerodromi Srbije" za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Tara" za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Srbijagas" Novi Sad za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti po finansijskim izveštajima za 2015. godinu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti po finansijskim izveštajima za 2016. godinu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti po finansijskom izveštaju za 2014. godinu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP za skloništa za period 2017-2021. godine

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih delatnosti "Belimarkovac", Vrnjačka Banja (Dragoslav Blagojević)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju "Vodovod", Vladičin Han (Vesna Stojković)

Rešenje o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Los Anđelesu, Sjedinjene Američke Države (dr Rajan Fredrik Ozborn)

Rešenje o razrešenju javnog izvršitelja (Jasmina Mitić)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-1563/2018)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-1564/2018)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-1565/2018)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-1582/2018)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-1621/2018)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-1622/2018)

Rešenje o ustupanju robe bez naknade (05 broj 404-1466/3028)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora - šefa Stalne misije Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi (Vladislav Mladenović)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije na Jamajci, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Havani (Marina Perović Petrović)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Bosni i Hercegovini (Stanimir Vukićević)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Austriji (Pero Janković)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Malti, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Rimu (Ana Hrustanović)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Ruandi, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju (Ivan Živković)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Velikom Vojvodstvu Luksemburg, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Briselu (Vesna Arsić)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora - šefa Stalne misije Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi (Dejan Zlatanović)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije na Jamajci, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Havani (Danilo Pantović)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Španiji (Katarina Lalić Smajević)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Malti, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Rimu (Goran Aleksić)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Ruandi, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju (Dragan Županjevac)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Turskoj (Zoran Marković)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Slovačkoj Republici (Momčilo Babić)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Velikom Vojvodstvu Luksemburg, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Briselu (Marina Jovićević)

Indeksi potrošačkih cena za januar 2018. godine

Zaključak (o usvajanju Akcionog plana za period 2018-2019. godine za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji za period do 2020. godine)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača BAT Vranje a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 14/18)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "Veletabak" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 14/18)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 1/18 od 18. januara 2018. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o Programu stručne mature i završnog ispita

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 1/18 od 10. januara 2018. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture i sporta Republike Grčke za period 2017- 2021.

Memorandum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Državne korporacije za podršku izrade, proizvodnje i izvoza visokotehnoloških industrijskih proizvoda "Rosteh" o saradnji u oblastima inovacija i tehnološkog razvoja

Memorandum o sprovođenju INTERREG - IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija

Odluka Mešovitog komiteta br. 2/2017 osnovanog Sporazumom o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske o izmenama i dopunama Protokola I Sporazuma

Odluka Mešovitog komiteta br. 3/2017 osnovanog Sporazumom o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske o dodavanju Protokola III Sporazuma koji se odnosi na trgovinu uslugama

Sporazum između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Administracije Kurske oblasti (Ruska Federacija) o uspostavljanju međunarodnih i spoljnoekonomskih veza u trgovinsko-ekonomskoj saradnji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije o nuklearnoj sigurnosti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o sprovođenju INTERREG - IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Bugarska

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom

"Sl. list APV", br. 7/18 od 7. februara 2018. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Sl. list grada Beograda", br. 19/18 od 25. februara 2018. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradskoj opštini Obrenovac

Odluka o određivanju izgleda i boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Grada Beograda, raspisanih za 4. mart 2018. godine

Odluka o utvrđivanju formata i broja glasačkih listića za sprovođenje glasanja na izborima za odbornike Skupštine Grada Beograda, raspisanim za 4. mart 2018. godine

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za nadziđivanje skloništa u naselju Borča - blok između ulica Bele Bartoka, Julije Delere i Ratnih vojnih invalida, Gradska opština Palilula

"Sl. list grada Čačka", br. 2/18 od 2. februara 2018. godine

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Moravac" Mrčajevci

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak

Aneks II Kolektivnog ugovora JKP "Komunalac" Čačak

Aneks III Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak

Aneks III Kolektivnog ugovora JKP "Vodovod" Čačak

Odluka o dopuni Poslovnika Gradskog veća grada Čačka

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 25/17 od 15. novembra 2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, gradskom pravobranilaštvu, kabinetu gradonačelnika i službi interne revizije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 2/18 od 17. januara 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju cena usluga za izradu urbanističkih akata za 2018. godinu (grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 37/17 od 29. decembra 2017. godine

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Putevi" Kragujevac - prečišćen tekst

Odluka o osnivanju Službe budžetske inspekcije grada Kragujevca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 1/18 od 18. januara 2018. godine

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja sredstava za ugostiteljske usluge (grad Kraljevo)

Rešenje (o utvrđivanju iznosa jednokratne novčane pomoći porodici sa više dece sa teritorije grada Kraljeva za kalendarsku 2018. godinu)

"Sl. list grada Kruševca", br. 11/17 od 26. decembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Kruševac)

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Kruševac)

Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Kruševca

Odluka o ukidanju Budžetskog fonda za finansiranje aktivne politike zapošljavanja (grad Kruševac)

Odluka o ukidanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Kruševca

Odluka o ukidanju Budžetskog fonda za populacionu politiku grada Kruševca

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kruševca, Gradskog pravobranilaštva i Službe mesnih zajednica za 2018. godinu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 24/17 od 9. decembra 2017. godine

Kadrovski plan Gradske uprave grada Leskovca za 2018. godinu

Kadrovski plan Gradskog pravobranilaštva grada Leskovca za 2018. godinu

Kadrovski plan Službe za budžetsku inspekciju grada Leskovca

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Opštine Crna Trava

"Sl. list grada Loznice", br. 19/17 od 29. decembra 2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 5/18 od 17. januara 2018. godine

Odluka o manifestacijama i programima u oblasti kulture od značaja za Grad - prečišćen tekst (grad Niš)

Odluka o osnivanju Javne predškolske ustanove "Pčelica" Niš (Prečišćen tekst)

Odluka o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Grada Niša (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 7/18 od 21. februara 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu polaganja ispita o poznavanju propisa koji regulišu taksi prevoz i o poznavanju grada Novog Sada

Rešenje o utvrđivanju iznosa novčane pomoći za prvo dete, novčane pomoći za trojke, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčanog poklona povodom Dana Grada, za 2018. godinu (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 1/18 od 12. januara 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju troškova za opremanje građevinskog zemljišta (grad Pančevo)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (grad Pančevo)

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Pančevo)

Odluka o izmenama Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o davanju na korišćenje zemljišta za privremeno postavljanje montažnih garaža

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 16/17 od 29. decembra 2017. godine

Kadrovski plan Uprave Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 31/17 od 28. decembra 2017. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i posebnim organizacijama opštine Bogatić

Odluka o naknadama za rad, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika, članova Opštinskog veća, radnih tela i komisija opštine Bogatić

Odluka o radnim telima Skupštine opštine Bogatić

Kadrovski plan Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva i kabineta predsednika opštine Bogatić (za 2018. godinu)

"Sl. list grada Smedereva", br. 14/17 od 22. decembra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji Grada Smedereva

Odluka o izmenama Odluke o postavljanju privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva

Izmene kadrovskog plana Gradske uprave grada Smedereva za 2017. godinu

Kadrovski plan Gradske uprave grada Smedereva za 2018. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 1/18 od 12. januara 2018. godine

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno računa konsolidovanog računa trezora Grada Sombora

Pravilnik o ponašanju zaposlenih u sprečavanju sukoba interesa u Gradskoj upravi grada Sombora

Pravilnik o postupku donošenja finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta i izmene istih (grad Sombor)

Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno- poslovnim zgradama na teritoriji grada Sombora

Rešenje o određivanju iznosa prava na roditeljski dodatak za prvorođeno dete i iznosa jednokratne finansijske pomoć za nezaposlene porodilje (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 18/17 od 20. decembra 2017. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu prihvatilišta za žene i decu žrtve porodičnog nasilja i žrtve trgovine ljudima - "Sremske sigurne kuće" u gradu Sremska Mitrovica

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Sremska Mitrovica)

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Kadrovski plan za organe grada Sremska Mitrovica za 2018. godinu

"Sl. list grada Subotice", br. 1/18 od 18. januara 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2018. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2018. godinu (Grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 36/17 od 8. novembra 2017. godine

Uputstvo za primenu Odluke o postupku izrade i dostave materijala za Gradsko veće i Skupštinu grada (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/17 od 28. decembra 2017. godine

Odluka o Gradskoj upravi grada Valjeva

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

Kadrovski plan za 2018. godinu organa grada Valjeva i službi osnovanih prema posebnim zakonima

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 4/18 od 5. februara 2018. godine

Odluka o utvrđivanju zakupnina za nepokretnosti na kojima je nosilac prava svojine opština Bosilegrad

"Sl. list grada Vršca", br. 24/17 od 27. decembra 2017. godine

Odluka o utvrđivanju naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 7/18 od 7. februara 2018. godine

Zaključak (o davanju saglasnosti za verifikaciju obrazovnog profila elektrotehničar informacionih tehnologija u Tehničkoj školi u Zaječaru)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 3/18 od 14. februara 2018. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 4/18 od 17. januara 2018. godine

Poslovnik o radu Opštinskog veća opštine Pećinci

"Sl. list opštine Inđija", br. 30/17 od 29. decembra 2017. godine

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (opština Inđija)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (opština Inđija)

Odluka o minimalnoj visini iznosa za tekuće održavanje zgrada (opština Inđija)

Odluka o utvrđivanju minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade (opština Inđija)

Odluka o visini iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova zagrade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika (opština Inđija)

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Inđija i Pravobranilaštva opštine Inđija za 2018. godinu

"Sl. list CG", br. 11/18 od 20. februara 2018. godine

Uredba o prestanku važenja Uredbe o raspoređivanju diplomatskih zvanja u grupu poslova

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 16/18 od 23. februara 2018. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom