Trenutno u Ekspertu

Propisa: 124834

Službenih mišljenja: 16297

Sudske prakse: 9266

Modela akata: 845

Obrazaca: 36407

Podzakonskih akata: 92553

Prečišć. tekstova: 28212

Propisa CG: 1833

Propisa R.Srpske: 2231

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 29.01.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 29.01.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 4/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 18/18

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 1/19

"Sl. list APV" 2/19

"Sl. list grada Beograda" 126/18

"Sl. list grada Čačka" 22/18

"Sl. gl. grada Jagodina" 19/18

"Sl. list grada Kikinde" 2/19

"Sl. list grada Kragujevca" 32/18

"Sl. list grada Kraljeva" 29/18

"Sl. list grada Kruševca" 11/18

"Sl. gl. grada Leskovca" 3/19

"Sl. list grada Loznice" 12/18

"Sl. list grada Niša" 91/18

"Sl. list grada Novog Sada" 2/19

"Sl. list grada Pančeva" 32/18

"Sl. gl. grada Požarevca" 12/18

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 27/18

"Sl. list grada Smedereva" 4/18

"Sl. list grada Sombora" 24/18

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 13/18

"Sl. list grada Subotice" 1/19

"Sl. list grada Užica" 51/18

"Sl. glasnik grada Valjeva" 17/18

"Sl. glasnik grada Vranja" 36/18

"Sl. list grada Vršca" 11/18

"Sl. list grada Zaječara" 45/18

"Sl. list grada Zrenjanina" 29/18

"Sl. list opština Srema" 34/18

"Sl. list opštine Beočin" 11/18

"Sl. list opštine Inđija" 28/18

"Sl. list CG" 1/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 123/18

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 4/19 od 25. januara 2019. godine

Uredba o izmeni Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih službenika

Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2019. godini

Pravilnik o dopuni Pravilnika o ceni obrasca i troškovima tehničke izrade lične karte

Pravilnik o formi i načinu objavljivanja Javne liste kvalifikovanih usluga od poverenja

Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ...

Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju slobodne zone

Pravilnik o izradi medicinskog sredstva u zdravstvenoj ustanovi

Pravilnik o obeležavanju i sadržaju uputstva za upotrebu medicinskog sredstva

Odluka Ustavnog suda IUo-138/2017 (odnosi se na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u organima i službama opštine Bečej)

Odluka o izmenama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije

Odluka o izmenama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima

Odluka o izmenama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport prirodnog gasa

Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za implementaciju projekta "Jadar"

Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za saradnju sa Evropskom unijom u Jadransko-jonskom regionu

Odluka o izmeni Metodologije za određivanje cene pristupa skladištu prirodnog gasa

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije

Odluka o obrazovanju Radne grupe za analizu i davanje predloga i mišljenja u vezi sa primenom propisa u oblasti taksi prevoza

Odluka o obrazovanju Zajedničke grupe za unapređenje pozicije Republike Srbije na listi Svetske banke "Doing Business"

Odluka o utvrđivanju Doma Radničke komore u Beogradu za spomenik kulture

Odluka o utvrđivanju naselja Cerak - Vinogradi (Cerak 1 i Cerak 2) u Beogradu za prostornu kulturno-istorijsku celinu

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (mr Nenad Katanić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (dr Marina Soković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Biljana Barošević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Mirjana Ćojbašić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (prof. dr Saša Trandafilović)

Program Fonda za razvoj Republike Srbije

Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4)...

Usklađeni dinarski iznosi iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini

Usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2. i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu...

Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu (sa indeksom potrošačkih cena u drugom polugodištu 2018. godine)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 18/18 od 17. decembra 2018. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o planu nastave i učenja za sedmi i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 1/19 od 10. januara 2019. godine

Memorandum o razumevanju između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Instituta za visoko diplomatsko i konzularno obrazovanje Ministarstva inostranih poslova Dominikanske Republike

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih i poslova CARICOM Komonvelta Dominike o prijateljstvu i zajedničkoj saradnji

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Grenade o prijateljstvu i zajedničkoj saradnji

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Kipar o saradnji i bilateralnim političkim konsultacijama

Memorandum o razumevanju između Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Kipar o saradnji u oblasti evropskih integracija

Memorandum o razumevanju o pitanjima dijaspore između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Kancelarije komesara u Predsedništvu Republike Kipar

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti sporta između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva prosvete i kulture Republike Kipar

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblastima omladine i sporta između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta Arapske Republike Egipat

Sporazum o saradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede i prehrambene sigurnosti Kraljevine Lesoto

Zajednički komunike o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Republike Srbije i Antigve i Barbude

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti odbrane

"Sl. list APV", br. 2/19 od 10. januara 2019. godine

Odluka o osnivanju Gimnazije i stručne škole "Dositej Obradović" u Novom Kneževcu i o ukidanju Gimnazije u Novom Kneževcu i Srednje škole "Dositej Obradović" u Novom Kneževcu

Odluka o osnivanju Gimnazije i stručne škole "Nikola Tesla" u Apatinu i o ukidanju Gimnazije "Nikola Tesla" u Apatinu i srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole u Apatinu

"Sl. list grada Beograda", br. 126/18 od 25. decembra 2018. godine

Odluka o dopuni Odluke o stalnim manifestacijama iz oblasti sporta od značaja za gradsku opštinu Rakovica

Odluka o izmenama Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta gradske opštine Rakovica

Odluka o izmenama Odluke o Upravi Gradske opštine Rakovica

Kadrovski plan Gradske opštine Rakovica za 2019. godinu

"Sl. list grada Čačka", br. 22/18 od 23. oktobra 2018. godine

Kolektivni ugovor Predškolske ustanove "Radost" Čačak

Kolektivni ugovor za zaposlene u Predškolskoj ustanovi "Moje detinjstvo", Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 19/18 od 23. novembra 2018. godine

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige za poresku 2019. godinu (grad Jagodina)

Odluka o stopi amortizacije na teritoriji grada Jagodine za poresku 2019. godinu

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Jagodina

Odluka o visini stopa poreza na imovinu za 2019. godinu (na teritoriji grada Jagodine)

"Sl. list grada Kikinde", br. 2/19 od 21. januara 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju cena usluga za izradu urbanističkih akata za 2019. godinu (Gradska uprava grada Kikinde)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 32/18 od 20. decembra 2018. godine

Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2019. godinu

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Kragujevca

Kadrovski plan zaposlenih u Gradskim upravama, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kragujevca za 2019. godinu

"Sl. list grada Kraljeva", br. 29/18 od 27. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Kraljeva

Zaključak (o davanju saglasnosti na Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Kraljeva)

"Sl. list grada Kruševca", br. 11/18 od 1. septembra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima (grad Kruševac)

Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 3/19 od 17. januara 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 12/18 od 10. avgusta 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznica

"Sl. list grada Niša", br. 91/18 od 9. oktobra 2018. godine

Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Crveni Krst

"Sl. list grada Novog Sada", br. 2/19 od 16. januara 2019. godine

Ispravka (koja se odnosi na datum štampanja "Sl. lista Grada Novog Sada", br. 1/19)

"Sl. list grada Pančeva", br. 32/18 od 26. decembra 2018. godine

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana generalne regulacije kompleksa HIP "Petrohemija", HIP "Azotara" i NIS "Rafinerija nafte Pančevo" u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "GREEN FIELD 1" eko-industrijske zone južno od "Petrohemije" u Pančevu na životnu sredinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 12/18 od 7. decembra 2018. godine

Kolektivni ugovor kod poslodavca JP "Toplifikacija" Požarevac

Ispravka Statuta Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 27/18 od 30. novembra 2018. godine

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Koceljeva

Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone za utvrđivanje poreza na imovinu na teritoriji opštine Koceljeva

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Koceljeva

Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu (opština Koceljeva)

Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Koceljeva

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Šapca

"Sl. list grada Smedereva", br. 4/18 od 10. avgusta 2018. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o finansiranju, načinu rada i uslovima za ostvarivanje prava na besplatan obrok (Narodna kuhinja) na teritoriji grada Smedereva

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini grada Smedereva

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu

Prečišćen tekst Statuta Doma zdravlja "Smederevo" u Smederevu

Plan detaljne regulacije za izgradnju pratećih sadržaja autoputa E-75 na petlji "Kolari" - levo

"Sl. list grada Sombora", br. 24/18 od 27. decembra 2018. godine

Rešenje o određivanju iznosa prava na roditeljski dodatak za prvorođeno dete i iznosa jednokratne finansijske pomoć za nezaposlene porodilje (grad Sombor)

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra drugog zemljišta za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/18 od 22. novembra 2018. godine

Aneks III Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa "Srem-gas" Sremska Mitrovica

Zaključak o prihvatanju Aneksa III Kolektivnog ugovora kod poslodavca JP "Srem-gas" Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 1/19 od 18. januara 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 51/18 od 25. decembra 2018. godine

Odluka o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za rođenje trećeg i svakog narednog deteta (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 17/18 od 19. novembra 2018. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 36/18 od 17. decembra 2018. godine

Zaključak (o usvajanju Kadrovskog plana Opštinske uprave Opštine Vladičin Han za 2019. godinu)

Zaključak (o usvajanju Kadrovskog plana Opštinskog pravobranilaštva Opštine Vladičin Han za 2019. godinu)

"Sl. list grada Vršca", br. 11/18 od 16. oktobra 2018. godine

Odluka o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za dodelu materijalne pomoći učenicima i studentima sa teritorije Grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 45/18 od 17. decembra 2018. godine

Kadrovski plan za 2019. godinu (grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 29/18 od 20. decembra 2018. godine

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2017.

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin

"Sl. list opština Srema", br. 34/18 od 29. novembra 2018. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Ruma

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Irig

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Pećinci

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Stara Pazova

"Sl. list opštine Beočin", br. 11/18 od 11. oktobra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama i naknadama funkcionera, službenika na položaju, odbornika, članova upravnih i nadzornih odbora i radnih tela organa opštine

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

"Sl. list opštine Inđija", br. 28/18 od 28. decembra 2018. godine

Kadrovski plan opštinske uprave opštine Inđija i pravobranilaštva opštine Inđija za 2019. godinu

"Sl. list CG", br. 1/19 od 4. januara 2019. godine

Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2019. godine

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 123/18 od 31. decembra 2018. godine

Poslovnik o radu Vlade Republike Srpske