Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 29.01.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 29.01.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 6/20

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 1/20

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 1/20

"Sl. list APV" 51/19

"Sl. list grada Beograda" 144/19

"Sl. list grada Čačka" 15/19

"Sl. gl. grada Jagodina" 14/19

"Sl. list grada Kikinde" 28/19

"Sl. list grada Kragujevca" 27/19

"Sl. list grada Kraljeva" 32/19

"Sl. list grada Kruševca" 10/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 33/19

"Sl. list grada Loznice" 14/19

"Sl. list grada Niša" 44/19

"Sl. list grada Novog Sada" 58/19

"Sl. list grada Pančeva" 34/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 14/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 15/19

"Sl. list grada Smedereva" 3/19

"Sl. list grada Sombora" 22/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 12/19

"Sl. list grada Subotice" 27/19

"Sl. list grada Užica" 32/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 16/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 27/19

"Sl. list grada Vršca" 14/19

"Sl. list grada Zaječara" 28/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 27/19

"Sl. list opština Srema" 32/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/19

"Sl. list opštine Inđija" 25/19

"Sl. list CG" 2/20

"Sl. glasnik Republike Srpske" 92/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 6/20 od 24. januara 2020. godine

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (U PRIMENI: od 2. februara 2021. godine)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Zakon o žigovima

Pravilnik o dopunama Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju javnog izvršitelja, načinu izveštavanja, sadržini izveštaja o radu javnog izvršitelja i načinu postupanja sa arhivom

Pravilnik o obrascu dozvole za upravljanje vučnim vozilom, obrascu dodatnog uverenja i obrascu dozvole za regulisanje železničkog saobraćaja

Pravilnik o tehničkim uslovima koje mora ispunjavati podsistem energija

Pravilnik o tehničkim zahtevima za elemente sistema cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom namenjenom za ljudsku upotrebu, transport zaprljane i kanalizacione vode, transport gasovitih goriva i instalacije za grejanje

Odluka (o prestanku funkcije predsednika Ustavnog suda, Vesna Ilić Prelić)

Odluka (o prestanku funkcije zamenika predsednika Ustavnog suda, Snežana Marković)

Odluka o utvrđivanju matičnih područja u opštini Beočin

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "ROMEO Y JULIETA MARAVILLAS")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "TRINIDAD ESMERALDA")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "TRINIDAD MEDIA LUNA")

Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za novembar 2019. godine

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina - nesagorevajući duvan, uvoznika Philip Morris Operations a.d. Niš ("Sl. glasnik RS", br. 6/20)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača Philip Morris Operations a.d. Niš ("Sl. glasnik RS", br. 6/20)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Philip Morris Operations a.d. Niš ("Sl. glasnik RS", br. 6/20)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 1/20 od 21. januara 2020. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 1/20 od 27. januara 2020. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva za razvoj mladih i sporta Svete Lucije o saradnji u oblastima omladine i sporta

Memorandum o saradnji u oblastima omladine i sporta između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Visokog saveta za omladinu i sport Države Palestine

Zakon o potvrđivanju Marakeškog ugovora za omogućavanje pristupa objavljenim delima od strane lica koja su slepa, slabovida ili na drugi način onemogućena da koriste štampane materijale

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o statusu Francuske škole u Beogradu

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o predaji Peterburškog lista Miroslavljevog jevanđelja Republici Srbiji i slika Nikolaja Konstantinoviča Reriha Ruskoj Federaciji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje (BSEC) o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti odbrane

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici

"Sl. list APV", br. 51/19 od 4. decembra 2019. godine

Pravilnik o načinu tehničkog održavanja državnih vodnih puteva na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Pravilnik o određivanju zimovnika otvorenih za zimovanje domaćih plovila i uslovima za zimovanje, sidrenje i stajanje plovila na državnim vodnim putevima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 144/19 od 30. decembra 2019. godine

Ispravka Odluke o izmeni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Novi Beograd

Ispravka Statuta Gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst 2)

"Sl. list grada Čačka", br. 15/19 od 26. oktobra 2019. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" Čačak

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 14/19 od 15. avgusta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 28/19 od 6. novembra 2019. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 27/19 od 1. novembra 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima (grad Kragujevac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju (grad Kragujevac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Kragujevca

Odluka o značajnim datumima i praznicima koje Grad Kragujevac obeležava

"Sl. list grada Kraljeva", br. 32/19 od 19. novembra 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji Grada Kraljeva

Zaključak (o davanju saglasnosti na Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Kraljeva)

"Sl. list grada Kruševca", br. 10/19 od 22. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Kruševca (Prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 33/19 od 30. novembra 2019. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritorija grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 14/19 od 25. oktobra 2019. godine

Ispravka Odluke o mesnim zajednicama (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 44/19 od 13. juna 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta grada Niša gradskim opštinama u 2019. godini

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Niška Banja

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora grada Niša za 2017.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Pantelej

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o drugim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Niška Banja

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske Opštine Pantelej

"Sl. list grada Novog Sada", br. 58/19 od 12. decembra 2019. godine

Ispravka Rešenja o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Novog Sada za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 34/19 od 25. novembra 2019. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za dogradnju i rekonstrukciju DV 110 kV br. 151/2 TS Pančevo 2 - TS Alibunar, deonica od TS Pančevo 2 do stuba broj 99 na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju dva jednostruka priključna 110 kV dalekovoda za priključenje transformatorske stanice "TS - Pančevo 6" u naseljenom mestu Pančevo

Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja (grad Pančevo)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 14/19 od 8. oktobra 2019. godine

Statutarna odluka o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Kostolac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 15/19 od 5. avgusta 2019. godine

Izmena kadrovskog plana zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Vladimirci za 2019. godinu

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/19 od 24. juna 2019. godine

Pravilnik o utvrđivanju javnog interesa u gradu Smederevu

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Smederevska tvrđava" Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u gradu Smederevu

"Sl. list grada Sombora", br. 22/19 od 13. novembra 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/19 od 27. septembra 2019. godine

Odluka o boravišnoj taksi (grad Sremska Mitrovica)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 27/19 od 10. oktobra 2019. godine

Statut Grada Subotice (prečišćeni tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 32/19 od 20. septembra 2019. godine

Odluka o prenosu udela i osnivačkih prava nad Javnim preduzećem "Aerodrom Ponikve" Užice na Republiku Srbiju

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na građevinskom zemljištu)

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na nepokretnostima)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 16/19 od 4. oktobra 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o dimničarskim uslugama (grad Valjevo)

Odluka o dopuni Odluke o pogrebnoj delatnosti (grad Valjevo)

Odluka o izmenama Metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja (grad Valjevo)

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja (grad Valjevo)

Odluka o određivanju lica nadležnog za overu obračuna sredstava za isplatu zarada zaposlenih u javnim preduzećima čiji je osnivač grad Valjevo, kao i načinu overe obračuna

Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene (grad Valjevo)

Odluka o održavanju javnih zelenih površina (grad Valjevo)

Odluka o održavanju ulica i puteva (grad Valjevo)

Odluka o upravljanju javnim parkiralištima (grad Valjevo)

Poslovnik Skupštine grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 27/19 od 26. novembra 2019. godine

Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji opštine Bosilegrad za 2020. godinu

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu u opštini Surdulica

"Sl. list grada Vršca", br. 14/19 od 26. oktobra 2019. godine

Odluka o boravišnoj taksi (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 28/19 od 21. novembra 2019. godine

Odluka o izmenama Poslovnika Gradskog veća grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 27/19 od 1. novembra 2019. godine

Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije iz izvorne nadležnosti grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 32/19 od 1. novembra 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o dodeli stipendija, nagrada i drugih vidova pomoći studentima, učenicima i sportistima sa teritorije Opštine Ruma

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/19 od 17. maja 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Beočin)

Odluka o komunalnim delatnostima (opština Beočin)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara (opština Beočin)

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o pribavljanju i raspolaganju stanovima u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 25/19 od 20. novembra 2019. godine

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u Opštinskoj upravi (opština Inđija)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju javnim parkiralištima (opština Inđija)

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama (opština Inđija)

Odluka o naknadama odbornika i članova Opštinskog veća, članova radnih tela Skupštine opštine i radnih tela i komisija koje obrazuje predsednik opštine, Opštinsko veće i načelnik opštinske uprave opštine Inđija

Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu po zonama na teritoriji opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 2/20 od 14. januara 2020. godine

Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2020. godine

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 92/19 od 5. novembra 2019. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku i mjerilima za finansijsku podršku projektima razvoja tehnologija, nabavke opreme i učešća na stručnim skupovima o razvoju tehnologija