Trenutno u Ekspertu

Propisa: 157487

Službenih mišljenja: 17882

Sudske prakse: 10420

Modela akata: 956

Obrazaca: 45612

Podzakonskih akata: 118041

Prečišć. tekstova: 35166

Propisa CG: 2332

Propisa R.Srpske: 2860

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 29.12.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 29.12.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 143/14

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 14/14

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 17/14

"Sl. list APV" 49/14

"Sl. list grada Beograda" 88/14

"Sl. list grada Novog Sada" 57/14

"Sl. list grada Niša" 94/14

"Sl. list grada Kragujevca" 38/14

"Sl. list grada Čačka" 10/14

"Sl. list grada Kruševca" 4/14

"Sl. list grada Kraljeva" 24/14

"Sl. list grada Užica" 38/14

"Sl. list grada Pančeva" 24/14

"Sl. list grada Zrenjanina" 28/14

"Sl. list grada Sombora" 11/14

"Sl. list grada Smedereva" 5/14

"Sl. list grada Loznice" 9/14

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 10/14

"Sl. list grada Zaječara" 47/14

"Sl. list grada Subotice" 34/14

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 22/14

"Sl. glasnik grada Požarevca" 4/14

"Sl. glasnik grada Jagodina" 10/14

"Sl. glasnik grada Leskovca" 21/14

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/14

"Sl. list opština Srema" 22/14

"Sl. list opštine Kikinda" 23/14

"Sl. list opštine Inđija" 11/14

"Sl. list CG" 48/14

"Sl. glasnik Republike Srpske" 86/14

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 143/14 od 26. decembra 2014. godine

Uredba o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu

Odluka o dopunama Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu

Odluka o izmeni Odluke o određivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine

Odluka o utvrđivanju visine i osnovice, načinu i rokovima plaćanja članarine Privrednoj komori Vojvodine za 2015. godinu

Odluka o visini članarine koja se obračunava i plaća Privrednoj komori Srbije za 2015. godinu

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog novinsko-izdavačkog, radio-difuznog i TV preduzeća "Reč radnika", Aleksinac (Novica Dragićević)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog novinsko-izdavačkog, radio-difuznog i TV preduzeća "Reč radnika", Aleksinac (Aleksandra Simić)

Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u novembru 2014. godine

Ispravka Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za brokersko-dilerska društva

Ispravka Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za društva za upravljanje investicionim fondovima

Ispravka Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za investicione fondove

Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu

Strategija razvoja statistike poljoprivrede u Republici Srbiji u periodu od 2014. do 2018. godine

Izmena Opštih uslova prevoza u međumesnom drumskom prevozu putnika

Metodologija za određivanje cene pristupa skladištu prirodnog gasa

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 14/14 od 17. decembra 2014. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o Programu ogleda za primenu pristupa nastavi usmerenoj na učenje i razvoj kompetencija učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju i razvijanje škola vežbaonica

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 17/14 od 9. decembra 2014. godine

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u oblasti poljoprivrede

Memorandum između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede Narodne Republike Kine o osnivanju mreže za saradnju i promociju nauke i tehnologije u oblasti poljoprivrede

Protokol o saradnji između Uprave za agrarna plaćanja pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i FransAgriMer, Nacionalna agencija za poljoprivredne i morske proizvode i Agencije za usluge i plaćanja

Protokol o stručno-tehničkoj saradnji u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije, ruralnog razvoja veterinarstva, šumarstva i vodoprivrede između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede,...

Sporazum između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske o saradnji u oblasti integralnog upravljanja vodama donjeg toka reke Drine

Sporazum o saradnji u procesu pristupanja Evropskoj uniji između Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Republike Hrvatske

Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti audiovizuelnog nasleđa

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Svete Stolice u oblasti visokog obrazovanja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat hitne sanacije od poplava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat - Prelazak sa analognog na digitalni signal) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Originalne konvencije (1975) o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, Originalnog protokola o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, Protokola...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Španije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o veterinarskoj saradnji

"Sl. list APV", br. 49/14 od 26. novembra 2014. godine

Odluka o dopuni Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 88/14 od 28. novembra 2014. godine

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju elektroenergetskog voda 110 kV od postojeće TS 110/35 kV "toplana - Novi Beograd" do područja PPPPN "Beograd na vodi",...

"Sl. list grada Novog Sada", br. 57/14 od 31. oktobra 2014. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o rezervaciji parking-mesta na javnim parkiralištima

Plan generalne regulacije Mišeluka sa Ribnjakom

"Sl. list grada Niša", br. 94/14 od 28. novembra 2014. godine

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Merošina

"Sl. list grada Kragujevca", br. 38/14 od 17. novembra 2014. godine

Odluka o dopunama Odluke o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Kragujevca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskom veću

Statut o izmeni i dopuni Statuta grada Kragujevca

"Sl. list grada Čačka", br. 10/14 od 9. juna 2014. godine

Pravilnik o pomoći za uklanjanje i ublažavanje posledica nastalih prirodnom ili drugom nezgodom

"Sl. list grada Kruševca", br. 4/14 od 18. septembra 2014. godine

Odluka o isplati naknade štete Narodnom univerzitetu u Kruševcu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće i podizanju i održavanju zelenih površina na teritoriji grada Kruševca

Odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Kruševca

Odluka o pokretanju postupka likvidacije Narodnog univerziteta u Kruševcu

Zaključak o ispravci greške (u Odluci o izmenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama)

Zaključak o ispravci greške (u Odluci o izmenama i dopunama Odluke o pijacama)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 24/14 od 3. oktobra 2014. godine

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih prihoda grada Kraljeva

Odluka o stavljanju van snage pojedinih odluka Skupštine opštine Kraljevo i Skupštine grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 38/14 od 25. novembra 2014. godine

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Užica

Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Užica

Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu (na teritoriji grada Užica)

"Sl. list grada Pančeva", br. 24/14 od 14. novembra 2014. godine

Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmenama Statuta grada Pančeva

Odluka o modelu i metodu privatizacije Javnog radiodifuznog preduzeća "Radiotelevizija Pančevo" Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog radiodifuznog preduzeća "Radiotelevizija Pančevo" Pančevo

Statut Javnog radiodifuznog preduzeća "Radiotelevizija Pančevo" Pančevo

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 28/14 od 30. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Zrenjanina

Odluka o pravobranilaštvu grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 11/14 od 16. jula 2014. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/14 od 7. oktobra 2014. godine

Odluka o snabdevanju grada Smedereva toplotnom energijom

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo

Poslovnik o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Prečišćen tekst Poslovnika Skupštine grada Smedereva

"Sl. list grada Loznice", br. 9/14 od 7. novembra 2014. godine

Pravilnik o radnim odnosima (Gradska uprava grada Loznice)

Odluka o radno-pravnom statusu izabranih i postavljenih lica od strane organa grada Loznice

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 10/14 od 27. novembra 2014. godine

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 47/14 od 19. novembra 2014. godine

Pravilnik o Informacionom sistemu grada Zaječara

Zaključak o privremenoj obustavi isplate dodatnih oblika zaštite porodilja

"Sl. list grada Subotice", br. 34/14 od 25. septembra 2014. godine

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu (Grad Subotica)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 22/14 od 16. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju (na teritoriji grada Šapca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave Grada Šapca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/14 od 15. aprila 2014. godine

Odluka o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 10/14 od 10. oktobra 2014. godine

Pravilnik o službenoj legitimaciji poreskog inspektora terenske kontrole, inspektora naplate, izvršitelja prinudne naplate i poreskog kontrolora lokalnih javnih prihoda

Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Jagodina

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/14 od 10. oktobra 2014. godine

Odluka o dopuni Statuta opštine Lebane

Odluka o komunalnim delatnostima (na teritoriji opštine Lebane)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/14 od 26. septembra 2014. godine

Odluka o dopuni Metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja

Odluka o izmenama i dopunama Tarifnog sistema za obračun isporučene toplotne energije i izvršenih usluga

Odluka o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 22/14 od 6. oktobra 2014. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju (opština Stara Pazova)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštinskoj upravi opštine Stara Pazova

Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (Skupština opštine Stara Pazova)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 23/14 od 22. oktobra 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine (opština Kikinda)

Odluka o izmeni Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Kikinda

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu cenovnika osnovnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda

"Sl. list opštine Inđija", br. 11/14 od 17. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu (opština Inđija)

Odluka o određivanju Opštinskog veća opštine Inđija kao organa nadležnog za davanje prethodne saglasnosti za upis prava svojine na objektima koji su izgrađeni na površinama javne namene

Odluka o pravobranilaštvu opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 48/14 od 13. novembra 2014. godine

Odluka o prestanku važenja pojedinih podzakonskih propisa iz oblasti platnog prometa u zemlji

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 86/14 od 29. septembra 2014. godine

Pravilnik o načinu pribavljanja dokaza u postupku za sticanje državljanstva Republike Srpske prirođenjem i olakšanim prirođenjem