Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 30.01.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 30.01.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 5/17

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 1/17

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 11/16

"Sl. list APV" 71/16

"Sl. list grada Beograda" 126/16

"Sl. list grada Čačka" 22/16

"Sl. gl. grada Jagodina" 16/16

"Sl. list grada Kikinde" 19/16

"Sl. list grada Kragujevca" 42/16

"Sl. list grada Kraljeva" 32/16

"Sl. list grada Kruševca" 13/16

"Sl. gl. grada Leskovca" 49/16

"Sl. list grada Loznice" 25/16

"Sl. list grada Niša" 148/16

"Sl. list grada Novog Sada" 81/16

"Sl. list grada Pančeva" 37/16

"Sl. glasnik grada Požarevca" 17/16

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 31/16

"Sl. list grada Smedereva" 9/16

"Sl. list grada Sombora" 27/16

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 19/I/16

"Sl. list grada Subotice" 57/16

"Sl. list grada Užica" 42/16

"Sl. glasnik grada Valjeva" 17/16

"Sl. list grada Vršca" 20/16

"Sl. list grada Zaječara" 35/16

"Sl. list grada Zrenjanina" 34/16

"Sl. list opština Srema" 37/16

"Sl. list opštine Inđija" 26/16

"Sl. list CG" 2/17

"Sl. glasnik Republike Srpske" 4/17

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 5/17 od 25. januara 2017. godine

Uredba o dopunama Uredbe o obeležavanju (markiranju) derivata nafte

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva

Uredba o načinu postepenog isključivanja iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate

Uredba o postupku po kome se biraju infrastrukturni projekti i postupku po kome se sprovodi podrška unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture - Gradimo zajedno

Uredba o utvrđivanju lučkog područja na pristaništu za posebne namene za pretovar nafte i naftnih derivata u Sremskim Karlovcima

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2017. godini

Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2017. godini

Pravilnik o dopunama Pravilnika o izgledu službenog odela carinskih službenika

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obračunu, načinu i rokovima uplate redovnog doprinosa članova Fonda za zaštitu investitora

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2017. godini

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. i 2016. godinu

Odluka o izboru predsednika Ustavnog suda (Vesna Ilić Prelić)

Odluka o izmeni osnivačkog akta "Koridori Srbije" d.o.o. Beograd

Odluka o izradi strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije Prvonek na životnu sredinu

Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka za izbor kandidata za predsednika i članove Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije i Zajedničke grupe za unapređenje pozicije Republike Srbije na listi Svetske banke "Doing Business"

Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju aktivnosti u vezi sa poveravanjem indirektnog upravljanja programom IPARD

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Miloš Nisić)

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Slavko Malović)

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Vanja Vujović)

Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Đerdap", Donji Milanovac sa Zakonom o javnim preduzećima

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za restituciju za 2017. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2017. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zaštitu prirode Srbije za 2016. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2017. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za restituciju za 2017. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" za 2015. godinu

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu (Milan Đorđević)

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (Nebojša Stojanović)

Rešenje o imenovanju članova Saveta Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Rešenje o imenovanju članova Saveta Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji

Rešenje o imenovanju članova Saveta Visoke poljoprivredno-prehrambene škole strukovnih studija u Prokuplju

Rešenje o imenovanju direktora Beogradske filharmonije (Ivan Tasovac)

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Agencije za restituciju (Ivana Sulocki)

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju "Niška banja", Niš

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za restituciju (Strahinja Sekulić)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Kragujevcu (Ljubica Bašić)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Štrpce (dr Saša Krstičić)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra Kragujevac (Ivana Maraš Jovanović)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Beogradske filharmonije

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Beogradske filharmonije

Rešenje o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Salcburgu, Republika Austrija (Svetlana Stanković)

Rešenje o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Torontu, Kanada (Vasilije Petković)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Katarina Tomašević)

Rešenje o postavljenju načelnika Srednjobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Zrenjaninu (Snežana Vučurević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede (Čedomir Belić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda (Borko Drašković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine (Dragana Gođevac Obradović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike (Vukadin Vukajlović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora - glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (Nenad Šarkoćević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Miljan Ranđelović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Slađana Marković Stojanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija (Branka Sarić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (Milica Đorđević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Miljana Kuzmanović Kostić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Vančo Božinov)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (Dragana Aleksić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Mira Nikić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Slavko Kapuran)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Snežana Lakčević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Vladimir Šutić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Zoran Jančić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima (Nada Vuković Rakić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine (Marina Živanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija (Predrag Ivanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (Miroslav Simunović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Mirjana Trifunović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine (mr Nenad Katanić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine (Slobodan Erdeljan)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede (Jovan Petrović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (doc. dr Aleksandar Pajić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (dr Nikola Tanić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Miloš Oparnica)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Slobodan Nedeljković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Vladimir Pešić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Zoran Milošević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova (Milorad Todorović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima (Sandra Nedeljković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (Milica Lukešević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca - zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava (Nataša Plavšić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Kragujevcu (Danijela Dančetović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Užicu (Savka Mangović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Valjevu (Jovanka Jovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Zrenjaninu (Ivan Popović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Gordana Stamenić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Milena Babić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Sanja Gunjić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Suzana Veličković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije (Svetlana Velimirović)

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Agencije za restituciju (Strahinja Sekulić)

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Kragujevcu (Dušan Kominac)

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra Kragujevac (Nada Marković)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika, članova i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Republičke agencije za stanovanje

Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Republičke agencije za stanovanje (Igor Jakšić)

Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Uprave za transport opasnog tereta u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Zoran Vasić)

Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija (mr Gordana Radosavljević)

Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Ljiljana Džuver)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (Milica Đorđević)

Rešenje o razrešenju člana Saveta Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji (Slobodan Gajić)

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (Nebojša Stojanović)

Rešenje o razrešenju članova Saveta Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Više poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Beogradske filharmonije - Ustanove kulture od nacionalnog značaja

Rešenje o razrešenju predsednika i vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Beogradske filharmonije

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Beogradske filharmonije - Ustanove kulture od nacionalnog značaja (Darko Krstić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Štrpce (dr Saša Čanaćević)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (Dejan Raketić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Miroslav Janković)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede (Jelena Aković)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Snežana Marković)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Katarina Tomašević)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-616/2017)

Rešenje o ustupanju robe bez naknade (05 broj 404-254/2017)

Rešenje o ustupanju robe bez naknade (05 broj 404-256/2017)

Rešenje o ustupanju robe bez naknade (05 broj 404-258/2017)

Rešenje o ustupanju robe bez naknade (05 broj 404-259/2017)

Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2017. godinu

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Sloveniji (Aleksandar Radovanović)

Podaci o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula 2016. do 31. decembra 2016. godine

Podaci o prosečnim godišnjim zaradama i prosečnim godišnjim zaradama bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u 2016. godini

Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u decembru 2016. godine

Podatak o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćenoj u 2016. godini

Pravila o izmenama i dopunama Pravila poslovanja organizatora Fonda za zaštitu investitora

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. - Davidoff Absolute ("Sl. glasnik RS", br. 5/17)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. - rezani duvan ("Sl. glasnik RS", br. 5/17)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 5/17)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 1/17 od 10. januara 2017. godine

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program za obrazovni profil tehničar mehatronike

Pravilnik o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u Filološkoj gimnaziji

Pravilnik o programu učenja znakovnog jezika

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 11/16 od 28. decembra 2016. godine

Memorandum o razumevanju između vazduhoplovnih vlasti Republike Kazahstana i vazduhoplovnih vlasti Republike Srbije

Zakon o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom avio-prevozu u Evropi

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke,...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Koreje

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Republike Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

"Sl. list APV", br. 71/16 od 29. decembra 2016. godine

Pokrajinska uredba o rokovima, načinu i postupku povraćaja neutrošenih budžetskih sredstava ostalih korisnika javnih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine na račun izvršenja budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine

Odluka o obrazovanju Pokrajinskog štaba za vanredne situacije

"Sl. list grada Beograda", br. 126/16 od 29. decembra 2016. godine

Odluka o dopunama Odluke o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja JKP "Beogradske elektrane" ("Službeni list grada Beograda", broj 64/14)

Odluka o Gradskoj upravi Grada Beograda

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu realizacije pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju i radu Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmeni Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za deo teritorije gradske opštine Rakovica uz ulicu Kneza Višeslava

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Starog jezgra Zemuna na prostoru Trga Branka Radičevića, gradska opština Zemun

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Prvomajskoj ulici, gradska opština Zemun

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije područja severno od Ovčanskog puta, oko rekreativnog kompleksa "Ćuran", gradska opština Palilula

Odluka o konverziji potraživanja grada Beograda po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu privrednog društva preduzeće za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "TRAYAL KORPORACIJA" AD iz Kruševca

Odluka o konverziji potraživanja grada Beograda po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda u udeo u kapitalu korporacije "FAP" AD Priboj

Odluka o osnivanju i radu kancelarije za mlade

Odluka o pravu na novogodišnju novčanu čestitku majci prvorođenog dečaka i prvorođene devojčice rođenih 1. januara (na teritoriji grada Beograda)

Odluka o taksi prevozu (na teritoriji grada Beograda)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Odluke o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane"

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

"Sl. list grada Čačka", br. 22/16 od 25. novembra 2016. godine

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Čačka za 2015. godinu

Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac" Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima

Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Vodovod" Čačak sa Zakonom o javnim

Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca "Moravac" Mrčajevci sa Zakonom o javnim preduzećima

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 16/16 od 7. oktobra 2016. godine

Odluka o izmeni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom (na teritoriji grada Jagodine)

Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Jagodina

"Sl. list grada Kikinde", br. 19/16 od 30. novembra 2016. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 42/16 od 20. decembra 2016. godine

Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2017. godinu

"Sl. list grada Kraljeva", br. 32/16 od 29. novembra 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 13/16 od 30. novembra 2016. godine

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 49/16 od 1. decembra 2016. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Bojnik za 2015. godinu

"Sl. list grada Loznice", br. 25/16 od 16. decembra 2016. godine

Kadrovski plan organa grada Loznice za 2017. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 148/16 od 20. decembra 2016. godine

Odluka o budžetu Grada Niša za 2017. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 81/16 od 29. decembra 2016. godine

Odluka o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji Grada Novog Sada

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2017. godini (grad Novi

Kadrovski plan gradskih uprava, posebnih organizacija i službi Grada Novog Sada za 2017. godinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 37/16 od 29. decembra 2016. godine

Odluka o budžetu grada Pančeva za 2017. godinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 17/16 od 24. decembra 2016. godine

Odluka o dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom

Odluka o utvrđivanju cene zakupa za poslovni prostor (Grad Požarevac)

Statut Grada Požarevca (Prečišćen tekst)

Kadrovski plan Gradske uprave Grada Požarevca za 2017. godinu

Kadrovski plan Gradskog pravobranilaštva za 2017. godinu (Grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 31/16 od 23. novembra 2016. godine

Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu (opština Koceljeva)

"Sl. list grada Smedereva", br. 9/16 od 22. septembra 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu

Odluka o izmeni Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

Odluka o platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Grada Smedereva i naknadama za rad članova radnih tela Skupštine grada Smedereva i o platama zaposlenih u Gradskoj upravi grada Smedereva

Odluka o prestanku postojanja Javnog preduzeća Televizija Smederevo

"Sl. list grada Sombora", br. 27/16 od 30. novembra 2016. godine

Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 19/I/16 od 20. decembra 2016. godine

Odluka o boravišnoj taksi (na teritoriji Grada Sremska Mitrovica)

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2015. godinu

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji Grada Sremske Mitrovice)

Kadrovski plan za organe Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

"Sl. list grada Subotice", br. 57/16 od 23. decembra 2016. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona

"Sl. list grada Užica", br. 42/16 od 22. decembra 2016. godine

Odluka o besplatnom i regresiranom prevozu (na teritoriji grada Užica)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 17/16 od 28. novembra 2016. godine

Odluka o dopuni i izmeni Odluke o osnivanju Doma zdravlja Valjevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama grada Valjeva

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o radnom vremenu

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2015. godinu

Odluka o prestanku rada, postojanja i brisanju iz registra privrednih subjekata Javnog preduzeća "Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva" i preuzimanju prava, obaveza i poslova na grad Valjevo

Odluka o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji grada Valjeva

"Sl. list grada Vršca", br. 20/16 od 21. decembra 2016. godine

Odluka o organizaciji Gradske uprave (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 35/16 od 28. novembra 2016. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 34/16 od 23. decembra 2016. godine

Odluka o izmeni Odluke o raspolaganju stanovima grada Zrenjanina na osnovu programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje

"Sl. list opština Srema", br. 37/16 od 30. novembra 2016. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji opštine Pećinci

"Sl. list opštine Inđija", br. 26/16 od 29. decembra 2016. godine

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Inđija i Pravobranilaštva opštine Inđija za 2017. godinu

"Sl. list CG", br. 2/17 od 10. januara 2017. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o žigu

Zakon o izmjenama Zakona o patentima

Zakon o izmjenama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca

Zakon o upravljanu komunalnim otpadnim vodama

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 4/17 od 17. januara 2017. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti