Trenutno u Ekspertu

Propisa: 157376

Službenih mišljenja: 17882

Sudske prakse: 10412

Modela akata: 956

Obrazaca: 45598

Podzakonskih akata: 117943

Prečišć. tekstova: 35148

Propisa CG: 2332

Propisa R.Srpske: 2860

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 30.10.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 30.10.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 95/17

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 8/17

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 9/17

"Sl. list APV" 46/17

"Sl. list grada Beograda" 73/17

"Sl. list grada Čačka" 15/17

"Sl. gl. grada Jagodina" 18/17

"Sl. list grada Kikinde" 21/17

"Sl. list grada Kragujevca" 24/17

"Sl. list grada Kraljeva" 22/17

"Sl. list grada Kruševca" 5/17

"Sl. gl. grada Leskovca" 13/17

"Sl. list grada Loznice" 13/17

"Sl. list grada Niša" 101/17

"Sl. list grada Novog Sada" 50/17

"Sl. list grada Pančeva" 24/17

"Sl. glasnik grada Požarevca" 8/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 21/17

"Sl. list grada Smedereva" 8/17

"Sl. list grada Sombora" 12/17

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 13/17

"Sl. list grada Subotice" 27/17

"Sl. list grada Užica" 27/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 11/17

"Sl. glasnik grada Vranja" 24/17

"Sl. list grada Vršca" 17/17

"Sl. list grada Zaječara" 38/17

"Sl. list grada Zrenjanina" 27/17

"Sl. list opština Srema" 30/17

"Sl. list opštine Inđija" 21/17

"Sl. list CG" 68/17

"Sl. glasnik Republike Srpske" 94/17

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 95/17 od 25. oktobra 2017. godine

Uredba o ostvarivanju posebnih prava pravosudnih funkcionera i zaposlenih u pravosudnim organima i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

Pravilnik o utvrđivanju liste programa opšteg stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine

Odluka o obrazovanju Radne grupe za analizu trenutnih i budućih potreba u organima državne uprave za Oracle tehnologijama

Odluka o utvrđivanju visine i načinu plaćanja tarifa za usluge iz nadležnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0294/14-11)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0035/16-11)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0926/16-11)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-404-00-0428/15-11)

Rešenje (o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana Užice", Užice, Zoran Šibalić)

Rešenje (o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Stan", Užice, Dejan Nijemčević)

Rešenje (o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Užice razvoj", Užice, Nikola Maksimović)

Rešenje (o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Veliki park", Užice, Branko Bogićević)

Rešenje (o razvrstavaju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Borkum Riff Bourbon Whiskey")

Rešenje (o razvrstavaju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Borkum Riff Cherry and Vanilla")

Rešenje (o razvrstavaju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Borkum Riff Cherry Cavendish")

Rešenje (o razvrstavaju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Borkum Riff Original")

Rešenje (o razvrstavaju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Camel Azul")

Rešenje (o razvrstavaju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Camel" (Original))

Rešenje (o razvrstavaju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "LD Club Long Blue")

Rešenje (o razvrstavaju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "LD Club Long Silver")

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-10145/2017)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-10146/2017)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-10147/2017)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-9951/2017)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-9952/2017)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-9954/2017)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-9980/2017)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izmena i dopuna Finansijskog plana Agencije za restituciju za 2017. godinu

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana", Niš (Predrag Milačić)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Napredak", Sokobanja (Drljača Saša)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Parking-servis", Niš (Dejan Dimitrijević)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Standard", Knjaževac (Omil Ranđelović)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Toplana", Knjaževac (Ljubodrag Tričković)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za objedinjenu naplatu komunalnih, stambenih i drugih usluga i naknada Niš (Jelena Stojanović)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za pijačne usluge "Tržnica", Niš (Goran Đorđević)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalno-stambenog preduzeća Senta (Bodo Jožef)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija", Niš (Vladan Stojanović)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac", Knjaževac (Mladen Radosavljević)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Zelenilo - Sokobanja", Sokobanja (Todosijević Bojan)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju grada Niša (Nebojša Lović)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Elgas, Senta (Novak Laslo)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš (mr Miroljub Stanković)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Mediana", Niš (Dragoslav Pavlović)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Naissus", Niš (Igor Vučić)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za stambene usluge "Nišstan", Niš (dr Nenad Hafner)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Elbadavi (Riad Refat) Noha, Elbadawy (Riad Refaat) Noha)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0353/16-11)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "JULIETA" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 95/17)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 8/17 od 30. avgusta 2017. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 9/17 od 2. oktobra 2017. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine o saradnji na implementaciji projekta "Upravljanje slivom reke Drine na...

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Države Katar o uspostavljanju političkih konsultacija o pitanjima od zajedničkog interesa

Memorandum o saradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva lokalne uprave i životne sredine Države Katar

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti omladine i sporta

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Države Katar o uspostavljanju političkih konsultacija o pitanjima od zajedničkog interesa

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o saradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva lokalne uprave i životne sredine Države Katar

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugal o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o drumskom prevozu putnika i stvari

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti omladine i

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o statusu i funkcijama Međunarodne komisije za nestala lica

"Sl. list APV", br. 46/17 od 12. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Kancelarije za inkluziju Roma

Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

"Sl. list grada Beograda", br. 73/17 od 6. oktobra 2017. godine

Odluka o dodeli javnih priznanja Gradske opštine Rakovica

"Sl. list grada Čačka", br. 15/17 od 6. septembra 2017. godine

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak

Aneks I Kolektivnog ugovora JKP "Komunalac" Čačak

Aneks II Kolektivnog ugovora JKP "Vodovod" Čačak

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak

Kolektivni ugovor JKP "Moravac" Mrčajevci

Kolektivni ugovor u JKP "Parking servis" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 18/17 od 25. avgusta 2017. godine

Pravilnik o solidarnoj pomoći zaposlenima u gradskim upravama grada Jagodine

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Jagodina

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku 2017. godinu

"Sl. list grada Kikinde", br. 21/17 od 3. oktobra 2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 24/17 od 30. avgusta 2017. godine

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o javnim parkiralištima (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 22/17 od 5. oktobra 2017. godine

Poslovnik o radu Gradskog veća grada Kraljeva (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Kruševca", br. 5/17 od 9. juna 2017. godine

Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada (grad Kruševac)

Odluka o izmeni Odluke o kriterijumima i postupku za utvrđivanje naziva ulica i trgova na području grada Kruševca

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije "Trg Kosturnica" (grad Kruševac)

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambeno poslovnog bloka između ulica: Radovana Miloševića, Dragoljuba Dimitrijevića, Blagoja Parovića i Radničkog samoupravljanja u Kruševcu (novi naziv Plana "KOLONIJA JUG")

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambenog naselja Ravnjak 1B u Kruševcu

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambeno-poslovnog bloka "Kolonija" (grad Kruševac)

Odluka o službenim putovanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada Kruševca

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac

Odluka o uređenju grada (prečišćen tekst)

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije "Centar 2" (grad Kruševac)

Plan detaljne regulacije kablovskog voda 110 kV od TS Kruševac 1 do TS Kruševac 3 u Kruševcu

Plan detaljne regulacije linijskih infrastrukturnih objekata (razvodni gasovod, MRS i distributivna gasovodna mreža) od RGG "Jugoistok" do kućnih merno-regulacionih setova sliva Ribarske reke

Plan detaljne regulacije za regulaciju reke Rasine od mosta u Mudrakovcu do profila 1.200 m uzvodno

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 13/17 od 14. jula 2017. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Crna Trava)

Odluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Crna Trava

"Sl. list grada Loznice", br. 13/17 od 7. septembra 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (grad Loznica)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Loznice

Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora grada Loznice za 2017. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 101/17 od 6. oktobra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Pirota za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju zona obaveznog investicionog održavanja zgrada i sufinansiranju radova na održavanju fasada i unapređenju energetskih svojstava zgrada (grad Pirot)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 50/17 od 19. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o upravljanju kejom u Gradu Novom Sadu

Odluka o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu Građevinskog preduzeća Mostogradnja AD, Beograd i otpisu duga ovom privrednom društvu u postupku privatizacije

"Sl. list grada Pančeva", br. 24/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o građevinskom zemljištu grada Pančeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju saobraćaja na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmenama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmenama Odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja (grad Pančevo)

Odluka o izmenama Odluke o podizanju i održavanju spomenika i skulpturalnih dela na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmenama Odluke o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (grad Pančevo)

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Pančevo)

Odluka o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica, njihovoj kategorizaciji i određivanju pravaca opštinskih puteva u naseljima na teritoriji grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o izmeni Odluke o prestanku važenja Odluke o mesnim zajednicama (grad Požarevac)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu

Odluka о opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Požarevca

Poslovnik o radu Žalbene komisije Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 21/17 od 14. septembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Šabac)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora grada Šapca

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Vodovod-Šabac" Šabac

Osnivački akt Javnog preduzeća "Infrastruktura Šabac" Šabac

"Sl. list grada Smedereva", br. 8/17 od 20. jula 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave grada Smedereva za 2017. godinu

Odluka o postavljanju privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 12/17 od 20. oktobra 2017. godine

Pravilnik o uslovima, načinu korišćenja i održavanja službenih vozila Gradske uprave grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika (grad Sremska Mitrovica)

Izmena Kadrovskog plana za organe Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

"Sl. list grada Subotice", br. 27/17 od 4. oktobra 2017. godine

Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Subotica - Palić do 2030. godine

Odluka o obustavi postupka usklađivanja Generalnog plana Subotica - Palić do 2020. godine sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji

Odluka o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Subotice, Republika Srbija i Opštine Berane, Republika Crna Gora

Rešenje o izradi izveštaja o strateškoj proceni uticaja Generalnog urbanističkog plana Subotica-Palić do 2030. godine na životnu sredinu

"Sl. list grada Užica", br. 27/17 od 6. septembra 2017. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za lokaciju hotela "Turist" na gradskoj plaži u Užicu

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2017. godinu

Odluka o posebnim uslovima za izdavanje informacije o lokaciji i lokacijskih uslova na prostoru Generalnog urbanističkog plana grada Užica do 2020. godine

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

Zaključak (o donošenju Uputstva za sprovođenje analize potreba za stručnim usavršavanjem u gradskim upravama grada Valjeva)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 24/17 od 5. oktobra 2017. godine

Pravilnik o naknadi troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada izabranih lica i postavljenih lica u organima grada Vranja

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o prisutnosti na radu izabranih i postavljenih lica u organima grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 17/17 od 12. oktobra 2017. godine

Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije bloka 83a ("Novo groblje") u Vršcu

"Sl. list grada Zaječara", br. 38/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u svakom organizacionom obliku u sistemu lokalne samouprave Grada Zaječara u 2017. godini

Odluka o ukidanju Stručne službe za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 27/17 od 5. oktobra 2017. godine

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 30/17 od 2. oktobra 2017. godine

Odluka o prazniku i gradskoj slavi Opštine Ruma

"Sl. list opštine Inđija", br. 21/17 od 5. oktobra 2017. godine

Rešenje o rasporedu radnog vremena u Opštinskoj upravi opštine Inđija

Uputstvo o načelima za organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 68/17 od 20. oktobra 2017. godine

Uredba o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 94/17 od 13. oktobra 2017. godine

Pravilnik o prestanku primjene Pravilnika o obliku i načinu vođenja knjiga utisaka u turističkim agencijama

Pravilnik o prestanku primjene Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige utisaka u ugostiteljskim objektima

Pravilnik o prestanku primjene Pravilnika o sadržaju i obliku knjige utisaka turističkih subjekata

Pravilnik o prestanku primjene Pravilnika o uslovima i kriterijumima za izdavanje jemstva organizatora turističkog putovanja i subagenta