Trenutno u Ekspertu

Propisa: 125414

Službenih mišljenja: 16348

Sudske prakse: 9303

Modela akata: 849

Obrazaca: 36637

Podzakonskih akata: 93021

Prečišć. tekstova: 28309

Propisa CG: 1845

Propisa R.Srpske: 2235

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 30.10.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 30.10.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 76/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 15/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 11/19

"Sl. list APV" 40/19

"Sl. list grada Beograda" 89/19

"Sl. list grada Čačka" 13/19

"Sl. glasnik grada Jagodina" 11/19

"Sl. list grada Kikinde" 22/19

"Sl. list grada Kragujevca" 26/19

"Sl. list grada Kraljeva" 24/19

"Sl. list grada Kruševca" 10/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 24/19

"Sl. list grada Loznice" 11/19

"Sl. list grada Niša" 24/19

"Sl. list grada Novog Sada" 47/19

"Sl. list grada Pančeva" 30/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 10/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 11/19

"Sl. list grada Smedereva" 3/19

"Sl. list grada Sombora" 14/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/19

"Sl. list grada Subotice" 26/19

"Sl. list grada Užica" 32/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 11/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 21/19

"Sl. list grada Vršca" 10/19

"Sl. list grada Zaječara" 20/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 25/19

"Sl. list opština Srema" 26/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/19

"Sl. list opštine Inđija" 18/19

"Sl. list CG" 55/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 70/19

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 76/19 od 25. oktobra 2019. godine

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanim elementarnom nepogodom u junu 2019. godine

Uredba o načinu obučavanja i kategorijama građana koje za potrebe odbrane zemlje obučava Ministarstvo odbrane

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2019. godini

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

Pravilnik o izmeni Pravilnika o izgledu obrasca i postupku izdavanja lične karte za stranca i privremene lične karte za stranca

Pravilnik o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

Pravilnik o kriterijumima za određivanje nusproizvoda i obrascu izveštaja o nusproizvodima, načinu i rokovima za njegovo dostavljanje

Pravilnik o sadržini zahteva za upis u Registar nusproizvoda i Registar otpada koji je prestao da bude otpad

Odluka o izdavanju i osnovnim obeležjima numizmatičkog novca s likom Nikole Tesle

Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za strateško rešavanje otvorenih pitanja vezanih za banje i banjska lečilišta

Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 Subotica - Beograd (Batajnica)

Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš - granica Republike Severne Makedonije

Odluka o otvaranju Ambasade Republike Srbije u Republici Jermeniji

Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Ber Ševi, Država Izrael

Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Jermenije, nosioce običnih pasoša

Odluka o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2020. godini

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0180/18-11)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0474/18-11)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0589/18-11)

Rešenje (o davanju saglasnosti proizvođaču fiskalnih kasa HCP DOO BEOGRAD, za stavljanje u promet fiskalne kase tipa "HCP Best LC+")

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10468/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10659/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10469/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10662/2019)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2020. godini

Rešenje o davanju saglasnosti na zamenu zemljišta

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Lazaru Kurtešu, treneru)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Miloradu Dokmancu, treneru)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Radovanu Momirovu, treneru)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Ani Prvulović)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Borislavi Perić Ranković)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Borisu Stoiljkoviću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Goranu Perliću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Mitru Palikući)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Nadi Matić)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Sanji Mijatović)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Vladanu Petkoviću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Srđanu Tomičiću, treneru)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Srđanu Tomičiću, treneru)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Zlatku Kesleru, treneru)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Zlatku Kesleru, treneru)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Zlatku Kesleru, treneru)

Rešenje o imenovanju direktora Agencije za privredne registre (Milan Lučić)

Rešenje o imenovanju direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (Mirjana Čizmarov)

Rešenje o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola "Jelica Milovanović" u Beogradu (Duško Babić)

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove Studentski centar "Beograd" (Goran Minić)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Donja Gušterica (dr sci. med. Zvonimir Stašević)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i za proizvodnju i distribuciju električne energije Ibar, Zubin Potok (Marko Vulović)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Jasmina Jovanović)

Rešenje o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Ber Ševi, Država Izrael (Aleksandar Nikolić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede (Nikola Petrović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Mirjana Ilić)

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (Mirjana Čizmarov)

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola "Jelica Milovanović" u Beogradu (Duško Babić)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Dubinina (Andrej) Antonina)

Rešenje o razrešenju člana Saveta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu (Nikola Dašić)

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za privredne registre (Milan Lučić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i za proizvodnju i distribuciju električne energije Ibar, Zubin Potok (Srđan Vulović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Studentski centar "Beograd" (Goran Minić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede (Dušan Matijašević)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Jasmina Jovanović)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10708/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10709/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10716/2019)

Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti životinja transmisivnih spongioformnih encefalopatija i drugih bolesti životinja koje se mogu preneti sporednim proizvodima životinjskog porekla u Republiku Srbiju

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Koreji (Zoran Kazazović)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Tunis (Nikola Lukić)

Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za avgust 2019. godine

Zaključak (o usvajanju Nacionalnog programa bezbednosti u civilnom vazduhoplovstvu)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 15/19 od 21. oktobra 2019. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u filološkoj gimnaziji

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u matematičkoj gimnaziji

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 11/19 od 15. oktobra 2019. godine

Izmene i dopune Tehničkih propisa koji su sastavni deo Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (aneks ADN 2019)

"Sl. list APV", br. 40/19 od 18. septembra 2019. godine

Pravilnik o upravi u Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine

Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskim administrativnim taksama

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 89/19 od 2. oktobra 2019. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću (GO Barajevo)

"Sl. list grada Čačka", br. 13/19 od 13. septembra 2019. godine

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" Čačak

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Dom kulture Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis", Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Međuopštinski istorijski arhiv za grad Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Narodni muzej Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 11/19 od 26. jula 2019. godine

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom i održavanju čistoće na površinama javne namene (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 22/19 od 4. septembra 2019. godine

Pravilnik o načinu razvrstavanja i evidenciji osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala u Gradskoj upravi grada Kikinde i indirektnih korisnika budžetskih sredstava

"Sl. list grada Kragujevca", br. 26/19 od 11. oktobra 2019. godine

Poslovnik o radu Komisije za planove (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 24/19 od 23. avgusta 2019. godine

Aneks Kolektivnog ugovora zaposlenih u organima, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 10/19 od 22. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Kruševca (Prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 24/19 od 7. septembra 2019. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 11/19 od 9. avgusta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 24/19 od 2. aprila 2019. godine

Odluka o gradskim administrativnim taksama (grad Pirot)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 47/19 od 10. oktobra 2019. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Sen Lu la Fore, Republika Francuska

"Sl. list grada Pančeva", br. 30/19 od 25. septembra 2019. godine

Pravilnik o objavljivanju informacija na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs

Kodeks o javnosti rada i odnosima s medijima (grad Pančevo)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/19 od 8. jula 2019. godine

Statutarna odluka o izmenama i dopunama Statuta Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 11/19 od 26. juna 2019. godine

Odluka o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom (grad Šabac)

Tarifni sistem za obračun isporučene toplotne energije za krajnje kupce (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/19 od 24. juna 2019. godine

Pravilnik o utvrđivanju javnog interesa u gradu Smederevu

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Smederevska tvrđava" Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u gradu Smederevu

"Sl. list grada Sombora", br. 14/19 od 26. avgusta 2019. godine

Odluka o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/19 od 10. maja 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 26/19 od 4. oktobra 2019. godine

Rešenje o javnim parkiralištima (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 32/19 od 20. septembra 2019. godine

Odluka o prenosu udela i osnivačkih prava nad Javnim preduzećem "Aerodrom Ponikve" Užice na Republiku Srbiju

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na građevinskom zemljištu)

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na nepokretnostima)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/19 od 19. jula 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 21/19 od 26. avgusta 2019. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Vranja, Republika Srbija i opštine Brod, Republika Srpska

"Sl. list grada Vršca", br. 10/19 od 23. jula 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o postavljanju objekata na površinama javne namene (grad Vršac)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 20/19 od 11. septembra 2019. godine

Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru iz izvorne nadležnosti Grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 25/19 od 15. oktobra 2019. godine

Odluka o izmenama Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 26/19 od 31. jula 2019. godine

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja rizicima u radu organa opštine Stara Pazova za period od 2019-2021. godine (sa Strategijom)

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/19 od 17. maja 2019. godine

Odluka o komunalnim delatnostima (opština Beočin)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara (opština Beočin)

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o pribavljanju i raspolaganju stanovima u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 18/19 od 22. jula 2019. godine

Odluka o mesnim zajednicama (opština Inđija)

Odluka o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata (opština Inđija)

Odluka o zboru građana (opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 55/19 od 27. septembra 2019. godine

Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 2/19 (odnosi se na Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore)

Odluka o izmjenama Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 70/19 od 23. avgusta 2019. godine

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske