Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 30.11.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 30.11.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 131/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 15/22

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 4/22

"Sl. list APV" 45/22

"Sl. list grada Beograda" 102/22

"Sl. list grada Bora" 34/22

"Sl. list grada Čačka" 21/22

"Sl. gl. grada Jagodina" 15/22

"Sl. list grada Kikinde" 27/22

"Sl. list grada Kragujevca" 30/22

"Sl. list grada Kraljeva" 29/22

"Sl. list grada Kruševca" 15/22

"Sl. gl. grada Leskovca" 30/22

"Sl. list grada Loznice" 9/22

"Sl. list grada Niša" 114/22

"Sl. list grada Novog Sada" 54/22

"Sl. list grada Pančeva" 28/22

"Sl. gl. grada Požarevca" 5/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 12/22

"Sl. list grada Smedereva" 5/22

"Sl. list grada Sombora" 7/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 11/22

"Sl. list grada Subotice" 28/22

"Sl. list grada Užica" 35/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 10/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 22/22

"Sl. list grada Vršca" 13/22

"Sl. list grada Zaječara" 34/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 25/22

"Sl. list opština Srema" 28/22

"Sl. list opštine Beočin" 10/22

"Sl. list opštine Inđija" 13/22

"Sl. list opštine Šid" 27/22

"Sl. list CG" 128/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 104/22

"Sl. glasnik BiH" 68/22

"Sl. novine Federacije BiH" 64/22

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 131/22 od 29. novembra 2022. godine

Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (Broj 841/2022-D-I)

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene eksploatacije mineralnih sirovina na lokalitetu rudnika "Čukaru Peki" u gradu Boru - donje ležište na životnu sredinu

Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (U PRIMENI: od 1. januara 2023. godine)

Odluka o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje (U PRIMENI: od 1. januara 2023. godine)

Rešenje (Direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Broj 014-020-00-0229/22-11)

Rešenje (Direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Broj 014-020-00-0308/21-11)

Rešenje (Direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Broj 014-020-00-0353/21-11)

Rešenje (Direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Broj 014-07-00-0505/21-11)

Rešenje (Direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Broj 014-46-00-0472/2021-08)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Stadion", Subotica (Tamara Dimitrioski)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika ADALYA TOBACCO DOO ("Sl. glasnik RS", br. 131/22)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 15/22 od 26. oktobra 2022. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada ostalo - lične usluge

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Pravilnik o izmeni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Dopuna Kataloga udžbenika za četvrti i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za drugi razred i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi razred i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za treći i sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 4/22 od 14. novembra 2022. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva sporta, kulture i omladine Kraljevine Esvatini o saradnji u oblastima omladine i sporta

Memorandum o razumevanju u oblasti sporta između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Kostarikanskog instituta za sport i rekreaciju

Memorandum o razumevanju u oblasti sporta između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Nacionalnog instituta za sport, fizičko vaspitanje i rekreaciju Republike Kube

Memorandum o razumevanju u oblastima omladine i sporta između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta Bolivarske Republike Venecuele

Memorandum o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Diplomatske akademije Anvar Gargaš Ujedinjenih Arapskih Emirata

Memorandum o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Višeg instituta za međunarodne odnose "Raul Roa Garsija" Ministarstva spoljnih poslova Republike Kube

Opšti sporazum o saradnji između Republike Srbije i Republike Burundi

Sporazum o saradnji u oblasti sporta između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt

Sporazum o saradnji u oblasti sporta između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Honduras

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije za Program "Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji VI (faza II)"

Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 79.916.833,43 evra osiguranog kod China Export and Credit Insurance Corporation za finansiranje uklanjanja starog mosta na Savi i izgradnju novog čeličnog lučnog mosta između Republike Srbije, koju…

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje podrške budžetu Republike Srbije

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomsko-tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o sprovođenju zajedničkih policijskih patrola

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Opšteg sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Republike Burundi

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o pograničnom

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske

"Sl. list APV", br. 45/22 od 26. oktobra 2022. godine

Odluka o izmenama Odluke o postupku pripreme i sadržini Plana razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine 2022-2030. godine

"Sl. list grada Beograda", br. 102/22 od 31. oktobra 2022. godine

Odluka o finansiranju rashoda koji se zbog svoje prirode zaključuju na period duži od 12 meseci - finansiranje rashoda mobilne telefonije u 2023. i 2024. godini (GO Surčin)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji uprave i posebnih organizacionih jedinica Gradske opštine Surčin

"Sl. list grada Bora", br. 34/22 od 23. septembra 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o kretanju teretnih vozila na teritoriji grada Bora

"Sl. list grada Čačka", br. 21/22 od 21. oktobra 2022. godine

Poslovnik o radu Skupštine grada Čačka (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 15/22 od 7. oktobra 2022. godine

Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 27/22 od 10. oktobra 2022. godine

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kikinde za 2022. godinu

"Sl. list grada Kragujevca", br. 30/22 od 23. septembra 2022. godine

Zaključak o davanju saglasnosti na Antidiskriminacioni kodeks - kodeks Ravnopravnosti (sa Antidiskriminacionim kodeksom - kodeksom Ravnopravnosti)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 29/22 od 14. oktobra 2022. godine

Odluka o izmenama Odluke o javnim parkiralištima na kojima se plaća naknada za parkiranje (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 15/22 od 9. jula 2022. godine

Pravilnik o utvrđivanju kategorija osoba sa invaliditetom koje mogu da koriste jedinstvenu invalidsku parking kartu na javnim parkiralištima (grad Kruševac)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 30/22 od 17. oktobra 2022. godine

Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Medveđa (U PRIMENI: od 1. januara 2023. godine)

"Sl. list grada Loznice", br. 9/22 od 23. septembra 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 114/22 od 14. novembra 2022. godine

Kolektivni ugovor za zaposlene u organima i službama opštine Svrljig

"Sl. list grada Novog Sada", br. 54/22 od 16. novembra 2022. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju dozvoljenog broja za obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 28/22 od 18. oktobra 2022. godine

Odluka (o utvrđivanju cena vode za sve kategorije potrošača i cena otpadne vode za sve kategorije potrošača, JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo)

Odluka o dopuni Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i zidanim garažama grada Pančeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu grada Pančeva

Odluka o izmenama Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova, odnosno javnih ustanova koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o preradi i distribuciji vode (grad Pančevo)

Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite za teritoriju grada Pančeva

Odluka o promeni cena za usluge parkiranja na posebnim parkiralištima na teritoriji grada Pančeva (JKP "Higijena" Pančevo)

Odluka o promeni cena za vršenje komunalnih usluga sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada (JKP "Higijena" Pančevo)

Odluka o utvrđivanju cene grejanja i sanitarne tople vode (JKP "Grejanje" Pančevo)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo o utvrđivanju cene grejanja i sanitarne tople vode broj: 10/1015-11 od 26.08.2022. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena", Pančevo, broj: 4460/125-3 od 25.08.2022. godine, o promeni cena za vršenje komunalnih usluga sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena", Pančevo, broj: 4460/125-4, od 25.08.2022. godine, o promeni cena za usluge parkiranja na posebnim parkiralištima na teritoriji grada Pančeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Pančevo o utvrđivanju cena vode za sve kategorije potrošača i cena otpadne vode za sve kategorije potrošača broj: 5-1/2 t. 2 od 11.04.2022. god.

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/22 od 11. aprila 2022. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale na površinama javne namene na teritoriji Grada Požarevca

Kolektivni ugovor kod poslodavca JP "Toplifikacija" Požarevac

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 12/22 od 24. maja 2022. godine

Pravilnik o koeficijentima za utvrđivanje plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u organima Grada Šapca

Pravilnik o platama, naknadama plata, naknadama troškova i drugih primanja izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Šapca

Odluka o utvrđivanju minimalnog iznosa naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudno postavljenog profesionalnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Šapca

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/22 od 29. juna 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara,... (grad Smederevo)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne… (grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 7/22 od 5. oktobra 2022. godine

Kolektivni ugovor za zaposlene u organima grada Sombora, Službi za budžetsku inspekciju grada Sombora i Pravobranilaštvu grada Sombora

Predlog Odluke za izdavanje saglasnosti o obrazovanju cena isporuke toplotne energije koje primenjuje JKP "Energana" Sombor

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o obrazovanju cena isporuke toplotne energije koje primenjuje JKP "Energana" Sombor za grejnu sezonu 2022/23. godine

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 11/22 od 18. jula 2022. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 28/22 od 17. oktobra 2022. godine

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 35/22 od 21. jula 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, … (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/22 od 14. septembra 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu

Odluka o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta u gradu Valjevu

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 22/22 od 1. novembra 2022. godine

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Gradske opštine Vranjska Banja

"Sl. list grada Vršca", br. 13/22 od 29. oktobra 2022. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, …

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu …

Odluka o javnom vodosnabdevanju (grad Vršac)

Odluka o usvajanju Cenovnika toplotne energije (grad Vršac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Vršca

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora JKP "Drugi oktobar" Vršac o usvajanju Cenovnika toplotne energije

"Sl. list grada Zaječara", br. 34/22 od 14. oktobra 2022. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 25/22 od 2. novembra 2022. godine

Rešenje (o davanju saglasnosti na Statut Narodnog muzeja Zrenjanin)

Statut Narodnog muzeja Zrenjanin

"Sl. list opština Srema", br. 28/22 od 10. oktobra 2022. godine

Odluka o organizaciji Opštinske uprave (Srem)

"Sl. list opštine Beočin", br. 10/22 od 9. avgusta 2022. godine

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 13/22 od 21. oktobra 2022. godine

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (opština Inđija)

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija

Odluka o proglašenju spomenika prirode "Lesni profil kod Starog Slankamena"

"Sl. list opštine Šid", br. 27/22 od 31. avgusta 2022. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima opštine Šid

"Sl. list CG", br. 128/22 od 22. novembra 2022. godine

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o bližem postupku i načinu ispitivanja i odobravanja tipa mjerila

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 104/22 od 25. oktobra 2022. godine

Odluka Ustavnog suda broj U-67/21 (odnosi se na Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja vojnih evidencija)

"Sl. glasnik BiH", br. 68/22 od 11. oktobra 2022. godine

Odluka o dopustivosti i meritumu U 10/22 (odnosi se na Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti)

"Sl. novine Federacije BiH", br. 64/22 od 12. avgusta 2022. godine

Zakon o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine