Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 31.05.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 31.05.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 52/17

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 2/17

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 3/17

"Sl. list APV" 20/17

"Sl. list grada Beograda" 27/17

"Sl. list grada Čačka" 3/17

"Sl. gl. grada Jagodina" 6-1/17

"Sl. list grada Kikinde" 6/17

"Sl. list grada Kragujevca" 5/17

"Sl. list grada Kraljeva" 8/17

"Sl. list grada Kruševca" 3/17

"Sl. gl. grada Leskovca" 6/17

"Sl. list grada Loznice" 1/17

"Sl. list grada Niša" 37/17

"Sl. list grada Novog Sada" 22/17

"Sl. list grada Pančeva" 6/17

"Sl. glasnik grada Požarevca" 2/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 7/17

"Sl. list grada Smedereva" 1/17

"Sl. list grada Sombora" 5/17

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 5/17

"Sl. list grada Subotice" 12/17

"Sl. list grada Užica" 12/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 1/17

"Sl. list grada Vršca" 8/17

"Sl. list grada Zaječara" 11/17

"Sl. list grada Zrenjanina" 10/17

"Sl. list opština Srema" 9/17

"Sl. list opštine Inđija" 11/17

"Sl. list CG" 31/17

"Sl. glasnik Republike Srpske" 44/17

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 52/17 od 26. maja 2017. godine

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Stalać-Đunis

Pravilnik o formi, sadržini i obimu godišnjeg izveštaja i izveštaja o korišćenju ribarskog područja za period na koji je korisniku ribarskog područja ugovorom o korišćenju dodeljen

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

Pravilnik o izmeni Pravilnika o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu

Pravilnik o obrascu izveštaja u vezi sa stambenim potrebama, uslovima stanovanja i programima stambene podrške u jedinici lokalne samouprave

Rešenje o prestanku rada na položaju šefa Kabineta u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 110)

Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u aprilu 2017. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 2/17 od 13. marta 2017. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Pravilnik o dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u Školi za osnovno i srednje obrazovanje "Vožd" u Beogradu

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Kultura, umetnost i javno informisanje

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 3/17 od 17. maja 2017. godine

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora "Unapređenje objekata pravosudnih organa B" između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

"Sl. list APV", br. 20/17 od 26. aprila 2017. godine

Pokrajinska uredba o izmeni Pokrajinske uredbe o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 27/17 od 12. maja 2017. godine

Uputstvo o utvrđivanju kriterijuma za odabir prioritetnih objekata javne namene za gašenje kotlarnica, radi priključenja grejnih instalacija objekata na sistem daljinskog grejanja ili na distributivni sistem prirodnog gasa i utvrđivanju uslova za...

"Sl. list grada Čačka", br. 3/17 od 3. februara 2017. godine

Poslovnik o radu Žalbene komisije (grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 6-1/17 od 10. aprila 2017. godine

Ispravka (Odluke o finansijskoj podršci porodicama)

"Sl. list grada Kikinde", br. 6/17 od 9. marta 2017. godine

Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema grada Kikinda

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama (na teritoriji Grada Kikinde)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 5/17 od 24. februara 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Kragujevca

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o načinu utvrđivanja cene za otuđenje, zakupnine i doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Kragujevac)

Odluka o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom (na teritoriji grada Kragujevca)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 8/17 od 3. aprila 2017. godine

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Putevi" Kraljevo

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Kraljevo

"Sl. list grada Kruševca", br. 3/17 od 28. marta 2017. godine

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmene Plana detaljne regulacije "Trg Kosturnica-sever" na životnu sredinu

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta - prečišćen tekst (grad Kruševac)

Plan detaljne regulacije linijskog infrastrukturnog objekta od TS Kruševac 3 do Starog aerodroma u Kruševcu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 6/17 od 20. aprila 2017. godine

Etički kodeks ponašanja funkcionera grada Leskovca

Kodeks poslovnog ponašanja i poslovne etike zaposlenih u Gradskim upravama i Gradskom javnom pravobranilaštvu Grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 1/17 od 13. februara 2017. godine

Poslovnik o radu Žalbene komisije Gradske uprave grada Loznice

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Loznica

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije "Toplana - Loznica" Loznica

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Direkcija za upravljanje i razvoj Banje Koviljače" Banja Koviljača

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Loznica

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća Direkcija za razvoj i urbanističko planiranje "Urboplan" Loznica

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za izgradnju i održavanje stambenog i poslovnog prostora "Loznica" Loznica

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za upravljanje građevinskim zemljištem "Grad" Loznica

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Komunalnog javnog preduzeća "Naš dom" Loznica

Statut Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Loznica

Statut Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije "Toplana Loznica" Loznica

Statut Javnog preduzeća "Direkcija za upravljanje i razvoj Banje Koviljače" Banja Koviljača

Statut Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Loznica

Statut Javnog preduzeća Direkcija za razvoj i urbanističko planiranje "Urboplan" Loznica

Statut Javnog preduzeća za izgradnju i održavanje stambenog i poslovnog prostora "Loznica" Loznica

Statut Javnog preduzeća za upravljanje građevinskim zemljištem "Grad" Loznica

Statut Komunalnog javnog preduzeća "Naš dom" Loznica

"Sl. list grada Niša", br. 37/17 od 25. aprila 2017. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Niša (Republika Srbija) i Grada Kaluga (Ruska Federacija)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 22/17 od 10. maja 2017. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Novog Sada, Republika Srbija, i Opštine Krf, Republika Grčka

"Sl. list grada Pančeva", br. 6/17 od 6. aprila 2017. godine

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana generalne regulacije Proširena Misa sa grobljem (Celina 3) u Pančevu na životnu sredinu

Odluka o osnivanju Gradske biblioteke Pančevo (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Istorijskog arhiva u Pančevu (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Kulturnog centra Pančeva (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Narodnog muzeja Pančevo (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture - prečišćen tekst (grad Pančevo)

Odluka o usklađivanju Odluke o zadržavanju prava i obaveza osnivača nad Javnim komunalnim preduzećima koja su nastala podelom Javnog komunalnog preduzeća "Standard" Pančevo sa Zakonom o javnim preduzećima (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/17 od 2. marta 2017. godine

Odluka o prestanku važenja Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Gradske opštine Kostolac

Statut Gradske opštine Kostolac (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 7/17 od 22. marta 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o merama za zaštitu od buke (na teritoriji grada Šapca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Šapca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu na teritoriji grada Šapca

"Sl. list grada Smedereva", br. 1/17 od 17. marta 2017. godine

Pravilnik o uslovima korišćenja službenih telefona i službenih mobilnih telefona (grad Smederevo)

Odluka o izmenama Odluke o nekategorisanim putevima (na teritoriji grada Smedereva)

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo

Prečišćen tekst Poslovnika Skupštine grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 5/17 od 13. aprila 2017. godine

Pravilnik o postavljanju bašta ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Sombora

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/17 od 14. marta 2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine Grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

Pravilnik o radu Narodne kuhinje i uslovima i postupku za ostvarivanje prava na besplatan obrok u Narodnoj kuhinji na teritoriji grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 12/17 od 17. marta 2017. godine

Ispravka (Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o naknadama za upotrebu lokalnih puteva na teritoriji Grada Subotice, sa Odlukom)

"Sl. list grada Užica", br. 12/17 od 20. marta 2017. godine

Odluka (o prihvatanju Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji i modela Kodeksa ponašanja zaposlenih u upravi i javnim službama)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/17 od 10. februara 2017. godine

Odluka o nadležnostima u postupku pribavljanja, raspolaganja i upravljanja stvarima u javnoj svojini grada Valjeva

Odluka o Nagradi grada Valjeva

Statut grada Valjeva (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Vršca", br. 8/17 od 28. aprila 2017. godine

Odluka o osnivanju saveta za međunacionalne odnose grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 11/17 od 3. marta 2017. godine

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza u organima i službama organa Grada Zaječara i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 10/17 od 24. marta 2017. godine

Kadrovski plan Gradske uprave grada Zrenjanina za 2017. godinu

"Sl. list opština Srema", br. 9/17 od 5. aprila 2017. godine

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (na teritoriji opštine Stara Pazova)

"Sl. list opštine Inđija", br. 11/17 od 26. aprila 2017. godine

Odluka o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

"Sl. list CG", br. 31/17 od 12. maja 2017. godine

Pravilnik o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 44/17 od 12. maja 2017. godine

Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju