Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 31.10.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 31.10.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 118/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 15/22

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 3/22

"Sl. list APV" 43/22

"Sl. list grada Beograda" 89/22

"Sl. list grada Čačka" 17/22

"Sl. gl. grada Jagodina" 13/22

"Sl. list grada Kikinde" 27/22

"Sl. list grada Kragujevca" 30/22

"Sl. list grada Kraljeva" 29/22

"Sl. list grada Kruševca" 15/22

"Sl. gl. grada Leskovca" 27/22

"Sl. list grada Loznice" 6/22

"Sl. list grada Niša" 102/22

"Sl. list grada Novog Sada" 51/22

"Sl. list grada Pančeva" 25/22

"Sl. gl. grada Požarevca" 5/22

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 12/22

"Sl. list grada Smedereva" 5/22

"Sl. list grada Sombora" 7/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 10/22

"Sl. list grada Subotice" 24/22

"Sl. list grada Užica" 35/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 10/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 18/22

"Sl. list grada Vršca" 12/22

"Sl. list grada Zaječara" 32/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 22/22

"Sl. list opština Srema" 27/22

"Sl. list opštine Beočin" 10/22

"Sl. list opštine Inđija" 11/22

"Sl. list CG" 115/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 99/22

"Sl. glasnik BiH" 59/22

"Sl. novine Federacije BiH" 52/22

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 118/22 od 26. oktobra 2022. godine

Odluka o izboru Vlade

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 15/22 od 26. oktobra 2022. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada ostalo - lične usluge

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Pravilnik o izmeni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Dopuna Kataloga udžbenika za četvrti i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za drugi razred i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi razred i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za treći i sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 3/22 od 6. jula 2022. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede i agrarne reforme Sirijske Arapske Republike o saradnji u oblasti poljoprivrede

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Indonezije o političkim konsultacijama

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o razmeni iskustava o razvoju i modernizaciji

Memorandum o razumevanju o bilateralnim konsultacijama između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Narodne Republike Bangladeš

Memorandum o razumevanju o političkim konsultacijama između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, saradnje i zajednica Demokratske Republike Sao Tome i Prinsipe

Memorandum o saradnji između Diplomatske akademije "Hose Sesilio del Valje" Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Honduras i Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije o akademskoj saradnji

Okvirni sporazum o saradnji između Republike Srbije i Kneževine Monako

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Aneksa 1 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Okvirnog sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Kneževine Monako

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o graničnim

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima i Aneksa Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i ...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata

"Sl. list APV", br. 43/22 od 12. oktobra 2022. godine

Pravilnik o dodeli studentskih stipendija za školsku 2022/2023 godinu (AP Vojvodina)

"Sl. list grada Beograda", br. 89/22 od 5. oktobra 2022. godine

Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za 2022. godinu

"Sl. list grada Čačka", br. 17/22 od 19. avgusta 2022. godine

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora Doma kulture Čačak

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis"

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora JKP "Komunalac" Čačak

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora Narodnog muzeja Čačak

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 13/22 od 24. avgusta 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije (grad Jagodina)

Odluka o organizaciji gradskih uprava grada Jagodine (U PRIMENI OD: 1. januara 2023. godine)

"Sl. list grada Kikinde", br. 27/22 od 10. oktobra 2022. godine

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kikinde za 2022. godinu

"Sl. list grada Kragujevca", br. 30/22 od 23. septembra 2022. godine

Zaključak o davanju saglasnosti na Antidiskriminacioni kodeks - kodeks Ravnopravnosti (sa Antidiskriminacionim kodeksom - kodeksom Ravnopravnosti)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 29/22 od 14. oktobra 2022. godine

Odluka o izmenama Odluke o javnim parkiralištima na kojima se plaća naknada za parkiranje (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 15/22 od 9. jula 2022. godine

Pravilnik o utvrđivanju kategorija osoba sa invaliditetom koje mogu da koriste jedinstvenu invalidsku parking kartu na javnim parkiralištima (grad Kruševac)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 27/22 od 27. septembra 2022. godine

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Bojnik

"Sl. list grada Loznice", br. 6/22 od 14. juna 2022. godine

Odluka o dopuni Odluke o gradskom vodovodu i kanalizaciji (grad Loznica)

Odluka o dopuni Odluke o organizaciji i načinu obavljanja gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 102/22 od 17. oktobra 2022. godine

Kadrovski plan Gradske uprave, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva grada Pirota za 2022. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 51/22 od 20. oktobra 2022. godine

Odluka o dodeli Novembarske povelje Novog Sada za 2022. godinu Hokej klubu Vojvodina

Odluka o dodeli Novembarske povelje Novog Sada za 2022. godinu Poljoprivrednoj školi sa domom učenika, Futog

Odluka o dodeli Novembarske povelje Novog Sada za 2022. godinu prof. dr Savi Damjanovu

Odluka o dodeli Novembarske povelje Novog Sada za 2022. godinu Vujadinu Stankovu

Odluka o dodeli Oktobarske nagrade Novog Sada za 2022. godinu Dragomiru Ljubincu

Odluka o dodeli Oktobarske nagrade Novog Sada za 2022. godinu Gordani Đurđević Dimić

Odluka o dodeli Oktobarske nagrade Novog Sada za 2022. godinu Muzeju Vojvodine

"Sl. list grada Pančeva", br. 25/22 od 15. septembra 2022. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskoj službi za budžetsku inspekciju, Službi interne revizije grada Pančeva, Gradskom pravobranilaštvu i Stručnoj službi Lokalnog ombudsmana grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/22 od 11. aprila 2022. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale na površinama javne namene na teritoriji Grada Požarevca

Kolektivni ugovor kod poslodavca JP "Toplifikacija" Požarevac

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 12/22 od 24. maja 2022. godine

Pravilnik o koeficijentima za utvrđivanje plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u organima Grada Šapca

Pravilnik o platama, naknadama plata, naknadama troškova i drugih primanja izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Šapca

Odluka o utvrđivanju minimalnog iznosa naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudno postavljenog profesionalnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Šapca

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/22 od 29. juna 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara,... (grad Smederevo)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne… (grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 7/22 od 5. oktobra 2022. godine

Kolektivni ugovor za zaposlene u organima grada Sombora, Službi za budžetsku inspekciju grada Sombora i Pravobranilaštvu grada Sombora

Predlog Odluke za izdavanje saglasnosti o obrazovanju cena isporuke toplotne energije koje primenjuje JKP "Energana" Sombor

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o obrazovanju cena isporuke toplotne energije koje primenjuje JKP "Energana" Sombor za grejnu sezonu 2022/23. godine

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 10/22 od 30. juna 2022. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Sremska Mitrovica)

Odluka o upotrebi imena, grba i zastave grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 24/22 od 8. septembra 2022. godine

Odluka o osnivanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 35/22 od 21. jula 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, … (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/22 od 14. septembra 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu

Odluka o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta u gradu Valjevu

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 18/22 od 3. oktobra 2022. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Urbanizam i izgradnja grada Vranja" Vranje

Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Vranjska Banja

"Sl. list grada Vršca", br. 12/22 od 15. septembra 2022. godine

Odluka o organizaciji Gradske uprave (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 32/22 od 20. septembra 2022. godine

Pravilnik o uslovima za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za privremeno isključenje sa sistema grejanja (grad Zaječar)

Odluka o dopuni Odluke o subvencionisanju gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na teritoriji grada Zaječara

Odluka o javnoj kanalizaciji (grad Zaječar)

Odluka o obavljanju delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja (grad Zaječar)

Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom (grad Zaječar)

Odluka o uslovima zaštite, načinu podizanja, održavanja i obnove narušenih javnih zelenih površina (grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 22/22 od 29. septembra 2022. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 27/22 od 16. septembra 2022. godine

Pravilnik o postupku izdavanja administrativne zabrane u Opštinskoj upravi (opština Stara Pazova)

"Sl. list opštine Beočin", br. 10/22 od 9. avgusta 2022. godine

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 11/22 od 29. avgusta 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom vodovodu (opština Inđija)

Odluka o izmenama i dopunama Statuta opštine Inđija

Rešenje o korišćenju mobilnih telefona u službene svrhe za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 115/22 od 14. oktobra 2022. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 99/22 od 10. oktobra 2022. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

"Sl. glasnik BiH", br. 59/22 od 2. septembra 2022. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

"Sl. novine Federacije BiH", br. 52/22 od 1. jula 2022. godine

Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine