Trenutno u Ekspertu

Propisa: 78375

Službenih mišljenja: 12258

Sudske prakse: 7236

Modela akata: 610

Obrazaca: 21804

Podzakonskih akata: 56876

Prečišć. tekstova: 17673

Propisa CG: 1044

Propisa R.Srpske: 1510

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa - izmene i dopune

Na osnovu člana 96. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 54/09),

Ministar finansija doneo je:


PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA


 

Izmene i dopune objavljene su u "Sl. glasniku RS", br. 31/10 i primenjuju se od 12.05.2010. godine.

 

 Kompletan prečišćen tekst Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 20/07, 25/07, 37/07, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 26/09, 37/09, 64/09, 110/09, 11/10 i 31/10) dostupan je svim pretplatnicima "Ekspert"-a. (Besplatno probno korišćenje)

 Detaljnije o ovoj temi pišemo i časopisu "Informator", br. 12/2010.