Trenutno u Ekspertu

Propisa: 77832

Službenih mišljenja: 12232

Sudske prakse: 7217

Modela akata: 609

Obrazaca: 21702

Podzakonskih akata: 56426

Prečišć. tekstova: 17579

Propisa CG: 1038

Propisa R.Srpske: 1504

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu

Donet je:


ZAKON
O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU


 

Zakon je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 36/10,
stupa na snagu 5.06.2010. a primenjuje se od 4.09.2010. godine.

 

Ovim zakonom uređuju se: zabrana zlostavljanja na radu i u vezi sa radom; mere za sprečavanje zlostavljanja i unapređenje odnosa na radu; postupak zaštite lica izloženih zlostavljanju na radu i u vezi sa radom i druga pitanja od značaja za sprečavanje i zaštitu od zlostavljanja na radu i u vezi sa radom.

 

 Detaljnije o ovoj temi pisali smo u časopisu "Informator", br. 14/2010.

 Kompletan tekst Zakona dostupan je svim pretplatnicima "Ekspert"-a. (Besplatno probno korišćenje)